Сховати наголоси
Освітлювати знайдене
Знайдено 2 статті
Запропонувати свій переклад для «спалювальня»
Шукати «спалювальня» на інших ресурсах:

- Російсько-український словник технічної термінології 1928р. (І. Шелудько, Т. Садовський) Вгору

Крематорийспа́лювальня, кремато́рій (-рія).
Помещение – примі́щення;
• п. (
процесс) – у[в]мі́щування, у[в]мі́щення;
• п. аккумуляторное
– акумуля́торня;
• п. аппаратное
– апара́тня;
• п. для гальванизации
– гальванізо́вня;
• п. ванное
– купі́льня;
• п. динамомашинное
– динамо́вня;
• п. для машин, машинное
– машино́вня;
• п. для сжигания
спа́лювальня, кремато́рій (-рія);
• п. для паров, котлов, котельная
– парови́чня;
• п. жилое
– п. жиле́;
• п. зимовочное
– зимівни́к (-ка́);
• п. командное (на судах
) – п. кома́ндне;
• п. многосветное
– п. многосвітло́ве;
• п. подвальное
– п. сутере́нне;
• п. ретирадное
– п. відходко́ве.

Запропонуйте свій переклад