Сховати наголоси
Освітлювати знайдене
Знайдено 4 статті
Запропонувати свій переклад для «світлити»
Шукати «світлити» на інших ресурсах:

- Російсько-український словник складної лексики С. Караванський, 2012 (чернетка) Вгору

СНИМАТЬ (копію) робити, (з потяга) зсаджувати, (вирок) касувати, (кого) фотографувати галиц. світлити, (біль) тамувати, вгамовувати, (останню сорочку) здирати, (пропозицію) брати назад, (побої) юр. засвідчувати, (з роботи) звільняти;
снимать голову стинати /скручувати/ голову;
снимать запрет касувати /галиц. відкликати/ заборону;
снимать квартиру наймати помешкання;
снимать маску = сбрасывать маску;
снимать мерку брати мірку;
снимать напряжённость в отношениях удобродушнювати стосунки;
снимать показания відбирати свідчення;
снимать с /вещевого, пищевого/ довольствия списувати з постачання /одягом, харчами/;
снимать скрытой камерой фільмувати потайною камерою;
снимать со счёта (гроші) вибирати;
снимать с предохранительного взвода /с предохранителя/ відбезпечувати;
снимать с себя ответственность умивати руки;
снимать противоречие усувати суперечність;
снимать стружку с кого скромадити моркву /накручувати хвоста/ кому;
снимать тяжёлое настроение кому розпогоджувати кого;
снимать фильм фільмувати, накручувати фільм;
СНИМАТЬСЯ фотографуватися, робити фото;
снимающий 1. що /мн. хто/ здіймає тощо, призначений зняти, тех. знімач, прикм. знімальний, для зняття /знімання/, стил. перероб. знімаючи, 2. що фотографує, фотограф, прикм. фотографувальний, 3. що наймає, наймач, 4. тамувальний, стил. перероб. тамуючи, 5. юр. засвідчувач, 6. що звільня;
снимающий боль протибольовий;
снимающий допрос допитувач;
снимающий запрет згодний скасувати заборону;
снимающий квартиру наймач помешкання, квартиронаймач;
снимающий мерку відборець мірки;
снимающий сливки / снимающий пенки/ збирач вершків;
снимающий последнюю рубашку здатний /готовий/ здерти останню сорочку;
снимающий противоречие здатний усунути суперечність;
снимающий стружку покликаний накрутити хвоста;
снимающий фильм фільмар, фільмувальник, прикм. фільмувальний;
снимающий шапку перед кем радий вклонитися кому;
снимающийся/снимаемый 1. здійманий, здираний, зсаджуваний, касований, прикм. книжн. знімний, 2. фотографований, 3. найманий, 4. тамований, угамовуний, 5. засвідчуваний, 6. звільнюваний, пор. СЪЁМНЫЙ;
СНЯТЬ (рукою) галиц. відійняти, (фільм) накрутити, зафільмувати; і похідн.;
снять напряжение образ. випустити пару;
снять чары розбити чари. ЗАСНЯТЬ (на плівку) зафіксувати, (фільм) зафільмувати, накрутити;
заснявший ОКРЕМА УВАГА;
ФОТОГРАФИРОВАТЬ галиц. світлити, знимкувати;
фотографирующий що /мн. хто/ фотографує тощо, радий фотографувати, здатний зазнимкувати, зайнятий фотографуванням, прикм. фотографічний, фотографований;
фотографирующийся/фотографируемый фотографований;
ЗАФОТОГРАФИРОВАТЬ ще зазнимкувати і похідн..

- Російсько-український словник ділової мови 1930р. (М. Дорошенко, М. Станиславський, В. Страшкевич) Вгору

Фотографировать, сфотографировать – фотографувати, зфотографувати, світлити, відсвітлити.
Фотография
1) (
заведение) – фотографія, світлярня;
2) (
фотографическое изображение) – світлина; снимать -фию – фотографувати, світлити.