Сховати наголоси
Освітлювати знайдене
Знайдено 7 статей
Запропонувати свій переклад для «путеводная»
Шукати «путеводная» на інших ресурсах:

- Російсько-український академічний словник 1924–33рр. (А. Кримський, С. Єфремов) Вгору

Путево́дный – прові́дни́й. [Провідна́ ду́мка, іде́я].
-ная звезда – прові́дна́ зоря́, зі́рка, зірни́ця. [Їм горі́тиме в похо́ді і в бою́ ясна́ зоря́ прові́дна (Н. Рада). Само́тна над Дніпро́м стої́ть тепе́р моги́ла над тобо́ю, але над на́ми тут гори́ть твій дух зоре́ю провідно́ю (Сам.). Не стулю́ ні на хви́льку оче́й, все шука́тиму зі́рку прові́дну (Л. Укр.)].
-ная нить – провідна́ ни́тка. [Лаго́вський їх (часо́писи) перечи́тував системати́чно, шука́ючи провідно́ї істори́чної ни́тки (Крим.). Естети́чна мі́рка не мо́же бу́ти за провідну́ ни́тку в істо́рії письме́нства (Єфр.)]. -ный столб, см. Путеуказа́тель 2.
Звезда́
1) зоря́ (
р. мн. зір), зі́рка, зірни́ця, (архаич. и зап.) звізда́.
-зда́ вечерняя – вечі́рня (вечеро́ва) зоря́, вечі́рня зірни́ця, вече́[і́]рниця, вечі́рка.
Восходящая -зда́ – (бытов.) зі́рка на схо́ді; (астроном.) східна́ зі́рка, (переносно) нова́ зі́рка.
Заходящая -зда́ – зі́рка навза́ході, (астрон.) західна́ зі́рка, (переносно) збля́кла (прига́сла) зі́рка.
Угасающая -зда́ – прига́сла зі́рка.
Потухшая -зда́ – зга́сла зі́рка.
Переменная -зда́ – мінли́ва зі́рка.
Двойная -зда́ – двої́ста зі́рка.
-зда́ падающая (падучая) – паду́ча зі́рка, летю́ча зі́рка.
-зда́ первой величины – першоря́дна зі́рка.
-зда́ путеводная – провідна́ зоря́ (зі́рка, зірни́ця).
Утренняя -зда́ – світова́ зоря́ (зірни́ця), досвітня зоря́.
Северная -зда́ – півні́чна зоря́ (зірни́ця), опівні́чна зірни́ця (Хот.).
-зда́ с хвостом (комета) – хвоста́та зі́рка; віха́, мітла́.
Смотреть на -зды́ – диви́тися, загляда́тися на зо́рі, зорюва́ти.
-зды с неба хватать – зо́рі з не́ба збива́ти (стяга́ти) (Приказка); бо́га за бо́роду (за но́ги) ло́вити (Приказка).
Верить в свою -зду́ (счастливую судьбу) – ві́рити в свою́ щасли́ву зі́рку, поклада́тися на до́лю.
Пятиконечная -зда́ – п’ятику́тня, п’ятирі́жна зі́рка.
-зды сыплются (от удара) – свічки́ стоя́ть в оча́х.
Сиять, засиять -до́й – зорі́ти, зазорі́ти. [Зо́ре моя́, де це ти зорі́ла? (Шевч.). Ти воскре́снеш, зазорі́єш (Тичина)].
Морская -зда, зоол. Asterias – морська́ зі́рка;
2) (
орден) звізда́, зі́рка, відзна́ка;
3)
морская -да́ – звізду́нка.
Нить
1) ни́тка; (
шнур) шнур (-ра); (волокно) волокно́; (в лампочке накаливания) волоси́н(к)а; (прядь) па́смо, ста́л(ь)ка; срв. Ни́тка 1. [Уві́рветься життя́ коро́тка ни́тка (Самійл.) Діяменто́ва ни́тка (Франко). Все нове́, що він ба́чив, ле́гко вклада́лося йому́ в го́лову, зв’я́зуючись ти́сячами нито́к з тим, що він чита́в (В. Підмог.). Золоти́й шнур, протя́гнутий між хвили́нним і ві́чним (М. Калин.). Не́рви ма́ють ви́гляд тонки́х воло́кон (Київ)].
-ти – нитки́ (-то́к) и т. д.; (пряди) па́сма (р. па́сем), стал(ь)ки́ (-л(ь)о́к). [Зі́брано всі нитки́ до викриття́ зло́чину (Пр. Правда). Золоти́сті па́сма со́няшного ся́йва (Черкас.). Баті́г у чоти́ри ста́лки (Манж.). Широколи́сте лата́ття вкри́ло во́ду ли́стом в три ста́лки (Н.-Лев.)].
Нить Ариадны – Арія́днина (провідна́) ни́тка.
Вольфрамовая нить – во́льфрамова волоси́н(к)а.
Красная нить (иноск.) – черво́на ни́тка.
Путеводная нить – провідна́ ни́тка; см. Путево́дный.
Нить пыльника, бот. filamentum – пиляко́ва ни́тка.
Нить разговора – ни́тка розмо́ви.
Овладеть -тью разговора – опанува́ти розмо́ву, запанува́ти в розмо́ві, захопи́ти (взя́ти) в свої́ ру́ки ни́тку розмо́ви.
Тянется нить разговора – сота́ється (плете́ться) розмо́ва (бала́чка).
Нить мысли, рассказа – ни́тка ду́мки, оповіда́ння. [Слу́хала ува́жно до́повідь, боячи́сь розірва́ти ни́тку смі́ливої ду́мки (Епік). Жаді́бно сте́жу за ни́ткою його́ оповіда́ння (Крим.)].
В одну нить – в одну́ ни́тку, в одну́ ста́л(ь)ку, в-одно́сталь;
2)
см. Ни́зка 2.

- Російсько-український словник складної лексики С. Караванський, 2012 (чернетка) Вгору

ПУТЕВО́ДНЫЙ, путеводная нить дороговка́з.

- Російсько-український словник 1930р. (О. Ізюмов) Вгору

Звезда – зоря́, -рі́, зі́рка, -ки, зірни́ця, -і; путеводная з. – провідна́ зоря́, зі́рка.

- Російсько-український словник сталих виразів 1959р. (І. О. Вирган, М. М. Пилинська) Вгору

Нить
• Ариаднина нить
– аріаднина нитка.
• В одну нить
– водносталь (водносталку); в одну нитку.
• Красной нитью проходить (тянуться)
– проходити (тягтися) червоною ниткою (як червона нитка); геть усе пронизувати (що).
• Овладеть нитью разговора
– опанувати розмову (запанувати в розмові); узяти (забрати) у свої руки нитку розмови.
• Потерять нить разговора
– упустити (утратити) нитку розмови; утратити зв’язок у розмові.
Путеводная нить
– провідна нитка.
• Тянется нить разговора
– ведеться (плететься, сотається) розмова (балачка).
Путеводный
Путеводная звезда
(перен.) – провідна зірка (зоря).
Путеводная нить
(перен.) – провідна нитка.

Запропонуйте свій переклад