Сховати наголоси
Освітлювати знайдене
Знайдено 11 статей

- Російсько-український академічний словник 1924–33рр. (А. Кримський, С. Єфремов) Вгору

I. Про́тивень – бля́ха, лист, де́ко, сунія́, пані́вка. [Пече́ню вклада́ють на бля́ху. Посади́ла на де́ці паляни́цю (Бердич. п.)].
II. Про́тивень
1) па́ра, рі́вня;
2)
см. Проти́вник;
3)
геогр. – антипо́д (-ду);
4) спи́сок (-ску), ко́пія; портре́т;
5) супроти́вний ві́тер (-тру);
6)
морск. – ю́нгфер (-ра).
Лист
1) (
растения) лист (-та́), (чаще) листо́к (-тка́). [Тремти́ть на гі́лці замертві́лій, як сирота́, оста́нній лист (М. Стариц.). Морфоло́гія листка́ (Beta vulg.)].
-тья и лист (соб.) – ли́стя (-тя, ср. р.), лист (-ту), (реже) листки́, листи́ (-і́в). [Ли́стя пожо́вкле вітри́ рознесли́ (Шевч.). Як розве́рнеться на ве́сну лист (Номис). Листки́ широ́кого лата́ття по воді́ (Н.-Лев.)].
Простой, черешковый лист – листо́к про́стий, листо́к з ні́жкою.
-тья прицветники – листки́-при́цвітки (-ків).
-тья опадают – ли́стя (лист) о(б)пада́є, обліта́є. [З верби́ ли́стя опада́є (Чуб. III)].
Свернуть -тья – згорну́ти ли́стя, (образно) загорну́тися, (зап.) завину́тися. [Завину́лася кали́нонька, та й не розпука́є (Рудан.)].
С большими -тами – листа́тий, ум.-ласк. листа́тенький. [Клен листа́тий, та розло́гий (Кониськ.). Люби́сток листа́тенький (Мил.)].
Пристал, как банный лист – прили́п, як ше́вська смола́ (Приказка).
Дрожит, как осиновый лист – тру́ситься як на ножі́, тремти́ть як оси́ка.
Стань передо мной, как лист перед травой – стань передо мно́ю, як лист перед траво́ю.
Александрийский лист, Cassia lenitiva – се́нес (-су).
Царёв лист, бот. Trientalis europaea L. – ордина́рник (-ка);
2) (
бумаги, книги) а́ркуш (-ша). [Куплю́ папе́ру а́ркуш і зроблю́ тоне́ньку кни́жечку (Шевч.)].
Заглавный, титульный лист – титу́льна сторі́нка, титу́льна ка́ртка.
Печатный лист – друко́ваний а́ркуш.
Книга в лист, в четвёртую долю -та́ и т. п., см. Кни́га 1.
Книга в -та́х – кни́жка в а́ркушах, незброшуро́вана (неопра́влена) кни́жка.
Книга в десять печатных -то́в – кни́жка на де́сять друко́ваних а́ркушів.
Читать книжку в 52 -та́ – гра́ти (гуля́ти) в ка́рти; ті́шитися (ба́витися) тіє́ю коло́дою, що півсо́тні листкі́в ма́є та ще па́ру;
3) (
документ) лист (-та́), листо́к (-тка́).
Вводный лист – ув’я́зчий лист.
Исполнительный лист – викона́вчий лист.
Окладной лист – податко́вий лист, лист до опла́ти.
Открытый лист – відкри́тий лист; (подорожная) подоро́жня (-ні).
Охранный лист – охоро́нний лист.
Подписной лист – підписни́й лист.
Похвальный лист – похва́льний лист.
Скорбный лист – неду́жний лист.
Торговый лист – лист прилю́дного то́ргу;
4)
муз. Петь, играть с -та́ – співа́ти, гра́ти з пе́ршого чита́ння;
5) (
металла, стекла) лист (-та).
Лист железа, меди, стекла – лист залі́за, мі́ди, скла.
Железный, котельный лист – залі́зний, каза́нний лист;
6)
кулин., см. I. Про́тивень.

- Російсько-український словник технічної термінології 1928р. (І. Шелудько, Т. Садовський) Вгору

Противень – пані́вка, де́ко.

- Російсько-український словник з інженерних технологій 2013р. (Марія Ганіткевич, Богдан Кінаш) Вгору

про́тивень ли́ст,-та, де́ко,-ка

- Словник українсько-російський 1927р. (А. Ніковський) Вгору

Де́ко
1)
противень;
2)
дека (в рояле).
Пані́вка
1)
палка в ружье;
2)
противень.

- Словарь української мови 1909р. (Б. Грінченко) Вгору

Бля́ха, -хи, ж.
1) Металлическая пластинка, металлъ въ листахъ. Шух. I. 277.
Труну збудували, срібними бляхами обкували. Грин. ІІІ. 666. Всі покриті срібнов бляхов. Федьк. І. 26.
2) Жесть. Въ томъ же значеніи:
біла бляха. Дах, критий білою бляхою. Св. Л. 25. На кожнім (піддашку) хрест, білою бляхою обкований. Св. Л. 25.
3) Кровельное желѣзо. Левиц. ПЙО. І. 476.
4) Родъ четырехугольной сковороды изъ листоваго желѣза, противень. Владим. у. Черниг. у.
Печеню.... вкладають на бляху, вливають трошки води, щоб не припалилася і печуть. МУЕ. І. 106. Пражать горох на блясі. МУЕ. І. 99.
5) Бляха, знакъ (у сотскаго и пр.)
На грудях з бляхою лядунка. Котл. Ен. Ум. Бляшка, бляшечка. Соцький ... з мідною бляшкою на свиті. О. 1862. ІХ. 63.
Пані́вка, -ки, ж.
1) Полка въ ружьѣ.
2) Въ мельницѣ: углубленіе, въ которомъ вращается нижній конецъ веретена шестерни. Мик. 481.
3) Противень. Хотин. у.

- Словник української мови 1927-1928рр. (Б. Грінченко, вид. 3-тє, за ред. С. Єфремова, А. Ніковського) Вгору

*Де́ко, -ка, с.
1) Противень.
2) Дека, (в рояле). Сл. Нік.

- Словарь росийсько-український 1893–1898рр. (М.Уманець, А.Спілка.) Вгору

Про́тивень = 1. спи́сок. 2. бля́ха, лист (залїзний, що на йому печуть пироги то-що).

Запропонуйте свій переклад