Сховати наголоси
Освітлювати знайдене
Знайдено 35 статей
Шукати «розпуш*» на інших ресурсах:

- Російсько-український академічний словник 1924–33рр. (А. Кримський, С. Єфремов) Вгору

Взбива́ть, взбить – збива́ти, зби́ти. [Пи́лу не збива́йте]; (волосы) підкосми́чити (сов.), кудо́вчати, накудо́вчити, розпу́шувати, розпуши́ти; (подушку) перебива́ти, переби́ти; (желтки, белки) підбива́ти, підби́ти; (мяч палкой) гили́ти, загили́ти.
Взрыхле́ниерозпу́шування.
Киркова́ние – (выпалывание сорных трав) сап(ув)а́ння, прашува́ння, (разрыхление земли) розпу́шування.

- Російсько-український словник складної лексики С. Караванський, 2012 (чернетка) Вгору

РАЗРЫХЛЯ́ТЬ, разрыхля́ющий що розпу́шує тощо, зда́тний розпу́шити, за́йня́тий розпу́шенням, розпу́шувач, прикм. реконстр. розпу́шливий, розпу́шувальний, підпу́шувальний;
разрыхляющийся/разрыхля́емый розпу́шуваний /підпу́шуваний/, прикм. розпушни́й.

- Російсько-український словник 1930р. (О. Ізюмов) Вгору

Разрыхлительрозпу́шник, -ка.
Разрыхляемость розпу́шність.
Распушать, распушить
1) (
землю) розпу́шувати, -шую, -шуєш, розпуши́ти, -шу́, -шиш;
2) (
кого) ла́яти, ви́лаяти, нала́яти (кого́).

- Російсько-український словник технічної термінології 1928р. (І. Шелудько, Т. Садовський) Вгору

Вспушивание, текст.розпу́шування, розпу́шення.
Вспушивать, -шитьрозпу́шувати, розпуши́ти.
Лапа (врубка) – ла́па;
• л. буксовая
– л. осяни́чна;
• л. волчья
– л. во́вча;
• л. глухая
– л. сліпа́;
• л. гусиная (в пароочистителе, культиваторе
) – ла́па гу́сяча;
• л. жесткая
– л. цупка́;
• л. заячья (крестовины
) – л. за́яча;
• л. косая
– л. ко́са;
• л. культиваторная
– л. культива́торна;
• л. пароочистительная
– л. парочи́сна;
• л. потайная
– л. потайна́;
• л. почвоуглубительная,
с.-х. – л. ґрунтозаглибна́;
• л. пружинная
– л. пружи́нна;
• л. рыхлительная,
с.-х.розпу́шувальна;
• л. сквозная
– л. наскрізна́;
• л.-сковородень, сковородник
– л.-ка́йка, л. німе́цьким замко́м.
Лапка, с.-х. – ла́пка;
• л. рыхлительная,
с.-х. – л. розпу́шувальна.
Отвал (берега) – за́рва;
• о. (породы, мусора),
горн. – поки́дище;
• о. (в плуге
) – поли́ця;
• о. (судна
) – ві́дплив (-ву);
• о. винтовой
– п. ґвинтува́та;
• о. винтообразный
– п. ґвинтува́та;
• о. комбинированный
– п. комбіно́вана;
• о. оборачивающий
– п. оберта́льна;
• о. отлогий
– п. поло́жиста;
• о. полувинтовой
– п. півґвинтува́та;
• о. промывочный,
горн. – поки́дище промивне́;
• о. рыхлящий
– поли́ця розпушна́;
• о. цилиндрический
– п. циліндри́чна;
• о. шлифованный
– п. шліфо́вана.
Рыхлительныйрозпу́шувальний;
• р. (
кож.) – набу́бнювальний.

- Російсько-український словник з інженерних технологій 2013р. (Марія Ганіткевич, Богдан Кінаш) Вгору

а́. распу́шенный а́збест розпу́шений
взрыхле́ние розпу́шення; розпу́шування
взрыхли́тель розпу́шувач,-ча
и́звесть CaO вапно́,-на́ (кальцій оксид, мінеральна речовина білого кольору, яку одержують випалюванням вапняку)
и. бели́льная CaOCl2 вапно́ біли́льне [хло́рне]
и. возду́шная вапно́ пові́тря́не (із вмістом глини, до 6%)
и. гашённая Ca(OH)2 вапно́ га́шене [люсо́ване], попільну́ха,-хи
и. гидравли́ческая вапно́ гідравлі́чне (із вмістом глини, 6-20%)
и. е́дкая вапно́ їдке́
и. жжёная CaO вапно́ ви́палене [па́лене]
и. жи́рная вапно́ масне́
и. ко́мовая вапно́ грудкове́ [кускове́]
и. на́мертво обожжённая вапно́ перепа́лене
и. натро́нная вапно́ натро́нне [на́трове́] (суміш вапна з гідроксидом натрію)
и. нега́шеная вапно́ нега́шене [ви́палене]
и. пушо́нка вапно́ порохня́нка [пухня́нка, розпу́шене]
и. свобо́дная вапно́ ві́льне [незв’я́зане]
и. свя́занная вапно́ зв’я́зане
и. то́щая вапно́ пісне́
и. хло́рная CaOCl2 вапно хло́рне [біли́льне] (продукт дії хлору на гашене вапно) див. и́звесть бели́льная
ла́па ла́па,-пи, держа́к,-ка́
л. болтова́я ла́па прого́нична
л. буксова́я ла́па осяни́чна
л. глуха́я ла́па сліпа́
л. долотообра́зная ла́па долотоподі́бна
л. загреба́ющая с.г. ла́па загрібна́
л. золотника́ ла́па розподі́льника [сувака́]
л. плоскоре́жущая с.г. ла́па плоскорі́зна
л. подка́пывающая с.г. ла́па підко́пувальна
л. рыхли́тельная с.г. ла́па розпу́шувальна
л. универса́льная ла́па універса́льна
разрыхле́ние розпу́шування; розпу́шення; розпу́шеність,-ности, розпу́шина,-ни (місце)
разрыхлённый розпу́шений
разрыхля́емость розпу́шеність,-ности, розпу́шуваність,-ности (характеристика дії)
разрыхля́емый розпу́шуваний; розпушни́й
разрыхля́ть, разрыхли́ть розпу́шувати, розпу́шити
разрыхля́ющий розпу́шувальний
разрыхля́ющийся розпушни́й; розпу́шуваний
распу́шенность розпу́шеність,-ности
распу́шенный розпу́шений
распу́шивание розпу́шування; розпу́шення
рыхле́ние розпу́шування; розпу́шення
рыхли́тель розпу́шувач,-ча
рыхли́ть пуши́ти, розпу́шити
чизелева́ние с.г. чизелюва́ння, розпу́шування глибо́ке

- Словник українсько-російський 1927р. (А. Ніковський) Вгору

Розпу́шування
1)
разрыхление (земли);
2)
головомойка, взбучка.
Розпу́шувати, розпу́шити
1)
разрыхливать, разрыхлить;
2)
разругать, ругать, задавать головомойку.

- Російсько-український словник військової термінології 1928р. (С. та О. Якубські) Вгору

*Разрыхляемостьрозпу́шність, -ности.