Сховати наголоси
Освітлювати знайдене
Знайдено 6 статей
Запропонувати свій переклад для «пустословие»
Шукати «пустословие» на інших ресурсах:

- Російсько-український академічний словник 1924–33рр. (А. Кримський, С. Єфремов) Вгору

Многоречи́вость – великомо́вність, широкомо́вність, багатомо́вність, велемо́вність, (наивная) просторі́куватість (-ости); (многоглаголание) просторі́кування и просторі́кання (-ння); см. ещё Болтли́вость и Пустосло́вие. [Ду́мають, що за велемо́вство своє́ бу́дуть ви́слухані (Єв. Морач.). Вели́ких слів вели́ка си́ла (Шевч.). Було́-б кра́ще, якби́ він (Стру́ве) свою́ полі́тику роби́в мо́вчки, без за́йвого просторі́кування (Єфр.)].
Пустосло́вие – марносло́вство; базі́кання, верзі́ння, тереве́ні и т. п.; срв. Пустоме́лить.
Перелива́ние – перелива́ння, перето́чування, пересипа́ння. [Перелива́ння живо́ї кро́ви з на́шого націона́льного органі́зму до чужи́х (Єфр.)]; (о металле) перелива́ння, перето́плювання; (о звуках, цветах) перелива́ння, міні́ння, грання́, виграва́ння, (о цветах) лел[н]і́ння.
-ва́ние из пустого в порожнее – тереве́ні, пле́ска́ння (язико́м, -ка́ми). Срв. Пустосло́вие.
Пустозво́нство, см. Пустосло́вие.

- Російсько-український словник складної лексики С. Караванський, 2012 (чернетка) Вгору

ПУСТОСЛО́ВИЕ образ. ма́рні слова́.

- Словарь росийсько-український 1893–1898рр. (М.Уманець, А.Спілка.) Вгору

Пустосло́віе = тереве́нї (С. Ш.), побре́хе́нька, базїкання.

Запропонуйте свій переклад