Сховати наголоси
Освітлювати знайдене
Знайдено 3 статті
Запропонувати свій переклад для «справця»
Шукати «справця» на інших ресурсах:

- Російсько-український академічний словник 1924–33рр. (А. Кримський, С. Єфремов) Вгору

Исполнитель, -ница – виконавець (-вця), виконавиця, виконувач, -вачка, (стар.) справця (общ. р.), (диал.) справник, -ниця. [Виконавці громадської волі (Наш). Репертуар для народнього театру є готовий; важча справа з виконавцями (Грінч.). Не краще й у справців того веління од потужного Молоха (Єфр.). Він у нас справник добрий: куди пошлеш, усе зробить (Звин.). Вітатимуть справника великого діла (Кон.)].
-тель завещания, приговора – виконавець заповіту, присуду.
Судебный -тель – судовий виконавець.
Корректор – коректор (-ра), виправник, (устар.) виправщик, справщик, (стар.) справця (-ці).

- Словник українсько-російський 1927р. (А. Ніковський) Вгору

Справця, -цікорректор.