Сховати наголоси
Освітлювати знайдене
Знайдено 8 статей
Запропонувати свій переклад для «ристалище»
Шукати «ристалище» на інших ресурсах:

- Російсько-український академічний словник 1924–33рр. (А. Кримський, С. Єфремов) Вгору

Аре́на
1) (
поприще) аре́на [Істори́чна аре́на];
2) аре́на, мі́сце бо́ю, бойо́вище. [Мі́сто на́ше знов ста́лося аре́ною бої́в];
3) (
ристалище) біго́висько.
По́прище
1) біго́висько;
см. Риста́лище;
2) кар’є́ра, по́ле, теа́тр (-тру), аре́на, (
гал.) тере́н, (устар.) по́прище.
Военное -ще – військо́ве по́ле, кар’є́ра військо́ва.
Обширное -ще учёных исследований – широ́ке по́ле (для) науко́вих до́слідів.
-ще жизни – аре́на, шлях життя́, життьови́й шлях, кар’є́ра.
-ще общественной деятельности – по́ле грома́дської робо́ти.
-ще военных действий – теа́тр, по́ле воє́нних дій.
-ще битвы – по́ле бо́ю, бойо́висько.
Избрать себе -ще деятельности – ви́брати (заня́ти) собі́ по́стать на робо́ту.
Выйти на жизненное -ще – ви́йти на життьове́ по́ле.

- Російсько-український словник складної лексики С. Караванський, 2012 (чернетка) Вгору

РИСТА́ЛИЩЕ укр. біго́вище, скако́вище, запозич. гіподро́м.

- Словник українсько-російський 1927р. (А. Ніковський) Вгору

Біго́висько, біго́вищеристалище, ипподром.

- Російсько-український словник ділової мови 1930р. (М. Дорошенко, М. Станиславський, В. Страшкевич) Вгору

Скачки – скакові́ (пере)го́ни (-нів); (ристалище) – біго́вище.

- Словарь української мови 1909р. (Б. Грінченко) Вгору

Біго́висько, -ка, с. Ристалище. Шейк.

- Словарь росийсько-український 1893–1898рр. (М.Уманець, А.Спілка.) Вгору

Риста́лище = біго́ви́сько (С. Ш.), го́ни (К. Св. П.).
Ко́нный = кі́нний; кі́нський. — Ко́нный во́инъ = коза́к, комо́нник (С. З.). — По полю мчались козаки... с пів десятка комонників. К. Ч. Р. — Ко́нное риста́лище, ко́нная ска́чка = бігови́сько. (Под. С. Ш.).

Запропонуйте свій переклад