Сховати наголоси
Освітлювати знайдене
Знайдено 6 статей
Запропонувати свій переклад для «прятати»
Шукати «прятати» на інших ресурсах:

- Російсько-український академічний словник 1924–33рр. (А. Кримський, С. Єфремов) Вгору

Ко́мната
1) кімна́та, ха́та (
мн. хати́, хат). [У нас одна́ гру́ба на три ха́ті (Звин.). О́нде-ж і вони́, ті лю́ди: сидя́ть у тре́тій клу́бній ха́ті (Р. Край)].
В доме всего сорок -нат жилых и служебных – в буди́нку всіх со́рок житлови́х і службо́вих хат.
Квартира о двух -тах (из двух -нат) с кухней – кварти́ра на (диал. про) дві ха́ти[і] з пека́рнею (ку́хнею).
Учреждение помещается, в двенадцати -тах – інститу́ція розташо́вана в дванадцятьо́х кімна́тах.
Секретарь находится (помещается) в седьмой -те – секрета́р пробува́є в сьо́мій кімна́ті.
Отдельная -та – окре́ма кімна́та;
2) (
горница, покой) кімна́та, го́рниця, світли́ця, (побольше) покі́й (-ко́ю), ум. кімна́тка, кімна́точка, го́рничка, світли́чка, сві́тлочка, (ласкат.) сві́тлонька, поко́їк (-ка). [Поста́влю ха́ту і кімна́ту (Шевч.). А йді́ть-но, дя́дьку, вас у го́рниці кли́чуть ба́тюшка (Київщ.). В півні́чній столи́ці, в розкі́шній світли́ці на лі́жку лежи́ть бюрокра́т (Самійл.). Та привели́ Бондарі́вну в поко́ї висо́кі (Пісня)].
Верхние, нижние -ты – горі́шні, до́лішні кімна́ти.
Гостинная -та – віта́льня.
Классная -та – кла́сна кімна́та, кла́с (-су).
Приёмная -та – прийма́льня.
Рабочая -та – робі́тня.
Раздевальная -та – роздяга́льня.
Столовая -та – їда́льня.
Меблированные -ты – (у)мебльо́вані кімна́ти.
Обставлять -ты – опоряджа́ти, уряджа́ти кімна́ти.
Убирать -ты – прибира́ти кімна́ти, пря́тати в кімна́тах (в хата́х).
Прибира́ть, прибра́ть
1) (
убирать прочь) забира́ти, забра́ти, (во множ.) позабира́ти що.
-ри́те эти вещи – забері́ть ці ре́чі;
2) (
приводить в порядок, украшать) прибира́ти, прибра́ти, пря́тати, опря́тати и ви́прятати, спря́тувати, спря́тати, чепури́ти, ви́чепурити, очепури́ти, причепу́рювати, причепури́ти, куко́бити, прикуко́блювати, прикуко́бити, о(б)ха(н)ю́чувати, о(б)ха(н)ю́чити, оха́ювати, оха́яти, (только сов.) поку́тати, (везде, во всех комнатах) поприбира́ти, попря́тати, попричепу́рювати, покуко́бити, поприкуко́блювати, поо(б)ха(н)ю́чувати, пооха́ювати (всю́ди). [Го́рницю про йо́го заздалегі́дь прибра́ли, причепури́ли (Кониськ.). Оце́ ще в хата́х попря́таю та й по всій робо́ті (Київщ.). Не було́ тако́го ку́тика, аби́ вона́ не спря́тала, не приха́рила і не звела́ всього́ до поря́дку (Стеф.). Тро́хи обхаю́чить ра́бські зли́дні, аби́ не так коло́ли о́чі (Л. Укр.). І навари́ла, і ха́ту причепури́ла, а вона́ ті́льки тоді́ вста́ла (Грінч.). Так же її́ (ха́ту) прикуко́била, як на Вели́кдень (Крол.)].
-ра́ть голову – прибра́ти го́лову; см. Прикра́сить;
3)
-бира́ть, -бра́ть кого в руки или к рукам – прибо́ркувати, прибо́ркати, підбо́ркувати, підбо́ркати, до рук прибира́ти, прибра́ти, (описат.) у шо́ри бра́ти, взя́ти (забра́ти, убра́ти) кого́. [Таки́ його́ тре́ба тро́хи прибо́ркати: вда́ча у йо́го недо́бра (Кониськ.). Ду́має-гада́є, як па́на Хмельни́цького до рук прибра́ти, ляха́м одда́ти (Дума). Він усі́х забра́в у шо́ри (Зіньк.)].
-бра́ть что к рукам – до рук що прибра́ти, заору́дити що в свої́ ру́ки, зага́рбати що.
Земля его -бра́ла, бог его -бра́л – земля́ його́ взяла́, бог його́ взяв;
4) (
припрятать) прихо́вувати, прихова́ти, (во мн.) поприхо́вувати що;
5)
см. Подбира́ть 4.
При́бранный
1) за́браний;
2) при́браний (
реже при́братий), спря́таний, опря́таний, причепу́рений, прикуко́блений, о(б)хаю́чений;
3) прибо́рканий, підбо́рканий, (до рук) при́браний.

- Словник українсько-російський 1927р. (А. Ніковський) Вгору

Пря́тати, -таю
1)
прибирать, убирать;
2)
погребать, хоронить.

- Російсько-український словник ділової мови 1930р. (М. Дорошенко, М. Станиславський, В. Страшкевич) Вгору

Убирать, убрать
1) (
приводить в порядок) – прибира́ти, прибра́ти що в чо́му, прятати, попрятати в чо́му;
2) (
забирать) – прибира́ти, прибра́ти, забира́ти, забра́ти, прийма́ти, прийняти що зві́дки;
3) (
хлеб в поле) – по́рати, упо́рати.

- Словарь української мови 1909р. (Б. Грінченко) Вгору

Пря́тати, -таю, -єш, гл.
1) Прибирать, убирать.
2) Погребать, хоронить.
А коли брата прятали? Федьк.
Спря́тувати, -тую, -єш, гл. Прибирать, убирать. См. Прятати. НВолын. у.

Запропонуйте свій переклад