Сховати наголоси
Освітлювати знайдене
Знайдено 2 статті
Запропонувати свій переклад для «святечний»
Шукати «святечний» на інших ресурсах:

- Російсько-український академічний словник 1924–33рр. (А. Кримський, С. Єфремов) Вгору

Пра́здничный – святни́й (ум. святне́нький), святко́вий, празнико́вий, (реже) святе́чний, свято́чний, посвятни́й, святча́ний, (только об одежде, гуц.) прилю́дний.
-ная одежда, -ные наряды – святна́ (святко́ва, посвятна́, святе́чна, празнико́ва) оде́жа, святні́ вбрання́. [Кожу́х мав бу́дний і святни́й, сви́ти бу́дну й святну́ (Липовеч.). На голові́ хи́тро ви́в’язана шовко́ва хусти́на, на нога́х но́ві череви́чки; ся́є в святко́вому вбра́нні (Васильч.)].
-ные игры, танцы – святко́ві, святе́чні і́гри (і́грища), та́нці. [Старода́вня ві́ра слов’я́нська по сей час у пісня́х, святко́вих і́грищах, звича́ях і забобо́нах поміж селя́нами остала́ся (Куліш)].
-ное настроение – святко́вий, празнико́вий, свято́чний на́стрій (-рою).
-ный день – святни́й день, свят-де́нь.
По -ному – по-святно́му, по-святко́вому, по-празнико́вому.
Провести день по -ному – спразни́ти день. [П’я́тницю спости́ла, неді́лю спразни́ла (Чуб.)].
-ный подарок – празнико́ве (-вого). [Дав празнико́вого три карбо́ванці (Ум.)].

- Словник українсько-російський 1927р. (А. Ніковський) Вгору

Святе́чнийпраздничный.