Сховати наголоси
Освітлювати знайдене
Знайдено 22 статті
Запропонувати свій переклад для «пухлина»
Шукати «пухлина» на інших ресурсах:

- Російсько-український академічний словник 1924–33рр. (А. Кримський, С. Єфремов) Вгору

Пу́хлинапухли́на, пухля́тина; см. О́пухоль.
Пухлова́тый – пухля́вий.
Возду́шный – повітряни́й, (редко) воздухо́вий.
-ное пространство – пові́тря, (повітряна́ про́сторінь).
-ные течения – течії́ в пові́трі.
-ная баня (сушильный шкаф) – суша́рня.
-ная опухоль – шкурна́ я́духа (пухлина́).
-ный флот – повітряна́ фло́та.
-ный насос – духови́й смок.
-ные замки – химе́ри, надхма́рні будува́ння.
Строить -ные замки – думка́ми (ду́мкою), багаті́ти, у хма́рах літа́ти, надхма́рні пала́ти будува́ти.
Воспали́тельный – запальни́й. [Запальна́ набря́клість (пухли́на́). Запальні́ проце́си].
Воспали́тельный налёт на губах от жажды, жары – сма́га.
Вспу́хлина – о́пух (р. -ху), пухли́на́.
Заса́д – (на теле, преимущ. в горле) зава́лка, ґу́ля, пухлина́.
Затё́к
1) зате́ча, за́тічка;
2) за́плив, пухлина́.
Злока́чественный, мед. malignus – злісни́й, злосли́вий (Мед. Сл.).
-ная опухоль – злісна́ пухли́на.
-ная лихорадка – злісна́ лихома́нка.
Напу́хлость – напу́хлість, набря́клість (-лости), пухли́на́, пухля́тина, пухлени́на; (мед. tumor) о́пух, на́пух (-ху); срв. О́пухоль.
О́пухольпухли́на, пухлени́на, о́пух; набря́клість.
-холь твёрдая – ґу́ля, ґудз, морґу́ля, моцу́ля.
-холь шейных желез – жо́вна. [Як у нами́сті вся в жовна́х (Котл.)].
-холь заушных желез – заву́шниці, сви́нка.
-холь слюнных желез у скота – зало́зиця.
-холь вымени – осо́вище.
-холь спадаетпухли́на відтуха́є. Срв. Отё́к.
Отё́к – на́бреск, водяна́ пухли́на́, на́плив. [На нога́х на́брески ста́ли].

- Російсько-український словник 1930р. (О. Ізюмов) Вгору

Отек – на́бреск, -ку, пухлина́, -ни́.
Припухлостьпухли́на, -ни.

- Російсько-український словник сталих виразів 1959р. (І. О. Вирган, М. М. Пилинська) Вгору

Оказываться
• Все оказались налицо
– усі були присутні; усі були тут (усі поприходили).
• Вчерашним спектаклем зрители оказались недовольны
– учорашньою виставою (з учорашньої вистави) глядачі (були) незадоволені (невдоволені); учорашній спектакль глядачів не задовольнив (не вдовольнив).
• Где был, а где оказался
– де був, а де опинився.
• Дома его не оказалось
– (у)дома його не було; виявилося, що його нема (в)дома.
• Мы, оказывается, старые знакомые
– виявляється, що ми давні знайомі.
• Не оказалось налицо чего
– не було (немає) чого; не було (немає) в наявності чого; (іноді) не стало чого.
• Но моё представление оказалось ошибочным
– але, так гадаючи, я помилився; але виявилося, що моє припущення [було] помилкове (що мій здогад [був] помилковий).
• Оказался в дураках кто
– опинився в дурнях хто; пошився (убрався) в дурні хто.
• Оказался у разбитого корыта кто
Див. корыто.
• Оказаться как исключение
– бути як виняток; вийнятися. [Людей було дуже мало, і з них вийнявся тільки один курій. Грінченко.]
• Оказаться победителем
– стати переможцем.
• Оказываться, оказаться в затруднительном положении
– опинятися, опинитися в скрутному становищі; потрапляти, потрапити в скрутне становище.
• Он оказался неподготовленным
– виявилося, що він непідготований; він показав себе непідготованим.
• Сапоги оказались впору
– чоботи прийшлися до ноги (до міри); чоботи саме до ноги (до міри) [прийшлися]; чоботи добре прийшлися; (образн.) чоботи як (наче…) влипли. [З сонної Галі тихенько менший брат зняв чоботи, і усі тоді по черзі почали їх приміряти, і кожний казав, що йому чоботи якраз, наче влипли, хоч добре вони пригодилися тільки старшому братові… Вовчок.]
• Сосчитали — их оказалось семнадцать
– полічили — їх знайшлося (виявилось) сімнадцятеро (сімнадцять).
• Так я, оказывается, первый?
– так (то) я, виходить, перший?; так виявляється, що я перший?..
• У него оказалась опухоль
– виявилося, що в нього пухлина; у нього знайдено (знайшли) пухлину.

- Словник українсько-російський 1927р. (А. Ніковський) Вгору

Пухли́на, пухля́тинаопухоль.

- Словарь української мови 1909р. (Б. Грінченко) Вгору

Пухли́на, -ни, ж. = Пухлятина. Херсон. г.

- Російсько-український словник військової термінології 1928р. (С. та О. Якубські) Вгору

*Отекпухли́на, -ни, (ноги) на́бреск.

- Словарь росийсько-український 1893–1898рр. (М.Уманець, А.Спілка.) Вгору

Пу́хлина = пухли́на, пухля́тина.
Водя́нка = 1. водя́нка (напиток іросляна д. Водяни́ка). 2. мед. Hydrops — водяна́, пухли́на.
Затёкъ = о́пух, пу́хлина, пухля́тина.
Опада́ть, опа́сть = 1. опада́ти, осипа́ти ся, облїта́ти, обпада́ти, опа́сти, оси́пати ся, облетїти. — Листя осипаєть ся, опадає. 2. спада́ти, стуха́ти (С. Л.), ту́хнути (С. Ш.), сту́хнути, одту́хнути. — Вода вже спадає. С. Л. — Пухлина одтухла. Кн. — Опух починає стухати.
О́пухоль = о́пух (Лев. С. Л.), пухли́на, пухля́тина (Лев.), ро́зпух, на шиї — зало́за, жо́вна (д. Железа́, Желва́къ), за ухом — сви́нка, від удару — гу́ля, ґу́ля, гурґу́ля, морґу́ля, діфтеритна — о́бкла́д, обладки́, ґу́лї, зава́лки, у корів, на виммі — осо́вище. Ман. — По всїй нозї розлїзла ся пухлина. Кн. — Опух зробив ся, та такий червоний, як буряк. н. о.
Отёкъ = пухли́на́. (Кр.) — По всїй нозї розлїзла ся пухли́на. Кн.

Запропонуйте свій переклад