Сховати наголоси
Освітлювати знайдене
Знайдено 12 статей
Запропонувати свій переклад для «ремство»
Шукати «ремство» на інших ресурсах:

- Російсько-український академічний словник 1924–33рр. (А. Кримський, С. Єфремов) Вгору

Нарека́ние
1) (
действие) –
а) наріка́ння, назива́ння, на(й)мено́вування кого́, чого́ ким, чим;
б) настановля́ння кого́ ким, за ко́го, на ко́го;
в) наріка́ння, ре́мствування на ко́го, доріка́ння, докоря́ння кому́.
Срв. Нарека́ть;
2) (
укоризна) наріка́ння, ре́мствування, ре́мство, доріка́ння, докі́р (-ко́ру), жаль (-лю́), (худая слава) погові́р (-во́ру). [Го́ді тепе́ра! ні скарг, ані пла́чу, ні наріка́ння на до́лю, – кіне́ць! (Л. Укр.). Ре́мства прости́ мені́ гріх! (Щогол.). Наро́д, те́мний і зату́рканий, бага́то справедли́вих жалі́в мо́же поста́вити в раху́нок інтеліге́нції (Рада). Лі́пше хай моє́ пере́йде, та щоб не було́ погово́ру на ме́не, що їх скри́вдив (Харк.)].
Прете́нзия
1) (
притязание) прете́нсія, домага́ння. [Зректи́ся прете́нсій на завойо́вані части́ни Украї́ни (Н. Рада). Наш ро́зум пови́нен відректи́ся від свого́ домага́ння на абсолю́тне (Основа 1915)].
Человек с большими -зиями, с -зиями на оригинальность – люди́на з вели́кими прете́нсіями, з прете́нсіями на оригіна́льність.
Одета с -зиею – одя́гнена, убра́на, ви́ряджена з (вели́кими) при́мхами.
Заявлять, пред’являть -зию на что-н. – претендува́ти на що. [Ще пан Ян претенду́є, либо́нь йому́ не до́дано яко́їсь там ча́стки з ба́тьківщини (О. Лев.)];
2) (
неудовольствие) прете́нсія, ремст (-ту), ремсть (-ти), ре́мство, пеня́, наріка́ння.
Быть в -зии на кого, иметь -зию к кому и на кого – бу́ти в прете́нсії на ко́го, ма́ти прете́нсію до ко́го, ре́мствувати(ся), ре́мститя(ся), ремст(ь) ма́ти на ко́го, ра́потити, наріка́ти на ко́го. [Автор не бу́де в прете́нсії (Крим.). Він на ме́не ремст(ь) ма́є (Київщ.). Не се́рдьтесь і не ре́мствуйте на ме́не (Звин.). Хоті́в поруба́ти тютю́н, дак боя́вся, щоб не ра́потили (Борз.)].
Не будьте на меня в -зии, если… – не ре́мствуйте (не поре́мствуйте) на ме́не, коли́…
Вероятно никто не будет на меня в -зии за это – пе́вне ні́хто за те на ме́не не поре́мствує (Куліш).

- Російсько-український словник 1930р. (О. Ізюмов) Вгору

Ропотре́мство, -ва, ре́мствування, -ння, наріка́ння, -ння.

- Словник українсько-російський 1927р. (А. Ніковський) Вгору

Ре́мствонеудовольствие, нарекание, ропот, претензия.

- Правописний словник 1929р. (Г. Голоскевич) Вгору

ре́мство, -ва, -ву

- Словарь української мови 1909р. (Б. Грінченко) Вгору

Ре́мство, -ва, с. Недовольство; нареканія, ропотъ. Господи! ремства прости мені гріх! Щог. Сл. 35.

- Словарь росийсько-український 1893–1898рр. (М.Уманець, А.Спілка.) Вгору

Негодова́ніе = гнїв (С. Пар.), ре́мство, обу́ре́ння. — На тварі і в очах у його палало обурення проти того вчинку. Кн.
Недово́льство = недово́льність, незадово́ленність. (С. Цар.), ре́мство. — Выража́ть си́льное недово́льство = ре́мствувати.
Прете́нзія = наріка́ння, ре́мство; домога́ння; по́зов (д. Искъ). — Онъ на меня́ въ прете́нзіи = він на ме́не наріка́є, ре́мствує. — Пода́ть, предъяви́ть прете́нзію = запозвати, по́зов заложи́ти (С. З.).
Ре́вность = 1. ре́мство (С. Жел.), щи́рість, горли́вість (С. Ж. З.). — Щирість до громадського дїла. — Горливість ку отчизнї. С. З. 2. ре́вність, ревни́ця (С. Жел.), рівни́цї (С. Жел.). — Думка, що усякий може однять од мене коханку, зробила мене лютим, а рівницї неначе гарячим залїзом палили моє нутро. О. С.
Ро́потъ = наріка́ння (С. Л.), ре́мство.
Усе́рдіе = щи́рість, пи́льність (С. З.), ре́мство.

Запропонуйте свій переклад