Сховати наголоси
Освітлювати знайдене
Знайдено 18 статей
Запропонувати свій переклад для «скрутень»
Шукати «скрутень» на інших ресурсах:

- Російсько-український академічний словник 1924–33рр. (А. Кримський, С. Єфремов) Вгору

Верё́вка, вервь – шво́рка, мо́ту́з, моту́зка, (соб.) моту́ззя, шнур, вірьо́вка, вері́вка, ві́жки (р. -жок).
Верё́вочка (бичёвка) – мотузо́к, мотузо́чок, моту́зочка.
В. скрученная из соломы – (с)кру́тел[н]ь.
В. из прутьев – ви́тка, (в)ужі́в[л]ка, у́жва (гал.).
В. из лыка – лича́к, личкі́вка; (привязь) нали́гач, (для ведения вола) волові́д (р. -во́ду).
Хоть верё́вки вей – хоч мички́ мич.
Виту́шка
1) (
свитая вещь, шнур и т. п.) (с)кру́тель (р. -еля), (с)кру́тень (р. -тня), за́крутень (р. -тня);
2) (
хлебн. печенье) ве́рчик, верч (р. -ча), плете́ник, кала́чик.
Жгут
1) (
витушка) джгут (жгут); ум. джгуто́к (р. -тка́);
2) (
игра) джгут. [Гра в джгута́. Гуля́ти в джгута́ – играть в жгут].
Жгут соломы, травы, сенаскру́тень (р. -тня) (скру́тіль, р. -іля) соло́ми, трави́, сі́на, ві́хоть (р. -хтя) соло́ми, трави́, сі́на, жмут;
3) (
мишурные шнурки у мундира вместо погон) фиті́ль, мн. фитілі́. [Тужу́рка з фо́рменними фитіля́ми на пле́чах].
Пук, ум. пучо́к
1) пук, пучо́к (-чка́),
ум. пуче́чок (-чка), жмут, жму́ток (-тка́), жму́тик, (диал.) жмит, соб. жму́ття, (связка) бунт, бу́нтик. [Пов’я́же соло́му у пуки́, та й везе́ до мі́ста продава́ти жида́м (Кам’ян.). Чи я в лу́зі не кали́на була́? Взяли́ мене́ полама́ли, у пуче́чки пов’яза́ли (Пісня). Зібга́в гро́ші в жму́ток (Липовеч.). Окса́на здойма́тиме ко́ждий колосо́к, що нади́бле, а як жмит згрубі́є, то вона́ його́ бу́де склада́ти понад яро́к (Стефаник)].
Пук, -чо́к стеблей, прутьев, розог – пук, пучо́к, жмут, жму́то́к, го́рстка сте́бел, пру́ття, різок.
-чо́к цветов – пуче́чок, жму́тик, жму́ток квіто́к, го́рсточка квіто́к.
Пук, -чо́к соломы – пук, пучо́к, жмут, жму́то́к, ві́хоть, го́рстка соло́ми, (скрученный для топки и т. п.) (с)кру́тень (-тня), круте́ник ве́рчик соло́ми.
-чо́к ниток, шёлку, табаку и пр. – бунт, бу́нтик (ум. бу́нтичок) нито́к, шо́вку, тютюну́.
-чо́к табачных листьев – папу́ша тютюну́.
Пук бумаг – жмут папе́рів.
-чо́к волос – жмут, жму́то́к воло́сся. [Хоч воло́сся все бі́ле як сніг у старе́чій оздо́бі, то стоя́ть ще ті го́рді жмутки́, як два ро́ги на ло́бі (Франко)];
2)
воен. (фашина) – в’я́зка.
Пучо́к – пучо́к (-чка), жму́тик, жму́то́к (-тка), жмут (-та), (табаку, шёлку и т. д.) бу́нтик (тютюну́, шо́вку), (листьев табаку) папу́ша, (соломы) ві́хоть (р. ві́хтя), (обычно скрученный) скру́тень, кру́тень (-тня), скру́тінь (-теня), круте́ник, ве́рчик (-ка) (соло́ми); (горсть льна и т. п.) го́рстка льо́ну; (горсточка) жмі́нька, пу́чечка; см. Пук.
Пучки, соб. – жму́ття. [Пучо́к зі́лля (Стор.). Нарва́ла пучо́к квіто́к (Н.-Лев.). Жму́ток соло́ми (Липов.). Жму́тик квіто́к. Тобі́ я жмут промі́ння ки́ну (Олесь). Держа́в в ру́ці жмут гро́шей, (папіря́них) (Новом. п.). Шо́вку жмут (М. Кр.)]. -чок волос – жму́тик волосся.
-чок луку – пучо́к цибу́лі. [У цій в’я́зці де́сять пучкі́в, а в ко́жному пучку́ сім-ві́сім цибули́н (Київщ.)]. -чок лучей – жмут промі́ння, про́менів.

- Російсько-український словник технічної термінології 1928р. (І. Шелудько, Т. Садовський) Вгору

Жгут – джгут (-та́);
• ж. асбестовый
– дж. азбесто́вий;
• ж. (соломы, травы и т. д.
) – скру́тень (-тня);
• ж. проволочный
– дж. дротяни́й.
Крутка (пряжи) (предм.) – скру́тень (-тня);
• к. (
процесс) – скру́чування, скру́чення;
• к. (степень, вид ск-ния
) – скру́ченість (-ности).
Скруткаскру́тень (-тня);
• с. (
процесс) – скру́чування, скру́чення.

- Російсько-український словник з інженерних технологій 2013р. (Марія Ганіткевич, Богдан Кінаш) Вгору

жгут 1. джгут,-та́, джут,-та́
2. скру́тень,-тня (з трави, соломи)
скру́тка скру́чування; скру́чення; скрут,-та, скру́тень,-тня (з дроту)

- Словник українсько-російський 1927р. (А. Ніковський) Вгору

Скру́тель, скру́тіль, -ля, скру́тень, -тня, скруті́й, -тія́скрученный пучок чего-либо.

- Правописний словник 1929р. (Г. Голоскевич) Вгору

скру́тень, -тля, -тневі; скру́тні, -тнів

- Словарь української мови 1909р. (Б. Грінченко) Вгору

Скру́тень, скру́тінь, -тня, м. Пучекъ, скрученный пучекъ. Мнж. 192. Посеред ліса лежить скрутень заліза — хто найде, обмине (змѣя). Ном. № 102, стр. 293. Скрутінь бакуну. Вх. Зн. 64.

- Російсько-український словник військової термінології 1928р. (С. та О. Якубські) Вгору

*Бунтикскру́тень, -тня.
*Жгут — джгут, -Та́; (соломы) скру́тень.
*Скруткаскру́тень, -тня; скру́чування; С.-спайкаскру́тень-злют.

- Словарь росийсько-український 1893–1898рр. (М.Уманець, А.Спілка.) Вгору

Скру́тень = д. Свя́зка.
Пукъ, пучёкъ = пук, пучо́к, ниток то-що — жмут, жму́ток (С. Л.), тютюну, шовку, бісеру — бунт, бу́нтик (С. Ш.), тютюну — папу́ша (С. З.), льону — го́рстка, лози на пліт — скру́тень (Ман.), соломи — круте́нь. (Пр. д. під сл. Клокъ).

Запропонуйте свій переклад