Сховати наголоси
Освітлювати знайдене
Знайдено 8 статей
Запропонувати свій переклад для «прикліп»
Шукати «прикліп» на інших ресурсах:

- Російсько-український академічний словник 1924–33рр. (А. Кримський, С. Єфремов) Вгору

Предло́г
1) (
повод) при́ключка, за́чіпка, прито́ка, при́клепка и при́клі́п (-клепу), при́від (-воду); (отговорка, оправдание) ви́мовка, відмо́вка. [Така́ була́ ні́би причи́на до війни́, але́-ж то була́ ті́льки при́ключка (Л. Укр.). Якби́ яки́й при́кліп, щоб зайти́ до попа́ (Борз.)].
Искать -га к чему, что сделать – шука́ти при́ключки (за́чіпки, прито́ки, при́клепки, клю́чки) до чо́го, щоб що зроби́ти. [Ли́хо при́ключки (при́клепки) шука́є (Номис). Профе́сор два дні тому́ ду́же свари́вся з Степа́новим ба́тьком і, види́мо, лише́нь прито́ки шука́в, щоби́ за вітця́ пімсти́тися на хло́пцеві (Франко)].
Найти -ло́г – знайти́ при́ключку (за́чіпку, прито́ку, при́клепку, при́кліп) до чо́го. [Я таки́ знайшо́в при́ключку, щоб до йо́го зайти́ (Полт.). Хоті́ла ї́хати до бабу́сі, та було́-б се по-па́нському ї́хати про́сто з ціка́вости. Му́сила яку́сь за́чіпку до то́го знайти́ (Г. Барв.). Хо́чеш поже́рти нас і тепе́р ду́маєш, що найшо́в прито́ку (Франко)].
Благовидный -ло́г – присто́йний при́від.
Под тем -гом, что… – з тіє́ю при́ключкою, що…
Он не поехал под -гом болезни, недосуга – він не пої́хав, вимовля́ючись х(в)оро́бою, ні́кольством;
2)
грам. – прийме́нник (-ка).
Приди́рка – при́чіпка, за́чіпка, при́клепка, при́кліп (-лепу), напа́сть.

- Російсько-український словник сталих виразів 1959р. (І. О. Вирган, М. М. Пилинська) Вгору

Припек
• На припёке
– на пригріві (на осонні, іноді на всонні); на пекучому сонці.
• Сбоку припёка (припёку)
(разг.) – п’яте колесо до воза; собаці п’ята нога; приший кобилі хвіст; прикліп коляда.

- Словник українсько-російський 1927р. (А. Ніковський) Вгору

При́клепка, -ки, при́кліп, -лепу
1)
придирка, прицепка;
2)
предлог, повод.

- Правописний словник 1929р. (Г. Голоскевич) Вгору

при́кліп, -клепу; -клепи, -пів

- Словарь української мови 1909р. (Б. Грінченко) Вгору

При́клепка, -ки, ж. = Прикліп. Лихо приклепки шукає. Ном. № 1973.
При́кліп, -лепу, м.
1) Придирка, прицѣпка.
Гляди, щоб не було іще приклепу.
2) Предлогъ, поводъ.
Як би який прикліп, щоб зайти до попа. Борз. у.

- Словарь росийсько-український 1893–1898рр. (М.Уманець, А.Спілка.) Вгору

Бокъ = бік, мн. Бока́ = бо́ки. — О́бокъ, бокъ о́бокъ = о́бік, бік з бо́ком; по́руч, по́плїч. — Обік його жіночка небога. К. Ш. — І пішли вони геть поруч. С. З. — Поплїч сїдає. С. З. — Изба́ на боку́ = похи́ла (стара́) ха́та. — Бока́ отваля́ть = поби́ти кого́, бе́бехи надсади́ти. С. З. — Сюди на кулаки лиш ближче: я бебехів вам надсажу. Кот. — Лежа́ть на боку́ = байдикува́ти, ба́йдики би́ти, ле́жнї справля́ти. — По́боку = геть, пріч. — Съ бо́ку припёка = п’я́те ко́лесо до во́за, при́клїп коля́да, приши́й хвіст коби́лї.