Сховати наголоси
Освітлювати знайдене
Знайдено 7 статей
Запропонувати свій переклад для «світоч»
Шукати «світоч» на інших ресурсах:

- Російсько-український академічний словник 1924–33рр. (А. Кримський, С. Єфремов) Вгору

I. Искупа́ть, -пля́ть, искупи́ть
1) (
приобретать куплею) скупо́вувати, скупи́ти, закупо́вувати, закупи́ти що, (о мн.) пос[поза]купо́вувати що, (всё необход.) скупля́тися, скупи́тися, обкупля́тися, обкупи́тися з чим. [Був на база́рі, позакупо́вував усе́ (Звин.)];
2) (
выкупать) викупа́ти, викупля́ти, ви́купити, відкупа́ти, відкупля́ти, відкупи́ти кого́, що з чо́го, від чо́го, (о мн.) пови[повід]купля́ти; см. Выкупа́ть. [Я не сві́точ, не Месі́я, їх від згу́би не відку́плю (Франко)];
3) (
заглаживать поступок) ви[від]купля́ти, ви́[від]купи́ти що, (раскаянием, делом) (с)поку́тувати, сов. спокутува́ти (реже споку́тати), відпокуто́вувати и відпоку́тувати, сов. відпокутува́ти що, за що, чим. [Нема́ на тобі́ вини́, – ти ви́купив її́ (Мирн.). П’ятна́дцять год бу́ду сей гріх відпокуто́вувати (Квітка). Єсть учи́нки, яки́х нічи́м не одкупи́ти, ні спокутува́ти й за які́ опроще́ння не мо́же бу́ти (Єфр.). Посла́в тебе́ на те, щоб да́вній бра́тів гріх споку́тувать і зми́ти (М. Рильськ.). Щоб споку́тати як-не́будь своє́ лиході́йство, Гриць, прибі́гши додо́му, одра́зу підско́чив до дриві́тні та й дава́й руба́ти дро́ва (Яворн.)].
Искуплё́нный – (приобретенный) с[за]ку́плений; ви́куплений, відку́плений, споку́туваний и споку́таний.
-ться
1) с[за]купо́вуватися, с[за]купи́тися, бу́ти с[за]ку́пленим
2) викупа́тися, викупля́тися, ви́купитися, бу́ти вику́пленим з чо́го;
3) ви[від]купля́тися, ви́[від]купи́тися, (с)поку́туватися,
сов. спокутува́тися и споку́татися.
Любому́др, -рец – любому́др (-ра), філо́соф, (шутл.) хвилозо́п. [І засвіти́в, любому́дре, сві́точ пра́вди, во́лі (Шевч.). На́ші руте́нські любому́дри (Драгом.). Того́ святці́, попи́, ченці́, не мина́ли шля́ху; крутопо́пи, хвилозо́пи набира́лись жа́ху (Великодна вірша)].
Подсве́чник – свічни́к, ум. свічничо́к (-чка́), посві́тач; (церковный большой) ставни́к; (маленький на стержне) світа́ч, сві́ти[о]ч.

- Російсько-український народний сучасний словник 2009– Вгору

Светильник – світи́льник, (перен.) сві́точ:
светильник разумасві́точ ро́зуму. Обговорення статті

- Російсько-український словник складної лексики С. Караванський, 2012 (чернетка) Вгору

ОСВЕЩА́ТЬ ще світи́ти, розлива́ти сві́тло, осява́ти, вирива́ти з пі́тьми́;
освеща́ющий що /мн. хто/ сві́тить тощо, ста́вши світи́ти, зда́тний освіти́ти, за́йня́тий ви́світленням, сві́точ, осві́тлювач, прикм. світи́льний, осві́тлювальний, висві́тлювальний, ося́ювальний, для осві́тлення, стил. перероб. висві́тлюючи;
освеща́ющийся/освеща́емый осві́тлюваний, висві́тлюваний, ося́юваний;
СВЕТИ́ТЬ ще розлива́ти сві́тло, осві́тлювати, (кому) присві́чути, (про сонце) ся́яти;
светя́щий що /мн. хто/ сві́тить тощо, зда́тний світи́ти, ра́ди́й посвіти́ти, призна́чений ли́ти сві́тло, сві́точ, світи́льник, світи́ло, прикм. світи́льний, світося́йний;
свети́мый світлоно́сний, ОКРЕМА УВАГА див. ще светящийся.

- Словарь української мови 1909р. (Б. Грінченко) Вгору

Любому́др, -ра, м. Мудрецъ. Ти засвітив, любомудре, світоч правди, волі. Шевч. 237.