Сховати наголоси
Освітлювати знайдене
Знайдено 4 статті
Запропонувати свій переклад для «ремст»
Шукати «ремст» на інших ресурсах:

- Російсько-український академічний словник 1924–33рр. (А. Кримський, С. Єфремов) Вгору

Прете́нзия
1) (
притязание) прете́нсія, домага́ння. [Зректи́ся прете́нсій на завойо́вані части́ни Украї́ни (Н. Рада). Наш ро́зум пови́нен відректи́ся від свого́ домага́ння на абсолю́тне (Основа 1915)].
Человек с большими -зиями, с -зиями на оригинальность – люди́на з вели́кими прете́нсіями, з прете́нсіями на оригіна́льність.
Одета с -зиею – одя́гнена, убра́на, ви́ряджена з (вели́кими) при́мхами.
Заявлять, пред’являть -зию на что-н. – претендува́ти на що. [Ще пан Ян претенду́є, либо́нь йому́ не до́дано яко́їсь там ча́стки з ба́тьківщини (О. Лев.)];
2) (
неудовольствие) прете́нсія, ремст (-ту), ремсть (-ти), ре́мство, пеня́, наріка́ння.
Быть в -зии на кого, иметь -зию к кому и на кого – бу́ти в прете́нсії на ко́го, ма́ти прете́нсію до ко́го, ре́мствувати(ся), ре́мститя(ся), ремст(ь) ма́ти на ко́го, ра́потити, наріка́ти на ко́го. [Автор не бу́де в прете́нсії (Крим.). Він на ме́не ремст(ь) ма́є (Київщ.). Не се́рдьтесь і не ре́мствуйте на ме́не (Звин.). Хоті́в поруба́ти тютю́н, дак боя́вся, щоб не ра́потили (Борз.)].
Не будьте на меня в -зии, если… – не ре́мствуйте (не поре́мствуйте) на ме́не, коли́…
Вероятно никто не будет на меня в -зии за это – пе́вне ні́хто за те на ме́не не поре́мствує (Куліш).

- Російсько-український словник сталих виразів 1959р. (І. О. Вирган, М. М. Пилинська) Вгору

Недовольный
• Быть недовольным кем-либо, чем-либо
– бути незадоволеним (невдоволеним) з кого, з чого; (іноді) мати ремст(ь) на кого; (ірон.) крутити носом від чого.
• Недоволен кто
– незадоволений (невдоволений) хто; недогода кому.

- Словарь української мови 1909р. (Б. Грінченко) Вгору

Ремст, -ту, м. Неудовольствіе, претензія. Він на мене ремст має. На нас і на тіх людей мав він великий ремст. Васильк. у.
Ремсть, -ти, ж. = Ремст. Він на мене ремсть має та через те й коня не дав до міста. Канев. у.

Запропонуйте свій переклад