Сховати наголоси
Освітлювати знайдене
Знайдено 10 статей

- Російсько-український академічний словник 1924–33рр. (А. Кримський, С. Єфремов) Вгору

Пробе́л – прога́лина, прога́льовина. [Проха́ємо всіх читачі́в ста́витись виба́чливо до тих прога́лин і хиб, запобі́гти яки́м ми не змо́жемо (Н. Рада)].
Лаку́на
1) лаку́на, (
пропуск) про́пуск, ви́пуск (-ку), (пробел) прога́лина;
2)
анат. – лаку́на, загли́бина.
Про́пуск
1) про́пуск, пере́пуск (-ку) кого́, чого́ куди́, через що;
см. Пропуска́ние, Пропуще́ние. [Безми́тний про́пуск (пере́пуск) кра́му з-за кордо́ну. Пере́пуск через міст];
2) (
опуск) про́пуск, ви́пуск (-ку), (пробел) прога́лина, (о неумышленном ещё) о́гріх, (упущение) про́пуск. [У цьо́му вида́нні бага́то скоро́чень і ви́пусків (про́пусків). Проха́ємо свої́х читачі́в, ста́витись виба́чливо до тих прога́лин і хиб, запобі́гти яки́м ми не змо́жемо (Н. Рада)].
Читать, рассказывать с большими -ками – чита́ти, розповіда́ти з вели́кими про́пусками (шутл.) через деся́те-п’я́те (Ном.).
-пуск срока – про́пуск (пере́пуск) те́рміну (речінця́, стро́ку);
3) (
письменный для прохода, проезда и провоза ч.-л.) про́пуск, пере́пуск (-ку), пере́пустка. [Добу́ти для його́ персо́ни про́пуск у ге́тьмана (Куліш)].

- Російсько-український словник 1930р. (О. Ізюмов) Вгору

Пробел – про́пуск, -ку, прога́лина, -ни, пере́рва, -ви.

- Російсько-український словник технічної термінології 1928р. (І. Шелудько, Т. Садовський) Вгору

Пробел, тип. – прога́лина.

- Російсько-український словник з інженерних технологій 2013р. (Марія Ганіткевич, Богдан Кінаш) Вгору

пробе́л прога́лина,-ни, про́пуск,-ку

- Російсько-український словник ділової мови 1930р. (М. Дорошенко, М. Станиславський, В. Страшкевич) Вгору

Пробел – прога́лина; пополнять -лы – запо́внювати, запо́внити прога́лини.

- Російсько-український словник військової термінології 1928р. (С. та О. Якубські) Вгору

*Пробел — прога́лина, -ни; про́пуск, -ку.
Восполнять, восполнить — поповня́ти, попо́внювати; В. пробел — попо́внювати прога́лину.

- Словарь росийсько-український 1893–1898рр. (М.Уманець, А.Спілка.) Вгору

Пробѣ́лъ = про́пуск (в книжцї або в рукопису), прога́лина. — В життєпису Шевченка сьвітять ся великі прогалини. Кн. — Ще прогалини не заповнені життєписними материялами. Кн.

Запропонуйте свій переклад