Сховати наголоси
Освітлювати знайдене
Знайдено 3 статті

- Російсько-український академічний словник 1924–33рр. (А. Кримський, С. Єфремов) Вгору

Казначе́йствоскарбни́ця, скарбі́вня. [Держа́вна скарбни́ця. На́ша академі́чна скарбі́вня].
Казнохрани́лищескарбни́ця, скарбівни́ця.
Ка́сса
1) (
ящик денежный) ка́са, скри́нька, скри́нька на гро́ші.
Несгораемая -са – огнетрива́ла (негорю́ща) ка́са;
2) ка́сова комо́ра, ка́сова (-вої), ка́са.

Билетная -са – біле́тна, квитко́ва ка́са.
Багажная -са – бага́жна ка́са.
Товарная -са – ванта́жна (товаро́ва) ка́са;
3) (
учреждение) ка́са, скарбни́ця, скарбі́вня.
Деньги поступили в -су – гро́ші вступи́ли (надійшли́) до ка́си.
-са взаимопомощи – ка́са взаємодопомо́ги, обопі́льної запомо́ги.
Сберегательная -са – щадни́ча ка́са, щадни́ця, (неудачн. неологизм) оща́дна ка́са.
-са социального обеспечения – ка́са соція́льного забезпе́чення.
Ссудная -са – позичко́ва ка́са;
4) (
капитал) су́ма, гріш (р. гроша́).
-са денег нужна для этого – на це тре́ба чима́ло гроша́;
5)
типогр. – ка́са, шрифті́вня; реа́л (-да).