Сховати наголоси
Освітлювати знайдене
Знайдено 5 статей
Запропонувати свій переклад для «рухляк»
Шукати «рухляк» на інших ресурсах:

- Російсько-український академічний словник 1924–33рр. (А. Кримський, С. Єфремов) Вгору

Ка́менный
1) (
сделанный из камня) ка́м’яни́й, камі́нний, (о здании, стене, ограде) муро́ваний. [Він сів коло двере́й на кам’яни́х схі́дцях (Н.-Лев.). Камі́нная дзвіни́ця рі́вна та висо́ка (Рудан.). Камі́нний Госпо́дар (Л. Укр.). Це́рква невели́чка, але муро́вана (Кониськ.)].
-ный дом, -ное здание, строение, -ная постройка – муро́ваний (кам’яни́й) дім (р. до́му), муро́ваний буди́нок (-нку), муро́вана буді́вля, кам’я[ме]ни́ця, мурува́ння, муро́вання. [Вели́кий муро́ваний дім сірі́в на чо́рному не́бі (Коцюб.). У мі́сті я бува́в – надиви́вся там на буди́нки кам’яні́ (М. Вовч.). За лі́тньої пори́ скрізь буду́ються в Москві́ нові́ ка́мениці (Крим.). Літа́, дощі́ та вітри́ навдивови́жу вмі́ють криши́ти мурува́ння (Куліш)].
-ная дорога – бруко́ваний (бурко́ваний) шлях, брук (-ку), ка́м’янка.
-ный мешок – тюре́мна (в’язни́чна) ка́мера, гал. цю́па.
-ный мост – кам’яни́й (камі́нний) міст.
-ная ограда, стена – муро́вана огоро́жа, стіна́, мур (-ру). [Круго́м поже́жі чорні́ють висо́кі, зубча́сті му́ри, ба́шти (Н.-Лев.)].
Окружённый -ной стеной – обмуро́ваний.
-ная посуда – кам’яни́й (камі́нний) по́суд (-ду), ка́м’янка.
-ное сердце (перен.) – кам’яне́ (камі́нне) се́рце.
От трудов праведных не наживёшь палат -ных – за че́сну пра́цю не придба́єш пала́цу.
Жить за кем, как за -ной стеной – жи́ти з ким (у ко́го), як за ка́м’яною горо́ю, як у бо́га за двери́ма (за плечи́ма), як у ба́тька (бо́га) за па́зухою.
Как на -ную стену надеяться – як на кам’яну́ го́ру поклада́тися на ко́го;
2) (
состоящий из камня, относящ. к камню) ка́м’яни́й, камі́нний. [Жі́нка і кам’яну́ го́ру пересіче́ (Номис)].
-ные породы – камі́нні поро́ди, камі́ння.
-ные работы – каменя́рські робо́ти (-бі́т).
-ная смола – зе́мна смола́, асфа́льт (-ту).
-ная соль – кам’яна́ (льодова́) сіль (р. со́ли), ка́м’янка льодя́нка, льоді́вка, глодя́нка, шпак, сму́лець (-льцю).
-ный уголь – кам’яни́й (земляни́й) ву́гіль (-гля), соб. кам’яне́ (земляне́) ву́гля (ву́гілля).
-ная глина – ґлей (р. ґле́ю).
-ная глыба – ка́м’яна́ бри́ла, ка́м’яне́ бри́ло, ка́м’яна́ гру́да, (диал.) болди́га.
-ный лён – асбе́ст (-ту).
-ное масло – на́фта.
-ный мергель – стве́рдлий (стверді́лий) ме́ргель (-лю) (рухля́к).
-ный мозг – ґлейови́на.
-ная болезнь – камі́нна х(в)оро́ба (сла́бість, хво́рість).
-ный бор – каменя́стий (кам’я[ме]ни́стий) бір.
-ный век – кам’яна́ доба́, кам’яни́й вік (-ку);
3)
-ный баран, зоол. Ovis ammon – ди́кий (гі́рський) бара́н (-на́), арґа́лій (муж. р.).
-ный голубь, зоол. Columba Livia – гі́рський го́луб, ди́кий го́луб, дика́р (-ря́).
-ное дерево, бот. Celtis australis L. – залі́зне де́рево.
-ный дрозд, зоол. Turdus saxatilis – камі́нний дрізд (р. дрозда́).
-ный дуб, бот. Quercus Robur L. var. tardiflora Czern. – ози́мий дуб; срвн. Дуб.
-ная ласточка, зоол. Hirundo alpestris – гі́рська ла́стівка.
-ная липа, бот. Ptelea trifoliata L. – камі́нна ли́па.
-ный лук, -ный чеснок, бот.
а)
Allium victorile L. – гадю́чий часни́к;
б)
Allium ursinum L. – леву́рда, лісови́й часни́к.
-ная мята, бот. Mellisa Calamintha L. – гі́рський чебре́ць (-цю́), гі́рська цитри́нка.
-ный перелом, бот., см. Камнело́мка.
-ный петушок, зоол., см. Удо́д.
-ная пещанка, бот. Arenaria Saxatilis L. – піща́нка.
-ный плющ, бот., см. Подле́сник.
-ный розан, бот. Cistus villosus L. – чист (-ту).
-ная роса, бот. Androsace villosa L. – мши́ця.
-ное семя, бот. Lithospermum officinale L. – горобе́йник.

- Російсько-український словник 1930р. (О. Ізюмов) Вгору

Мергель, минер. – ме́рґель, -лю, рухля́к, -ку́.

- Російсько-український словник технічної термінології 1928р. (І. Шелудько, Т. Садовський) Вгору

Рухляк, мергель – ме́ргель (-лю).

- Словник українсько-російський 1927р. (А. Ніковський) Вгору

Рухля́кмергель.

- Словарь росийсько-український 1893–1898рр. (М.Уманець, А.Спілка.) Вгору

Ме́ргель, Marga = ма́ргель, рухля́к (вапна з глиною). С. Пар.

Запропонуйте свій переклад