Сховати наголоси
Освітлювати знайдене
Знайдено 5 статей
Запропонувати свій переклад для «розвідувач»
Шукати «розвідувач» на інших ресурсах:

- Російсько-український словник складної лексики С. Караванський, 2012 (чернетка) Вгору

ИЗЫ́СКИВАТЬ ще пошу́кувати, негат. ни́шпорити;
изыскивать ме́ры добира́ти способи́;
изыскивать спо́соб добира́ти спо́собу;
изыскивающий що /мн. хто/ шука́є тощо, зви́клий вишу́кувати, за́йня́тий по́шуком, шука́ч, дослі́дник, розві́дувач, пошуко́вець, прикм. розві́дувальний, шука́льний, вишу́кувальний, пошу́кувальний, розві́дувальний, дослі́джувальний, дослі́дницький, до́слі́дчий, образ. у по́шуках [изыскивающий ме́ры у пошуках способі́в];
изыскивающий сре́дства 1. у по́шуках ко́штів /за́собів/, 2. шу́каючи спо́собу;
изыскивающийся/изыскиваемый шу́каний, вишу́куваний /пошу́куваний/, розві́дуваний, дослі́джуваний, об’є́кт по́шуку /дослі́дження, ро́звідки/.
РАЗВЕ́ДЫВАТЬ фаміл. шпигува́ти, вишпиго́вувати, розню́хувати /виню́хувати/, військ. рекоґносціюва́ти;
разведывающий що /мн. хто/ розві́дує тощо, зда́тний розві́дати, схи́льний розві́дувати, для ро́звідки, за́йня́тий розвідкою, розві́дник, розві́дувач, побут. ни́шпорка, прикм. розві́дчий, розві́дувальний, обсте́жувальний, розню́хувальний, вишпиго́вувальний, образ. негат. на ни́шпорках;
разведывающийся/разведываемый розві́дуваний, обсте́жуваний, розню́хуваний, вишпиго́вуваний.

- Російсько-український словник 1930р. (О. Ізюмов) Вгору

Расследовательрозві́дувач, -ча.

- Російсько-український словник технічної термінології 1928р. (І. Шелудько, Т. Садовський) Вгору

Самолет, авио – літа́к (-ка́);
• с. одноместный
– л. одноособо́вий;
• с. пассажирский
– л. пасажи́рний;
• с. поплавковый
– л. поплавце́вий;
• с. почтовый
– л. пошто́вий;
• с. санитарный
– л. саніта́рний;
• с.-бомбовоз
– л.-бомбові́з (-во́за);
• с.-истребитель
– л.-ни́щитель;
• с.-разведчик
– л.-розві́дувач (-ча).

- Російсько-український словник ділової мови 1930р. (М. Дорошенко, М. Станиславський, В. Страшкевич) Вгору

Расследователь, -ница – розслі́дник (-ка), розві́дувач (-ча).