Сховати наголоси
Освітлювати знайдене
Знайдено 4 статті
Запропонувати свій переклад для «приладжувати»
Шукати «приладжувати» на інших ресурсах:

- Російсько-український академічний словник 1924–33рр. (А. Кримський, С. Єфремов) Вгору

Прила́живать, прила́дить
1)
что к чему – (приспособить) прила́джувати, прила́дити, прилашто́вувати, прилаштува́ти, сов. приладна́ти и приладнува́ти, пририхто́вувати, пририхтува́ти, прила́годжувати, прила́годити, (пригонять) припасо́вувати, припасува́ти, пристосо́вувати, пристосува́ти, модлува́ти, примодло́вувати, примодлува́ти що до чо́го, (примеривать) примі́рювати, примі́рити що до чо́го, (приделывать) приправля́ти, припра́вити, примо́щувати, примости́ти, примайстро́вувати, примайструва́ти, пристро́ювати, пристро́їти, (о мног.) поприла́джувати, поприлашто́вувати, попририхто́вувати и т. д. [Нау́ку прила́дити до наро́да (Осн. 1861). Петро́ передя́гся й поча́в прилашто́вувати постоли́ (Черкас.). Тре́ба-б було́ приладна́ти при́мостку до ла́ви (Кониськ.). Свої́ орга́ни пририхтува́ли до граня́ (Гн. I). Я модлу́ю пере́чку в човні́ (Павлогр.). До́шки так припасо́вують, щоб щіли́н не було́ (Чигир. п.). Нія́к не пристосу́ю до́шки до стовпа́ (Чигир. п.). Тре́ба до двере́й ру́чку припра́вити (Звин.)];
2) (
приготовить) ла́годити, нала́годжувати, нала́годити, лаштува́ти, налашто́вувати, налаштува́ти, ладна́ти, наладна́ти що до чо́го.
-ла́дь всё к утреннему выезду – нала́годь (налашту́й, наладна́й) все до вра́нішнього ви́їзду.
Прила́женный
1) прила́джений, прилашто́ваний, прила́днаний
и приладно́ваний, пририхто́ваний, прила́годжений и т. д.;
2) нала́годжений, налашто́ваний, нала́днаний.
Приправля́ть, припра́вливать, припра́вить
1) (
приделывать что к чему) приправля́ти, припра́вити, (во множ.) поприправля́ти що до чого. [Припра́вив за́сув].
-вля́ть набор, типогр.прила́джувати, прила́дити, пририхто́вувати, пририхтува́ти (скла́дання);
2)
что чем – заправля́ти и запра́влювати, запра́вити, (о множ.) позаправля́ти и -пра́влювати, смачи́ти, посмачи́ти, засма́чувати, засмачи́ти, присма́чувати, присмачи́ти що чим, (гал.) заря́джувати, заряди́ти що чим, (салом) затушко́вувати, затушкува́ти, (толчёным салом или зеленью) зато́вкувати, затовкти́, (о мног.) позатушко́вувати, позато́вкувати, (жиром пережаренным с мукой) затира́ти, зате́рти, засма́жувати, засма́жити, (пережареным салом) зашква́рювати, зашква́рити, (во множ.) позатира́ти, позасма́жувати, позашква́рювати що чим, (перцем) заперцьо́вувати, заперцюва́ти, заперчи́ти, (мёдом) меди́ти, помеди́ти що. [Заправля́ла борщ олі́єю (Гр.). Нема́ чим карто́плі посмачи́ти (Звяг.). Кулі́ш пісни́й. Чом-же та його́ не засмачи́ла? (Грінч. II). Ю́шку са́лом затушку́ю (Г. Барв.). Жі́нко, вари́, лише́нь, греча́ні галушки́, та си́то їх із са́лом затовчи́ (Рудч.). Чи стра́ву вже позато́вкувала? (Харк.). Затира́ти борщ (Гр.)].
Припра́вленный
1) припра́влений до чо́го;
2) запра́влений, посма́чений, засма́чений, присма́чений, затушко́ваний, зато́вчений, зате́ртий, засма́жений, зашква́рений, (
перцем) запе́рчений, (маслом, жиром) ма́ще́ний. [Зато́вчений сві́жим са́лом з зеле́ною цибу́лею і кро́пом кулі́ш (Н.-Лев.). Борщ, галушки́ і карто́плю маще́ну до огіркі́в (Проскурівна)].
-ться
1) приправля́тися, бу́ти припра́вленим;
2) заправля́тися, бу́ти запра́вленим, смачи́тися, бу́ти посма́ченим, засма́ченим
и т. д.

- Правописний словник 1929р. (Г. Голоскевич) Вгору

прила́джувати, -джую, -джуєш; прила́дити, -ла́джу, -ла́диш; прила́дь, -ла́дьмо, -ла́дьте

- Словарь української мови 1909р. (Б. Грінченко) Вгору

Прила́джувати, -джую, -єш, сов. в. прила́дити, -джу, -диш, гл. = Приладновувати, приладнати. Науку приладити до народа. О. 1861. XI. 104; 1862. IX. 125.

Запропонуйте свій переклад