Сховати наголоси
Освітлювати знайдене
Знайдено 9 статей
Запропонувати свій переклад для «противність»
Шукати «противність» на інших ресурсах:

- Російсько-український академічний словник 1924–33рр. (А. Кримський, С. Єфремов) Вгору

Контра́ст – контра́ст (-ту), протиле́жність, проти́вність (-ности), су́проть (-ти). [Бі́ле і є су́проть чо́рному (Кон.)].
Неблагоприя́тность
1) несприя́тливість, (
неудобство) недогі́дність; непого́жість, непогі́дність, непого́дливість;
2) непого́жість, (су)проти́вність;
3) недогі́дність; неслу́шність;
4) непри́язність, неприхи́льність, неласка́вість;
5) неприхи́льність, непохва́льність;
6) недо́брість, нещасли́вість (-ости).
Срв. Неблагоприя́тный.
Проти́вность
1) противе́нство, супроти́вність; проти́вність, супере́чність (-ности) чому́, до чо́го, з чим.

В -ность чему – супроти чо́го, всупереч чому́ и із чим, наперекі́р чому́, до чо́го;
2) упе́ртість, супере́куватість, перекі́рливість (-ости);
3) ги́дкість, оги́дність, бри́дкість, обри́дність (-ости).
Противополо́жность
1) (
свойство) протиле́жність, супротиле́жність, проти́вність, супроти́вність, противе́нство; (противоречие) супере́чність (-ности); (контраст) супроти́вок (-вку). [Протиле́жність інтере́сів тих, хто дає́ робо́ту, і тих, що му́сять її́ бра́ти (Коцюб.). Супроти́вність у всьо́му – в убра́ннях, у ви́разі обли́ччів, у по́глядах і почува́ннях (О. Пчілка). Противе́нство грома́дських інтере́сів (Єфр.). Часті́ше ро́бить – люде́й бли́зькими при́ятелями проти́вність їх уда́чі (Н.-Лев.). А́втор на́че пиша́ється тим, що по́руч ста́вить як-найду́жчі супере́чності (Єфр.)]. В -ность – наперекі́р, всупере́ч, супроти́вно кому́, чому́ и до ко́го, до чо́го, з чим;
2) (
предмет, противоположный по свойствам) протиле́жність, супротиле́жність. [Його́ жі́нка цілко́м протиле́жність йому́ (Грінч.). Сам він до́вгий та рі́вний, а жі́нка – правди́ва супротиле́жність свого́ чолові́ка (Н.-Лев.)].

- Словник українсько-російський 1927р. (А. Ніковський) Вгору

Проти́вність
1)
противоположность;
2)
противление.

- Словарь української мови 1909р. (Б. Грінченко) Вгору

Проти́вність, -ности, ж. Противоположность. Частіше робить людей близькими приятелями противність їх удачі. Левиц. І. 133.

- Словарь росийсько-український 1893–1898рр. (М.Уманець, А.Спілка.) Вгору

Противле́ніе = змага́ння (С. Л.), проти́вність.
Противодѣ́йствіе = проти́вність, перешко́да (С. З.).
Противоположе́ніе = проти́вність, противоста́йність (С. Жел.).