Сховати наголоси
Освітлювати знайдене
Знайдено 8 статей
Запропонувати свій переклад для «привід»
Шукати «привід» на інших ресурсах:

- Словарь росийсько-український 1893–1898рр. (М.Уманець, А.Спілка.) Вгору

Иниціати́ва = при́від, при́звід, пе́ред, почи́н. — Він усьому призвід дає. — Усї пішли за його при́водом.
Основа́ніе = 1. осно́ва, фунда́мент (С. З.), грунт, ґрунт (С. З.), печі, стога, млина — під, деревъяна в будові — підва́лина, пі́друби. 2. осно́ва, засно́вина, ра́ция (С. З.), при́від. — Легенди мають свої основи реальні. Кн. — Не здолїли побороти засновин централїзму. Кн. — Не має ніякої рациї до того, щоб так казати. — Менї подобаєть ся гравюра тай не без приводу. Кн. 3. підпо́ра, підва́лина. — До основа́нія = до кра́ю, до ноги́, до пня́, до ф(х)унда́менту (С. З.), до щенту і т. д. д. Вконе́цъ. — Унїю в землї руській до хундаменту касуєм і нївечим. Хмельницький. С. З. — Сарана по садах і по лїсах листи до щенту виїла. Л. В.
Поводъ = 1. по́від, воловий — волові́д. — Взяла коня за шовковий повід. н. п. 2. при́від, по́від, прито́ка, причи́на. — За приводом сїєї книжки. Кн. — Лишень притоки шукає, щоб помстити ся на хлопцеві. Фр. — По како́му по́воду = з яко́го по́воду, при́воду. — З якого приводу така пеня на ме́не? Кн. — Безъ вся́каго по́вода = без нїя́кої причи́ни.
Пока́зывать, показа́ть, ся = 1. пока́зувати (С. Л.), ука́зувати, виявля́ти, ся, показа́ти (С. Л.), указа́ти, ся (С. Ш.), ви́явити, появи́ти, ся, да́ти ся у вічі. — Покажи, що там таке. — Укажи ся вівцею, а вовки готові. н. пр. — Сором і очі появити. н. пр. — Привели його до матері. К. З. о Ю. Р. — П. язы́къ = соло́пити, висоло́плювати, ви́солопити. С. Аф. — П. зу́бы = ска́лити, виска́лювати (С. Аф.), ви́скалити, ви́щерити. — Вовк вискалив зуби, та й клаца. С. Аф. — П. примѣ́ръ = дават́и, да́ти при́від, при́звід. — Батько привід дає, то й дїти пъють. С. Л. — П. фо́куси = штукарюва́ти, шту́ки викида́ти. — П. спи́ну = пъята́ми накива́ти. — Показа́ться вдали́ = заманя́чити, не ясно — замрі́ти, забованїти (С. Аф.). — П. изъ за чего́ = витика́ти ся, ви́ткнути ся. – 2. здава́ти ся, видава́ти ся, зда́ти ся, ви́дати ся, прида́ти ся (д. Каза́ться 1.). — Мінї здалось, що ти не здужаєш. — З того дня місяцїв чотири прожило ся, моїй же парочцї мов у ві снї здало ся. К. Д. Ж. — Дївчина в дверях уявила ся і здало ся, що красою усе зало осьвітило ся. Мова. — Може він їй тріску дав, а їй уже так видало ся, що то ніж. н. к — Такий йому смашний хлїб придав ся, ще й не їв ніколи. н. о. 3. подо́бати ся, сподо́бати ся (д. Каза́ться 2.). 4. (в судових справах) — пока́зувати, вика́зувати, виявля́ти, висьвідча́ти, показа́ти, ви́казати, ви́явити, ви́сьвідчити. — Тодї всї чотирі злочинці, висьвідчаючи їден на другого, признались, як ходили красти. Кіев. Ст.
Почи́нъ = 1. почи́н (С. З. Л.), поча́ток (С. З. Л.), зачи́н і т. д. д. Нача́ло 1. 2. по́від, при́від (С. З.), при́звід і т. д. д Иниціати́ва.
Предводи́тельство = про́від, при́від. — Московське військо під проводом Ген. Кречетникова. Бар. О.
Приведе́ніе = приві́д, припрова́дження. — Приведе́ніе въ поря́докъ = порядкува́ння, упорядкува́ння, роспорядкува́ння.
Призы́въ = д. Призва́ніе 1, до військової служби — при́зва, приві́д.