Сховати наголоси
Освітлювати знайдене
Знайдено 10 статей
Запропонувати свій переклад для «проверка»
Шукати «проверка» на інших ресурсах:

- Російсько-український академічний словник 1924–33рр. (А. Кримський, С. Єфремов) Вгору

Прове́рка – пере́вірка, перевіря́ння, вивіря́ння, перелі́ка; см. Пове́рка. [Була́ в каза́рмі вночі́ пере́вірка (Мирн.). Без пере́вірки, чи так спра́вді було́, як оповіда́ється (Єфр.). Перевіря́ння раху́нків. Результа́тів тако́го вивіря́ння ми не зна́ємо (Грінч.)].

- Російсько-український словник 1930р. (О. Ізюмов) Вгору

Проверка – пере́вірка, -ки.
Контроль
1) (
проверка) пере́вірка, -ки, контро́ль, -лю,
2) (
досмотр) нагляда́ння.

- Російсько-український фразеологічний словник 1927р. (В. Підмогильний, Є. Плужник) Вгору

Рассмотрение – розгляд. Оставлять без рассмотрения – залишати без розгляду, не розглянувши. К рассмотрению и исполнению – до розгляду і виконання. Подлежит рассмотрению – треба розглянути. Рассмотрение и проверка чего – розгляд і перевірка чого. Не подлежит нашему рассмотрению по причине – не можемо розглядати з причини. Представлять, вносить на рассмотрение – подавати на розгляд. По рассмотрении – розглянувши. Откладывать рассмотрение дела – відкладати розгляд справи. Назначить к рассмотрению – призначати на розгляд.

- Російсько-український словник технічної термінології 1928р. (І. Шелудько, Т. Садовський) Вгору

Проверка – пере́вірка.

- Російсько-український словник з інженерних технологій 2013р. (Марія Ганіткевич, Богдан Кінаш) Вгору

прове́рка перевіря́ння; переві́рення; пере́вірка,-ки

- Словник українсько-російський 1927р. (А. Ніковський) Вгору

Пере́ві́ркапроверка.

- Російсько-український словник ділової мови 1930р. (М. Дорошенко, М. Станиславський, В. Страшкевич) Вгору

Проверка (длительн. действ.) – перевіряння, переві́р (-ру); п. по существу – перевіряння змі́сту, переві́р змі́сту, ґрунто́вне перевіряння, ґрунто́вний переві́р; п. сплошная – по́спільне перевіряння, по́спільний переві́р; п. часов – звіряння годинника; по -ке оказалось – коли переві́рили, виявилось; переві́ривши, виявили; производить -ку кассы – перевіряти ка́су, прова́дити пере́вірку ка́си.

- Словарь української мови 1909р. (Б. Грінченко) Вгору

Переві́рка, -ки, ж. Провѣрка. Була (в казармі) вночі перевірка. Мир. ХРВ. 146.

- Словарь росийсько-український 1893–1898рр. (М.Уманець, А.Спілка.) Вгору

Провѣ́рка = по́вірка.

Запропонуйте свій переклад