Сховати наголоси
Освітлювати знайдене
Знайдено 8 статей
Запропонувати свій переклад для «підцупити»
Шукати «підцупити» на інших ресурсах:

- Російсько-український академічний словник 1924–33рр. (А. Кримський, С. Єфремов) Вгору

Подла́питьпідцу́пити (-плю, -пиш).
Подлимо́нить – підчи́стити, потягти́ тихце́м, підцу́пити, підчепи́ти.
Подти́бритьпідцу́пити, підчепи́ти, підчи́стити, підцо́брити, підчикри́жити що.
Подти́бренный – підцу́плений, підчи́щений, підцо́брений.
Подце́пливать и подцепля́ть, подцепи́ть
1) (
цеплять сысподу) підче́плювати, підчепля́ти, підчепи́ти, приче́плювати (и причепля́ти), причепи́ти (з-підспо́ду, зни́зу);
2) (
ловко добыть) підхо́плювати, підхопи́ти, підче́плювати, підчепи́ти. [Га́рну жі́нку підхопи́в]. Срв. Подхвати́ть;
3)
-пи́ть (подтибрить, украсть) – підцу́пити, підчепи́ти, підцо́брити, запорва́ти що; см. Подти́брить.
Подцеплё́нный
1) підче́плений;
2) підхо́плений;
3) підцу́плений, підче́плений.

-ться
1) підче́плюватися, підчепи́тися, бу́ти підче́пленим;
2) підхо́плюватися, підхопи́тися, бу́ти підхо́пленим.

- Словарь української мови 1909р. (Б. Грінченко) Вгору

Підцу́пити, -плю, -пиш, гл.
1) Подтянуть, подтащить.
2) Стибрить, стащить.
Нишком підцупить та й нишком збути. О. 1862. І. 29.

- Словарь росийсько-український 1893–1898рр. (М.Уманець, А.Спілка.) Вгору

Подти́бривать, подти́брить = кра́сти, укра́сти, підчепи́ти, підцу́пити, підцю́пити (С. Л ), підчикри́жити.
Подтя́гивать, подтягну́ть, ся = 1. підтяга́ти, підтягти́, ся, підцу́пити. 2. тягти́, підсьпі́вувати. – Сидиш в ряду, тягни й коляду. н. пр.
Сворова́ть = укра́сти, підчепи́ти, підцу́пити, підчикри́жити.