Сховати наголоси
Освітлювати знайдене
Знайдено 8 статей
Запропонувати свій переклад для «соревнование»
Шукати «соревнование» на інших ресурсах:

- Російсько-український академічний словник 1924–33рр. (А. Кримський, С. Єфремов) Вгору

Поощрять, поощрить кого к чему, на что – заохочувати, заохотити, підохочувати, підохотити, поохочувати, поохотити кого до чого, додавати, додати охоти, духу кому до чого, запалювати, запалити, підживляти, підживити, загрівати, загріти кого до чого, понуку давати (дати) кому до чого; (подстрекать) підбуджувати, підбудити, підгонити, підігнати кого до чого и на що; (давать поблажку) понаду (попуск) давати (дати) кому до чого, чому.
Соревнование -ряет их к работе – змагання заохочує (підохочує и т. д.) їх до праці.
-ряя произвол и беззаконие, правительство привело страну к анархии – даючи понаду (попуск) сваволі та беззаконству, уряд призвів країну до анархії.
Поощрённый – заохочений, підохочений, поохочений и т. д. до чого.
-ться – бути заохочуваним (заохоченим), підохочуваним (підохоченим) и т. д.; підживлятися чим.
Всякое рвение -ряется успехом – усякий запал (усяке завзяття) підживляється з успіху.
Это здесь не -ряется (этому не потворствуют) – цьому тут не дають понади, цього тут не похваляють.

- Російсько-український словник складної лексики С. Караванський, 2012 (чернетка) Вгору

СОРЕВНОВА́НИЕ ще конкуре́нція, зневажл. змагани́на; пор. СОСТЯЗАНИЕ.
ВСТУПИ́ТЬ (вбігти) увігна́тися;
вступить в брак фольк. на рушни́к ста́ти;
вступить в единобо́рство с чем протиста́витися чому [вступить в единоборство с опа́сностью протиставитися небезпе́ці];
вступить в па́ртию ще партизува́тись;
вступить в соревнова́ние /вступить в состяза́ние/ зазмага́тися;
вступи́вший стил. перероб. мить, і вже тут, (до спілки) при́йнятий, ОКРЕМА УВАГА

- Російсько-український словник 1930р. (О. Ізюмов) Вгору

Соревнование – змага́ння, співзма́гання, -ння.

- Словник українсько-російський 1927р. (А. Ніковський) Вгору

Перебі́й, -бо́ю
1)
перебой;
2)
состязание, соревнование.

- Російсько-український словник ділової мови 1930р. (М. Дорошенко, М. Станиславський, В. Страшкевич) Вгору

Соревнование – змага́ння; с. социалистическое – соціялістичне змага́ння.

- Російсько-український словник військової термінології 1928р. (С. та О. Якубські) Вгору

*Соревнование — змага́ння.

- Словарь росийсько-український 1893–1898рр. (М.Уманець, А.Спілка.) Вгору

Соревнова́ніе = супе́рництво (С. Жел. Пар.), перебі́й.

Запропонуйте свій переклад