Сховати наголоси
Освітлювати знайдене
Знайдено 11 статей
Запропонувати свій переклад для «світлина»
Шукати «світлина» на інших ресурсах:

- Російсько-український академічний словник 1924–33рр. (А. Кримський, С. Єфремов) Вгору

Зас’ёмка
1) (
действие) здійма́ння, фотографува́ння, оконч. зняття́ (-ття), зфотографува́ння;
2) (
качество действия) фотографо́вання и фотографува́ння;
3) (
снимок) зняток; (-тку), зні́мок (-мку), світли́на, фотогра́фія.
Недоде́рживать, недодержа́ть – недоде́ржувати, недоде́ржати, недотри́мувати, недотри́мати що, чого́.
Недоде́ржанный – недоде́ржаний, недотри́маний.
-ный снимок, фотогр. – недоде́ржаний зні́мок (зня́ток), -на світли́на.

- Російсько-український словник складної лексики С. Караванський, 2012 (чернетка) Вгору

СНИ́МОК (фото) галиц. світли́на, зни́мка.
ФО́ТО, ФОТОГРА́ФИЯ галиц. світли́на.

- Російсько-український словник технічної термінології 1928р. (І. Шелудько, Т. Садовський) Вгору

Фотография – фотогра́фія;
• ф., снимок
– ф., світли́на;
• ф. мгновенная
– ф., с. миттьова́;
• ф. стереоскопическая
– ф.-стереоскопі́чна;
• ф. трехцветная
– ф., с. трикольоро́ва.

- Російсько-український словник з інженерних технологій 2013р. (Марія Ганіткевич, Богдан Кінаш) Вгору

сни́мок зні́мок,-мка; світли́на,-ни (фото)
с. макрофотографи́ческий зні́мок макрофотографі́чний
с. микрофотографи́ческий зні́мок мікрофотографі́чний
с. момента́льный зні́мок момента́льний
с. рентге́новский зні́мок рентґе́нівський
с. стереоскопи́ческий зні́мок стереоскопі́чний (знімок об’ємного зображення)
с. стробоскопи́ческий зні́мок стробоскопі́чний (знімок у безперервному русі (під час демонстрування кінофільму))
с. фотографи́ческий зні́мок фотографі́чний, світли́на,-ни
фо́то фо́то, світли́на,-ни, фотогра́фія,-фії
фотогра́фия фотогра́фія,-фії, світли́на,-ни, зні́мка,-ки (спосіб зображання об’єктів на спеціяльних світлочутливих матеріялах)
фотосни́мок світли́на,-ни, фотогра́фія,-фії

- Російсько-український словник ділової мови 1930р. (М. Дорошенко, М. Станиславський, В. Страшкевич) Вгору

Снимок (фотографический) – світлина.
Фотография
1) (
заведение) – фотогра́фія, світлярня;
2) (
фотографическое изображение) – світлина; снимать -фию – фотографува́ти, світлити.