Сховати наголоси
Освітлювати знайдене
Знайдено 2 статті
Запропонувати свій переклад для «проститутка»
Шукати «проститутка» на інших ресурсах:

- Російсько-український академічний словник 1924–33рр. (А. Кримський, С. Єфремов) Вгору

Проститу́тка – проститу́тка, пові́я, хльо́рка, па́плюга, хво́йда; см. Потаску́ха.
Публи́чный
1) (
открытый) публі́чний, прилю́дний, привселю́дний, принаро́дни[і]й, уселю́дний. [Урочи́сті зі́брання Акаде́мії – завсігди́ прилю́дні (Стат. Акад.). Без жа́дних прикра́с ви́ставлено на привселю́дне позо́рище болячки́ суча́сного грома́дського ладу́ (Єфр.)].
-ная казнь – прилю́дна ка́ра.
-ная продажа – прилю́дний про́даж.
Продать с -чных торгов – прода́ти з прилю́дного то́ргу, з ліцита́ції (зап.).
Назначить к продаже с -ных торгов – пусти́ти на прилю́дний торг, (зап.) на ліцита́цію;
2) (
для публики устроенный) публі́чний, (всенародный) всенаро́дній, (общественный) грома́дський, (народный) наро́дній.
-ное гулянье – грома́дська гу́лянка;
3) (
принадлежащий обществу) грома́дський. [Грома́дські буди́нки, ліка́рні, зе́млі].
-чный дом – дім розпу́сти, (грубо) барда́к (-ка́), бурде́й.
-чная женщина – пові́я, ба́хурка, розпу́сниця; см. Проститу́тка.

Запропонуйте свій переклад