Сховати наголоси
Освітлювати знайдене
Знайдено 7 статей
Запропонувати свій переклад для «припинка»
Шукати «припинка» на інших ресурсах:

- Словарь росийсько-український 1893–1898рр. (М.Уманець, А.Спілка.) Вгору

Задёржка = задержа́ння, затрима́ння, впин, упи́н (С. Ш.), припи́нка, зага́йка, зага́янка. — Нема впину вдовиному сину. н. п. — Ледача шкапа скрізь припинки має. н. пр. — Безъ заде́ржки = безупи́нно, невпи́нно, нега́йно.
Остано́вка = впин (С. З. Л.), спин, припи́нка, зага́йка (Сп.), уста́нок, пере́стань, пере́стан, переста́нок; посто́янка. — Нема впину вдовиному сину, що звів з ума дївку сиротину. н. п. — Гордий злюка без устанку убогого давить, і що дня йому готує видумки лукаві. К. П. — Ледача шкапа скрізь припинки має. н. пр. — Остано́вка за ни́мъ = дїло стоїть, ста́ло за ни́м. Остано́вка въ рабо́тѣ = зага́йка.
Помѣ́ха = помі́ха (С. Л.), замі́шка, перешко́да (С. З. Л.), прити́ка, прити́чина (С. З. Л.), пере́ка (С. Л.), пере́чка, перепо́на, припи́нка, зава́да (С. Аф.), пере́мішка (Хар. Сп.). — Пішки не має замішки. н. пр. — Він волив тільки, щоб вона не чинила йому перешкоди. Лев. В. — Коли б нам не було якої притичини. Куліш. С. З. — Ледачій танешницї і хвартух на завадї. н. пр. — Ему все помѣ́ха = йому́ й му́ха на зава́дї. н. пр. — Помѣ́хой быть, стать = першкожа́ти, заважа́ти, на перешко́дї, на зава́дї бу́ти, ста́ти.
Препина́ніе = припи́нка; прити́ка. — Ледача шкапа скрізь припинки має. н. пр. — Зна́ки препина́нія, препина́тельные = зна́ки роздїло́ві: про́тинка, кра́пка з про́тинкою, двокра́пка, кра́пка, знак виклику, знак пита́йний (або з. пита́ння), знак наведе́ння, з. сполуче́ння, Г. См. Ст.
Препо́на = прити́ка (С. Л.), прити́чина (С. З. Л.), пере́тика, перепо́на, припи́нка, впин, перешко́да, пере́ка, че́па, перече́па, пере́чіпка. — Коли б нам не було якої притичини. К. X. — Нема нїякої перетики, хоч наскрізь пройди. н. к. Ман. — Од орди міли перепону, але добрий одпор дали. Л. Сам. — Жадної перешкоди чинити не маєм. Кіев. От. — Аби йому в одбіранню з млина приходів нїхто не важив ся перешкоди чинити. Кіев. От. — Нема впину вдовиному сину. н. п. — Ледача шкапа скрізь припинки має. н. пр. — Ідучи шляхом природного розвитку без перешкоди. Kн. (Д. ще під сл. Помѣ́ха і Прегражде́ніе 3). — Препо́ны ста́вить = перече́плювати і д. Препя́тствовать.
Пріостано́вка = припи́нка і д. Остано́вка.
Разстано́вка = 1. розста́влювання. 2. пере́рва, переме́жок (просторінь між розставленими речами). 3. переста́нок, уста́нов, припи́нка; одпочи́нок.

Запропонуйте свій переклад