Сховати наголоси
Освітлювати знайдене
Знайдено 16 статей
Запропонувати свій переклад для «пухир»
Шукати «пухир» на інших ресурсах:

- Російсько-український академічний словник 1924–33рр. (А. Кримський, С. Єфремов) Вгору

Волды́рьпухи́р (р. -ря́), пухи́рчик, водя́нка, міху́р (р. -ра), міхуре́ць (р. -рця́). [Опа́рила ру́ку, аж пухирі́ понабіга́ли. Водянки́ понатира́ла чобітьми́].
Волды́рь с гнойной жидкостью – гноя́нка.
Вскрыва́ть, -ся, вскрыть, -ся
1) (
о реке) пуска́ти, пусти́ти. [На про́весні от-от рі́чка Гори́нь пу́стить].
Река вскры́лась – кри́га скре́сла, кри́гу полама́ло, кри́га пішла́;
2) (
о нарыве) пухи́р прорва́ло;
3) (
о ране) ра́на розкри́лася, ра́ну пусти́ло (мед. слов.).
Нами́нка
1) (
действие) –
а) намина́ння, м’я́шку́рення; набига́ння, нажу́жмлювання, нага́рбування, нажма́кування, жмакува́ння; намі́шування; натира́ння, наті́пування; вимина́ння; наме́рвлювання;
оконч. нам’яття́ (-ття́), нам’я́шку́рення; набга́ння́, нажу́жмлення, нага́рбання, нажма́кання, нажмакува́ння; намі́шення и намісі́ння; натертя́ (-тя́), натіпа́ння; наме́рвлення чого́;
б) наму́лювання,
оконч. наму́ля[е]ння (ноги́);
2) (
количество намятого в один раз) нами́н (-ну), (глины) замі́с (-су);
3) наму́ля[е]не (-ного), на́гніток (-тка), (
волдырь) пухи́р (-ря́), (диал.) піху́р, міху́р (-ра́), (мозоль) мозо́ля (-лі).
Опа́р – о́(б)пар.
Пузырь вскочил от -рупухи́р набі́г з о́пару.
Пла́вательный – пла́вальний, пла́вчий, плавни́й.
-ная перепонка – плі́вка, полоте́нце, полоте́нко, пра́пірка. [У ка́чки ла́пи з полоте́нцем].
-ные перья (у птиц) – пла́вці.
-ный пузырь (у рыб) – пла́вальний пухи́р (-ря́).
-ная оболочка – пла́вальна оболо́нка.
Проко́л
1)
см. Прока́лывание; сов. проко́лення, про́ткнення, простро́млення, прокі́л (-ко́лу);
2) проко́лина, проко́лоте мі́сце, про́тик (-ку). [Пухи́р проколо́ли, – з проко́лини гній іде́ (Звин.)].
Пузы́рь
1) пузи́р (-ря́), міху́р (-ра́).

Плавательный -зы́рь – пла́вальний пузи́р, пухи́р (-ря́).
Жёлчный -зы́рь – жо́вчний міху́р.
Мочевой -зы́рь – сечови́й пузи́р (міху́р), се́чник, (диал.) бордю́г (-га́), пуздро́ (-дра́);
2) (
волдырь) пузи́р (-ря́), ум. пузи́рчик, пухи́р (-ря́), ум. пухи́рчик, (диал.) піху́р (-ря́), ум. піху́рчик, міху́р (-ра́), ум. міхуре́ць (-рця́), (наполненный гнойной жидкостью) гноя́нка, (с бесцветной жидкостью) водя́нка. [Впійма́в за ру́ку – подря́пану, з пухиря́ми од кропиви́ і гаря́чу (Васильч.). На па́льчиках піху́рчики намуля́ти (Грінч. III). На́що-ж тобі́, моя́ ми́ла, працюва́ти, на па́льчиках міху́рчики намуля́ти (Пісня)].
-зы́рь вскочил – пузи́р, пухи́р набі́г.
-зыри́ появились на чём, покрыли что – ски́дало (обки́дало) пузиря́ми, пухиря́ми що. [Усю́ пи́ку йому́ ски́дало пузиря́ми (Миргор. п.). Ски́дало пухиря́ми (Хорол. п.)].
Покрыться -рё́м, -ря́ми – пузире́м, пузиря́ми, пухире́м, пухиря́ми зня́тися, взя́тися. [Мале́… до полови́ни пузире́м зняло́ся (Г. Барв.)];
3) (
водяной или мыльный) бу́льбашка, бу́лька, бу́льбах, бу́льба, бу́льбочка, ба́нька, бри́жа. [То до гори́ нога́ми хо́дять, то сто́вбура перекида́ються, то бу́льбахи дмуть (Квітка). А надво́рі до́щик іде́, аж бу́льбашки дму́ться (Грінч. III). Як каменю́ка пішла́ на дно, аж ті́льки бу́льбашки забулькоті́ли (Квітка). Бу́льбашки ска́чуть од кра́пель скрізь по воді́ (Коцюб.). Мов бу́льбашки у чавуні́ клеко́чуть (Гул.-Арт.). Аж бульки́ на воді́ стаю́ть (Франко, Пр.). Чолові́к на сві́ті, як ба́нька на воді́ (Номис). Налля́в він у ча́рку того́ вина́, в ча́рці ста́ли бри́жі, аж кипи́ть (Звин.)].
Пускать мыльные -зыри́ – бу́льбахи, баньки́ ду́ти;
4) (
малыш) капшу́к (-ка).
Пупы́рь, Пупы́рышпухи́р (-ря́), пухи́рчик, прищ, при́щик; (шишка) ґу́ля, ґу́лька.

- Російсько-український словник 1930р. (О. Ізюмов) Вгору

Волдырьпухи́р, -ря́.
Нарыв – боля́чка, -ки, пухи́р, -ря́.
Пузырь
1) (
мочевой) сечни́к, -ка́;
2) (
волдырь) пухи́р, -ря́;
3) (
на воде) бу́лька, -ки, бу́льбашка, -ки.

- Російсько-український словник сталих виразів 1959р. (І. О. Вирган, М. М. Пилинська) Вгору

Вскрыться
• Нарыв вскрылся
– нарив (пухир) прорвав (прорвало).
• Река вскрылась
– річка скресла (рушила, пішла); крига скресла; кригу проломало (зламало); крига тріснула (рушила, пішла); лід скреснув (рушив, пішов). [Рушила крига. Гончар. Весною вона [річка Тамань] скресає… Тютюнник.]

- Російсько-український словник з інженерних технологій 2013р. (Марія Ганіткевич, Богдан Кінаш) Вгору

пузы́рь пухи́р,-ря́, оду́тлина,-ни, пузи́р,-ря́ (кулька, наповнена повітрям або газом, що виникає в рідині або рідкій масі)

- Словник українсько-російський 1927р. (А. Ніковський) Вгору

Пухи́р, пухі́р, -ра́
1)
волдырь;
2)
пузырь;
3)
мочевой пузырь.

- Правописний словник 1929р. (Г. Голоскевич) Вгору

пухи́[і́]р, -ря́; -рі́, -рі́в

- Словарь української мови 1909р. (Б. Грінченко) Вгору

Пухи́р, -ра́, пухи́рь, -ря́, м.
1) Волдырь.
Як линула окропом на руку, так он які пухирі понабігали. Харьк. г.
2) Пузырь.
3) Мочевой пузырь. НВолын. у.

Запропонуйте свій переклад