Сховати наголоси
Освітлювати знайдене
Знайдено 2 статті
Запропонувати свій переклад для «своящина»
Шукати «своящина» на інших ресурсах:

- Словарь росийсько-український 1893–1898рр. (М.Уманець, А.Спілка.) Вгору

Самостоя́тельность = самоста́йність, самості́йність, самоїстність(С. Жел.), своя́щина. — Становище Галичини в справах полїтичної самостайности було вельми небезпечне. Бар. О. — Польща хоч і позбула ся самостійности державної. Зап. Кн. — Не хотять тепер дїти з батьками жити, та все на своящину йдуть. Хар.
Со́бственность = вла́сність (С. Л.), вла́стність (С. Жел.), своя́щина, своє́щина. – Недви́жимая со́бственность = має́тність і д. Имѣ́ніе. — Не було між народом певного розуміння про право власности на землю. Бар. О. — На Українї виробило ся розуміння загальної власности на землю. Бар. О. — Після староруського громадського права земля вважала ся власностю того, що її перше заняв на свій вжиток. Бар. О. — Право власности на видання творів Шевченка. Кн. — Що розуміє нарід під понятєм правним власности? Ет. зб. — Маєтность свою до рук своїх взяти, яко властность свою. Ст. Л.

Запропонуйте свій переклад