Сховати наголоси
Освітлювати знайдене
Знайдено 3 статті
Запропонувати свій переклад для «припинка»
Шукати «припинка» на інших ресурсах:

- Російсько-український академічний словник 1924–33рр. (А. Кримський, С. Єфремов) Вгору

Запи́нка – за́пинка, при́пинка. [Узя́в у ру́ки кни́жку і поча́в чита́ти з при́пинками (Яворн.)].
Без -ки – не запина́ючись, не заникну́вшись.
Врёт без -ки – бре́ше і не огляда́ється; бре́ше, як шо́вком ши́є (Номис).
Остано́вка
1)
см. Остановле́ние. -вка работ – припи́нення робо́ти;
2) зу́пинка, за́пинка, при́пинка, припи́н, прості́й (-сто́ю), посто́янка; пере́рва, (
задержка) зага́йка, уга́йка, пере́бивка.
Десять минут -вки – де́сять хвили́н просто́ю, зу́пинки, посто́янки.
Сделать небольшую -вку – зроби́ти короте́ньку зу́пинку (при́пинку).
Итти, ехать, лететь без -вки – іти́, ї́хати, леті́ти без упи́ну, без спи́ну, без припи́ну.
Работать без отдыха, без -вки – роби́ти без відпочи́нку, без пере́стан(к)у (без пере́стання, без уста́нку, без упи́ну, без спи́н(к)у, без припи́ну, без відга́лу[ю], без сти́ху), срв. Безостано́вочно.
-вка в торговле – пере́рва в торго́влі.
-вка в выдаче жалованья – зага́йка в ви́платі платні́.
В деле произошла -вка – в робо́ті ста́лася переби́вка (зага́йка, уга́йка).
Только за ним и -вка – ті́льки за ним і (ді́ло) ста́ло (стої́ть), ті́льки за ним і уга́йка (зага́йка).
-вка только за тем, что – ті́льки що. [Він-би сва́тав, ті́льки що бі́дна].
Приостано́вка
1)
см. Приостановле́ние;
2) при́пинка, пере́пинка, пере́станок (-нку).
Срв. Остано́вка.

Запропонуйте свій переклад