Сховати наголоси
Освітлювати знайдене
Знайдено 12 статей
Запропонувати свій переклад для «світлина»
Шукати «світлина» на інших ресурсах:

- Російсько-український академічний словник 1924–33рр. (А. Кримський, С. Єфремов) Вгору

Зас’ёмка
1) (
действие) здіймання, фотографування, оконч. зняття (-ття), зфотографування;
2) (
качество действия) фотографовання и фотографування;
3) (
снимок) зняток; (-тку), знімок (-мку), світлина, фотографія.
Недодерживать, недодержать – недодержувати, недодержати, недотримувати, недотримати що, чого.
Недодержанный – недодержаний, недотриманий.
-ный снимок, фотогр. – недодержаний знімок (зняток), -на світлина.

- Російсько-український словник складної лексики С. Караванський, 2012 (чернетка) Вгору

СНИМОК (фото) галиц. світлина, знимка.
ФОТО, ФОТОГРАФИЯ галиц. світлина.

- Російсько-український словник технічної термінології 1928р. (І. Шелудько, Т. Садовський) Вгору

Фотография – фотографія;
• ф., снимок
– ф., світлина;
• ф. мгновенная
– ф., с. миттьова;
• ф. стереоскопическая
– ф.-стереоскопічна;
• ф. трехцветная
– ф., с. трикольорова.

- Російсько-український словник з інженерних технологій 2013р. (Марія Ганіткевич, Богдан Кінаш) Вгору

снимок знімок,-мка; світлина,-ни (фото)
с. макрофотографический знімок макрофотографічний
с. микрофотографический знімок мікрофотографічний
с. моментальный знімок моментальний
с. рентгеновский знімок рентґенівський
с. стереоскопический знімок стереоскопічний (знімок об’ємного зображення)
с. стробоскопический знімок стробоскопічний (знімок у безперервному русі (під час демонстрування кінофільму))
с. фотографический знімок фотографічний, світлина,-ни
фото фото, світлина,-ни, фотографія,-фії
фотография фотографія,-фії, світлина,-ни, знімка,-ки (спосіб зображання об’єктів на спеціяльних світлочутливих матеріялах)
фотоснимок світлина,-ни, фотографія,-фії

- Російсько-український словник ділової мови 1930р. (М. Дорошенко, М. Станиславський, В. Страшкевич) Вгору

Снимок (фотографический) – світлина.
Фотография
1) (
заведение) – фотографія, світлярня;
2) (
фотографическое изображение) – світлина; снимать -фию – фотографувати, світлити.

- Вебсловник жіночих назв української мови 2022р. (Олена Синчак) Вгору

імітаторка, імітаторок; ч. імітатор
та, хто наслідує, відтворює, імітує когось або щось. [<…> оту фразу «я люблю холодний душ» потрібно було виголосити ще з порога сауни, причому дуже енергійно, щоб усі інші жінки, котрі полюбляють холодний душ, відразу виявилися жалюгідними імітаторками. (Мілан Кундера «Безсмертя», пер. Леонід Кононович, 2020). Світлина все більше розходиться з малярством, хоч колись була його найсумліннішою ученицею, радше імітаторкою. (Галина Пагутяк «Урізька готика», 2005).]
Словник української мови: у 20 т., Т.1-11, 2015-2021.
Куньч З. Й. Універсальний словник української мови, Тернопіль, 2007, с. 317.
Словник української мови: в 11 томах, Т. 4, 1973, с. 19.