Сховати наголоси
Освітлювати знайдене
Знайдено 4 статті
Запропонувати свій переклад для «розполог»
Шукати «розполог» на інших ресурсах:

- Російсько-український академічний словник 1924–33рр. (А. Кримський, С. Єфремов) Вгору

Вогну́ть, -ся – увігну́ти, -ся, угну́ти, -ся.
-тый – уві́гну́тий, угну́тий. [Ніс уві́гну́тий].
-то – уві́гнуто, угну́то. [Кле́пки́ стру́жа́ть з зо́внішнього бо́ку ви́гнуто, а з сере́дини вгну́то].
Во́гнуто-выпуклый – увігну́то-опу́клий, (геол.) казанува́то-вгну́тий. [Казанува́то-вгну́тий розполо́г (ша́рів землі́) (Тутк.)].

- Словарь росийсько-український 1893–1898рр. (М.Уманець, А.Спілка.) Вгору

Раскла́дка = ро́зклад, ро́зкла́дка, розполо́г.
Расположе́ніе = 1. розполо́г, розпоря́док. — Розполог байок по алфавіту. Б. Г. 2. охо́та, хіть. — Не маю до того нїякої охоти. 3. прихи́льність, прихи́лля (до кого), ла́ска; схи́льність (до чого), по́хіп. — Маючи до тебе прихильність. Кн. — Расположе́ніе ду́ха = на́стрій. — Въ хоро́шемъ расположе́ніи ду́ха = в до́брому настро́ї.
Распредѣле́ніе = розполо́г (С. Л.); розрахува́ння.

Запропонуйте свій переклад