Сховати наголоси
Освітлювати знайдене
Знайдено 6 статей
Запропонувати свій переклад для «прядильня»
Шукати «прядильня» на інших ресурсах:

- Російсько-український академічний словник 1924–33рр. (А. Кримський, С. Єфремов) Вгору

Пряди́льня – пряді́льня, пря́льня.

- Російсько-український словник 1930р. (О. Ізюмов) Вгору

Прядильня – пряді́льня, -ні.

- Російсько-український словник технічної термінології 1928р. (І. Шелудько, Т. Садовський) Вгору

Прядильня – пря́дня, пря́льня.
Прядильный – прядни́й, пря́льний;
• п. производство
– пря́льництво;
• п. фабрика, прядильня
– пря́дня, пря́льня;
• п.-набоечный
– пря́дно-вибі́йний;
• п.-обделочный
– обро́бний;
• п.-ткацкий
– п.-тка́льний.

- Російсько-український словник з інженерних технологій 2013р. (Марія Ганіткевич, Богдан Кінаш) Вгору

фа́брика фа́брика,-ки (форма організації виробництва)
ф. бума́жная фа́брика паперо́ва, папі́рня,-ні
ф. верёвочная фа́брика мотузко́ва
ф. во́йлочная фа́брика повстя́на́
ф. галантере́йная фа́брика галантере́йна
ф. деревообраба́тывающая тарта́к,-ка́, фа́брика деревообро́бна
ф. джу́товая фа́брика джу́това
ф. золотопромы́вочная фа́брика золотопромивна́
ф. камнере́зная фа́брика каменері́зна
ф. картона́жная фа́брика картона́жна
ф. краси́льная фа́брика фарбува́льна
ф. ме́бельная фа́брика ме́блева, мебля́рня,-ні
ф. обогати́тельная фа́брика збага́чувальна
ф. обо́йная фа́брика шпале́рна
ф. о́бувная фа́брика взуттє́ва
ф. отде́лочная фа́брика обробна́ [опоряджа́льна, оздо́блювальна, викі́нчувальна]
ф. пряди́льная фа́брика пряди́льна, пряди́льня,-ні
ф. рудообогати́тельная фа́брика рудозбага́чувальна [рудозбага́тна]
ф. сма́зочных ма́сел фа́брика мастиловиробна́
ф. спи́чечная фа́брика сірнико́ва
ф. таба́чная фа́брика тютюно́ва
ф. тка́цкая фа́брика тка́цька
ф. трикота́жная фа́брика трикота́жна
ф. углеобогати́тельная фа́брика вуглезбага́чувальна [вуглезбага́тна], вуглезбага́чувальня,-ні, вуглезбага́тня,-ні
ф. фармацевти́ческая фа́брика фармацевти́чна
ф. хлопкопряди́льная фа́брика бавовнопряди́льна
ф. часова́я фа́брика годи́нників
ф. шве́йная фа́брика шва́цька [краве́цька]
ф. шёлкотка́цкая фа́брика шовкотка́цька
ф. шерстепряди́льная вовнопряди́льня,-ні, фа́брика вовнопряди́льна
ф. шпага́тная фа́брика шпага́тна, шпага́тня,-ні

- Словарь росийсько-український 1893–1898рр. (М.Уманець, А.Спілка.) Вгору

Пряди́льня = прядїльня, пря́льня. С. Жел.

Запропонуйте свій переклад