Сховати наголоси
Освітлювати знайдене
Знайдено 10 статей
Запропонувати свій переклад для «солодощі»
Шукати «солодощі» на інших ресурсах:

- Російсько-український академічний словник 1924–33рр. (А. Кримський, С. Єфремов) Вгору

Ла́комство
1)
см. Ла́комление 2;
2) (
реже) ла́сощ (-щи) и (обычно) ла́сощі (-щів и -щей), лакоми́на и (пров.) ла[и]гоми́на, при́сма́чка, смакота́, ум. лакоми́нка, ла[и]гоми́нка, при́смачка. [Як почне́ жі́нка вередува́ти, забажа́ючи уся́кої ла́сощи (Квітка). Чуже́ ли́хо за ла́сощі, а своє́ за хрін (Номис). Ма́ти дає ді́тям лакоми́нки (р. п. ед.) (Звин.). Не ї́сти беру́ться, а кури́ть,— смакота́ яка́! (Борзенщ.)].
-ства – ла́сощі, лакоми́ни (-ми́н) и (пров.) ла[и]гоми́ни, ум. лакоми́нки (-нок), (сладости) со́лодо́щі (-щів) (вкусные вещи) сма́кощі (-щів), присма́ки (-ма́к). [Насі́ння, орі́хи та и́нші сільські́ ла́сощі (Єфр.). Там лакоми́ни рі́зні ї́ли (Котл.)].
Истратить на -ства что – потра́тити на ла́сощі, прола́сува́ти що.
Наслажде́ние
1) (
действие по глаг. Наслажда́ть) ті́шення, усоло́джування, оконч. наті́шення, усоло́дження кого́, чого́ чим, о[на]соло́дження чого́ чим;
2) (
состояние по глаг. Наслажда́ться) насоло́да, уті́ха з чо́го, розкошува́ння чим и з чо́го, коха́ння в чо́му, милува́ння, любува́ння чим, в чо́му и з чо́го, ла́сування з чо́го и чим. [Розкошува́ння на́дбаним добро́м (Франко). Любува́ння з ідеа́льної краси́ душе́вної (Грінч.). До ла́сування ти йому́ на сте́жці (Куліш)];
3) (
удовольствие) насоло́да, (редко осолода), уті́ха, ро́зкіш (р. ро́зко́ши, мн. розко́ші, -шів), (услады) со́ло́дощі (-щів и -щей). [Кра́ще не прив’я́зуватися до вті́хи, не роби́тися рабо́м насоло́ди (Крим.). Ї́хні гу́би вже креса́ли болю́чі і́скри насоло́ди (В. Підмог.). Вся́ка пра́ця дає́ люди́ні вели́ку осоло́ду й забуття́ (Крим.). Ва́блять (морські́ царі́вни) до се́бе зеленува́тими очи́ма свої́ми, обіця́ючи ще нечу́вані вті́хи (Леонт.). Що за вті́ха – з тобо́ю сиді́ти! що за вті́ха – на те́бе гляді́ти! (Крим.). Естети́чна вті́ха (М. Зеров). Ти ще не розумі́єш, яка́ се ро́зкіш – почуття́ своє́ї си́ли (Франко). Моє́ се́рце в ці́лім мо́рі ро́зкоши тону́ло (Рудан.). Розко́ші ра́ю (Франко). Дай мені́ лю́бощів, па́хощів, ча́рів-соло́дощів (Франко)].
С -нием – залюбки́, з уті́хою, з насоло́дою, лю́бо. [Залюбки́ зга́дував, що сього́дні пі́де додо́му, обми́ється, відпочи́не й побу́де в свої́й сім’ї́ (Грінч.). Не дві но́чі ка́рі о́чі лю́бо цілува́ла Шевч.). Нево́льники лежа́ть, простя́гшись лю́бо (Куліш)].
От -ния – з насоло́ди, з уті́хи, з ро́зко́ши.
Светские, мирские -ния – світові́ вті́хи (розко́ші). [Світови́х не ві́давши уті́х (Грінч.). За світови́ми розко́шами вганя́ли (Куліш)].
Чувственное -ние – почуттє́ва (змисло́ва) насоло́да (вті́ха).
Чувственные -ния – почуттє́ві (змисло́ві) вті́хи, (любовные) лю́бощі (-щів и -щей), любува́ння (-ння).
Исполненный -ния – по́вний насоло́ди (уті́хи), насоло́дний, розкі́шний. [В насоло́дній мло́сті ті́ла й душі́ (В. Підмог.). В ім’я́ любви́ й годи́н її́ розкі́шних (Куліш)].
Доставлять, доставить -ние кому – дава́ти, да́ти насоло́ду (вті́ху) кому́, ті́шити, поті́шити кого́.
Испытывать, испытать -ние – зазнава́ти, зазна́ти насоло́ди (вті́хи, ро́зко́ши); срв. Наслажда́ться.
Находить -ние в чём, с -нием предаваться чему – коха́тися в чо́му, милува́тися в чо́му и чим, ті́шитися чим и з чо́го.

- Російсько-український народний сучасний словник 2009– Вгору

Сласть, сласти
1) (
сладость) солодощі, ласощі,
2) (
очень приятное, хорошее) приємність, насолода:
какая сласть – яка насолода. Обговорення статті
Тушённый, тушёный – тушкований:
тушённое мясо – тушковане м’ясо.
[В Карачали я сидів в ресторані «Вишуканий сад» під великою чинарою та їв приправлений чебрецем розкішний шашлик із тушкованими баклажанами (Олесь Кульчинський, перекл. О.Памука). Кім скучив за ласкавим дотиком м’якої грязюки між пальцями, йому набігав повен рот слини при згадці про баранину, тушковану з капустою на маслі, про рис, поцяткований запахущим кардамоном, і про рис із шафраном, часником і цибулею, про заборонені жирні солодощі з базару (Ю.Джугастрянська, перекл. Р.Кіплінґа). Що ж до Кановаса, який відав паперами, секретами і приватними справами свого хазяїна, — від нього на цю тему, як і на багато інших, почути можна було не більше, ніж від тушкованого язика з підливою (О.Лесько, перекл. А.Перес-Реверте)].
Обговорення статті
Шумиха, разг.
1) (
сусальное золото, устар.) сухозлі́тка, позоло́тка, позлі́тка, сухозло́тиця, сухозло́тник, шуми́ха;
2) (
шум) галас:
поднять шумиху – зчинити (учинити, зняти) галас, (сильнее) ґвалт;
рекламная шумиха – рекламний галас.
[І по всьому полю зчинивсь галас несказанний (П.Куліш). І починалися приготування, в яких брали участь усі: навіть діти мали обов’язок пакувати до кошичків подарунки для слуг і для бідних, а також загортати у сріблясту позлітку солодощі й інші смаколики (Н.Сняданко). — Так оцей вояк, що я вам намалював, оцей Вісенте де ла Рока, герой, джиґун, музика й поет упав в око нашій Леандрі, що часто бачила його з вікна свого дому, яке на майдан виходило. Засліпила її ота шумиха на його пишних мундирах, зачарували його романси, що він їх переписував разів по двадцять і роздавав на всі боки, заворожили чутки про славні його подвиги, які сам же він і поширював, і вкінці вона закохалась у нього, не інакше, як з диявольського наусту, закохалась перше, ніж він устиг накинути на неї ласим оком (М.Лукаш, перекл. М.Сервантеса). Будь-які справи проходять пять стадій: галас, плутанину, пошук винних, покарання невинних, нагородження цілком непричетних].
Обговорення статті

- Словник українсько-російський 1927р. (А. Ніковський) Вгору

Солодо́щі, -щей и -щів –
1)
сладости;
2)
наслаждения.

- Правописний словник 1929р. (Г. Голоскевич) Вгору

со́лодо́щі, -дощів, -щам

- Словарь української мови 1909р. (Б. Грінченко) Вгору

Солодо́щі, -щей и -щів, ж. мн.
1) Сладость, сласти.
2) Наслажденіе.
Усі веселощі, всі солодощі в світі очам її душі, мов сон, являє. К. МХ. 34.

- Словарь росийсько-український 1893–1898рр. (М.Уманець, А.Спілка.) Вгору

Сла́дость = соло́дкість, со́лодість (С. Жел.), солодне́ча (С. Жел.), солодо́щі, со́лодь (С. Жел.). — Українцї ще не коштували солодощів кормиги турецької. Кн.
Сла́сти = ла́сощі, солодо́щі, лагоми́ни.