Сховати наголоси
Освітлювати знайдене
Знайдено 13 статей
Запропонувати свій переклад для «прудкість»
Шукати «прудкість» на інших ресурсах:

- Російсько-український академічний словник 1924–33рр. (А. Кримський, С. Єфремов) Вгору

Бы́стрость, быстрота́ – шви́дкість (р. -кости), пру́дкість, ху́ткість, по́спіх (р. -ху), бистрина́.
Воспламеня́емость – запали́мість (р. -мости), (лёгкая) запа́льність (р. -ности), скорозапа́льність (р. -ности), па́лкість, пру́дкість на підпа́лі.
Головокружи́тельный – головокру́тний, головокруті́жний, запа́морочний, запа́морочливий. [Запа́морочлива пру́дкість поді́й].
Лё́гкость
1) ле́гкість (-кости), легкота́;
2) пові́льність, м’я́кість, деліка́тність;
3) необтя́жливість;
4) про́стість, зрозумі́лість;
5) поверхо́вність, побі́жність, легкоду́мність, неви́мушеність, пла́вкість;
6) легкозвича́йність, легкі́, ві́льні зви́чаї;
7) ле́гкість, шви́дкість, пру́дкість;
8) стру́нкість (-кости);
срвн. Лё́гкий.
-ость в мыслях – ле́гкість думо́к.
С -тью что-л. делать – роби́ти щось ле́гко, за і́грашки. [Зберу́ться дівча́та та гурто́м на сіножа́ті за і́грашки й повигріба́ють (Основа)].
-кость на ходу в работе – ле́гкість хо́ду, в робо́ті.
Пры́ткостьпру́дкість, шви́дкість, (шибкость) шпа́ркість, (проворность) мото́рність (-ности). [Страх обгорну́в за́йця, дода́в ще бі́льшої пру́дкости його́ нога́м (Коцюб.)].

- Російсько-український словник 1930р. (О. Ізюмов) Вгору

Быстрота – шви́дкість, -кооти, пру́дкість, -кости:
Прытьпру́дкість, шви́дкість, -кости. Бежать во всю прыть – бі́гти що є(сть) ду́ху.
Скорость – шви́дкість, ху́ткість, пру́дкість, -кости.
Шибкостьпру́дкість, шви́дкість, -кости.

- Словарь української мови 1909р. (Б. Грінченко) Вгору

Пру́дкість, -кости, ж. Быстрота, скорость.

- Словарь росийсько-український 1893–1898рр. (М.Уманець, А.Спілка.) Вгору

Прыть = пру́дкість, мото́рність, шви́дкість, жва́вість; бадьо́р. — Пусти́ть коня́ во всю́ прыть = пусти́ти коня́ на вза́води (С. З.), що єсть ду́ху. – Бѣжа́ть во всю́ прыть = бі́гти що єсть ду́ху, на всї жи́ли бра́ти. — А він біжить що естъ духу і не озираєть ся. — Далиж вони з пекла драла: Єна на всї жили брала. З великодної вірші.
Ско́рость = ско́рість, шви́дкість, пру́дкість (С. Жел.), спіх (в роботї). — В мене більший спіх у руках, нїж у хазяїна. Кр.
Ши́бкость = шви́дкість, пру́дкість, ху́ткість, шпа́ркість.