Форматування:
Сховати наголоси
Освітлювати знайдене
Знайдено 46 статей
Запропонувати свій переклад для «спуск»

- Російсько-український академічний словник 1924–33рр. (А. Кримський, С. Єфремов) Вгору

Ливнево́й – зливо́вий.
-во́й спуск – зливни́к (-ка́).
На́пуск
1) (
действие) –
а) напуска́ння,
оконч. напу́щення, на́пуск (-ку);
б) напуска́ння, насо́вування, насува́ння,
оконч. напу́щення, насу́нення;
в) напуска́ння, пуска́ння, нацько́вування,
оконч. напу́щення, пу́щення, нацькува́ння; спуска́ння, оконч. спу́щення, спуск;
г) напуска́ння, налива́ння, наці́джування, нато́чування,
оконч. напу́щення, налиття́ (-ття́), наці́дження и націді́ння, нато́чення и наточі́ння, ґ) завдава́ння, наганя́ння, оконч. завда́ння́; нагна́ння (стра́ху, ля́ку и т. п.);
д) удава́ння,
оконч. уда́ння́;
е) пуска́ння, заклада́ння,
оконч. пу́щення, закла́дення. Срв. Напуска́ть 1 - 7;
2) на́тиск (-ку), натиска́ння, напира́ння;
срв. На́тиск, Напо́р 1;
3) (
складки на голенище) бри́жі (-жів).
Голенища, сапоги с -ком – халя́ви, чо́боти брижа́ті (у бри́жі);
4) ви́ступ (-пу).

-пуск в ларчике – ви́ступи в скри́нці.
-пуск крыши – причі́лок (-лка), (соломенной) острі́шок (-шка), стрі́ха, (железной) на́вис (-су), підда́шок (-шка);
5)
-пуски (в причёске) – начо́си (-сів). [Начо́сів не напуска́й (Номис)].
Ниспуще́ние – спу́щення, спуск (-ку) уни́з.
Нисхожде́ние – схід (р. схо́ду), схо́дження (вниз), (спуск) спуск (-ку), спуска́ння; сплива́ння; запада́ння; срв. Нисходи́ть.
-ние в ад – хід (спуск) до пе́кла.
-ние с горы – схід (схо́дження, спуск, спуска́ння) з гори́. «Нисхождение в Мальстрем» Эдг. По – «Спуск у Мальстре́м» Едґ. По.
-ние к кому (поблажка) – потура́ння кому́.
Нисше́ствие – зіше́стя, (ц.-слав.) низше́стя (-тя), схід (р. схо́ду) (вниз), (спуск) спуск (-ку).
Паря́щий, зоол. – ширя́к (-ка́), шугу́н (-на́).
-щий спускспуск пла́вом.
Плани́ровать – (об аэроплане) спуска́тися пла́вом, ширя́ти.
Плани́рующий спускспуск пла́вом, ширя́ння.
Поло́гий – (о горе, спуске) поло́жистий, спа́дистий, спо[у]хо́вий, протя́глий. [З о́дного бо́ку гора́ крута́, а з дру́гого – поло́жиста (спухо́ва)].
-гий спуск – спо[у]хо́вина. [Міро́шник ви́йшов на са́мий край доро́ги, де почина́лася спохо́вина до рі́чки (Корол.)].
При́головок
1) (
изголовье) уголо́в’я, при́голо́вач;
2) (
в сундуке) при́скри́нок (-нка);
3) (
реки) при́річок (-чка);
4) (
первый спуск вина) перва́к (-ка́).
При́пуск
1)
см. Припуска́ние (во всех значениях);
2) при́пуск (-ску), при́пуст (-ту), до́пуск, до́пуст. [У при́пуск (у при́пуст) теля́ пуска́ємо ї́сти (Конгр. п).].

Корова доится с -ком – коро́ва до́їться з теля́м.
-пуск скотаспу́ск (-ку) парува́ння худо́би.
К нашему начальнику -ку нет – до на́шого нача́льника до́пусту нема́(є);
3) на́пуск, на́пуст.

Платье сшито с -ком – убра́ння поши́то з на́пуском (з на́пустом);
4)
Бежать в -пуск – бі́гти що-ду́ху. Бежать в -пуски с кем, см. Вза́пуски.

- Російсько-український словник 1930р. (О. Ізюмов) Вгору

Спуск
1) (
действие) спуска́ння, -ння;
2) (
водосток) ри́нва, -ви;
3) (
потворство) по́пуск, -ску;
4) (
для проезда, прохода) узві́з, -во́зу.
Опуск
1) (
опускание) спуск, -ку, спуска́ння, опуска́ння, -ння;
2) (
в плотине) за́ставка, -ки;
3) (
в книге) ви́пуск, -ку.
Скат – схил, -лу, спуск, -ку; -истый – схи́листий, поко́тистий, -а, -е.

- Російсько-український словник технічної термінології 1928р. (І. Шелудько, Т. Садовський) Вгору

Спуск – спуска́ння, спуск (-ку);
• с. (место
) – узві́з (-во́зу);
• с. кабельный
– с. жильнико́вий, кабле́вий;
• с. ливневой
– зливни́к (-ка);
• с. поверхностный
– с. поверхне́вий.
Вытравка (материал) – (ви)щавни́к (-ка́);
• в., вытравление (
процесс) – вища́влювання, ви́щавлення;
• в., вытравление (спуск цепи
) – попуска́ння;
• в. (красителя
) – вибавля́ння, ви́бавлення.
Ливневой – зливо́ви́й;
• л. спуск
– зливни́к (-ка́).
Парящий полет, авио – літ (ле́ту) пла́вом;
• п. спуск
спуск (-ку) пла́вом.

- Російсько-український словник сталих виразів 1959р. (І. О. Вирган, М. М. Пилинська) Вгору

Спуск
• Не давать, не дать спуску кому
(разг.) – не давати, не дати попуску (спуску) кому; не попускати, не попустити кому; (фіг.) не давати, не дати собі в кашу наплювати.

- Словник українсько-російський 1927р. (А. Ніковський) Вгору

Відпрова́дження
1)
провожание, препровождение;
2)
отвод, спуск.
Зволо́к, -каспуск с горы.
Ко́щок, -касобачка ружейная, спуск.
Круто́винасклон, спуск.
Спуск, -ку
1) (
о животн.) случка;
2)
восковая мазь, пластырь для нарывов;
3)
сливное пюре.
Спуска́нняспуск (процесс).
Спуст, -ту
1) (
мера) три ведра (водки);
2)
рубанок, струг; 3) см. Спуск.
Стік, р. сто́ку – 1) сток, спуск (воды);
2)
впадение (реки).
Ци́нґель, -ґля
1)
щегленок;
2)
рубанок;
3)
курковой спуск в ружье, собачка.

- Російсько-український словник ділової мови 1930р. (М. Дорошенко, М. Станиславський, В. Страшкевич) Вгору

Спуск (для проезда, прохода) – узві́з(узво́зу).

- Правописний словник 1929р. (Г. Голоскевич) Вгору

спуск, -ку; спу́ски, -сків

- Словарь української мови 1909р. (Б. Грінченко) Вгору

Габо́в, меж. Восклицаніе гуцульскихъ дровосѣковъ при спусканіи срубленныхъ деревьевъ съ горы внизъ; этимъ восклицаніемъ стоящіе внизу работники даютъ знакъ стоящимъ выше пріостановить спускъ деревьевъ. См. Кінатов. Шух. I. 180.
Зволо́к, -ка, м. Спускъ съ горы. Міус. окр.
Ко́щок, -ка, м. Собачка ружейная, спускъ. Шух. І. 229.
Круто́вина, -ни, ж. Склонъ, спускъ (въ оврагѣ, напр.). Мнж. 183.
Спуск, -ку, м. Случка животныхъ. О. 1862. V. Кух. 32.
Стік, сто́ку, м. Стокъ, спускъ (воды)? впаденіе (рѣки)? Край села Теплиць, у стоку річки Полянина. Мкр. Н. 3.
Схи́лок, -лку, м. Наклонъ, спускъ, скатъ. склонъ. Та бо в нашім Яворові корчма коло схилку. Гол. III. 220.

- Російсько-український словник військової термінології 1928р. (С. та О. Якубські) Вгору

*Спуск — спуска́ння, спуск, -ку; узві́з, -во́зу; С. к мосту — узві́з до мо́сту; С. штопором — спуска́ння спіра́лею; плавный спуск курка — пла́вне спуска́ння курка́.
*Минный — мі́нний; М. аппарат ; — мі́нний апара́т; М. банка — мі́нний кущ; М. галерея — підкі́нна галері́я; М. заградитель — мі́нний засло́нник; М. заграждение — мінна перепо́на; М. колодец — мі́нний коло́дязь; М. магазин — мі́нний магази́н; М. поле — мі́нне по́ле; М. способ — мі́нний спо́сіб; М, спуск — мі́нний спуск; М. станция — мі́нна ста́ція; М. тральщик — мі́нний тра́лер; М. траншея — транше́я підко́пу; М. якорь — мі́нна кі́тва.
*Нижний — ни́жній; Н. линия — ни́жня лі́нія; Н. окно — ни́жнє вікно́; Н. паз — ни́жня ґа́ра; Н. спуск — ни́жній спуск.
*Плавный — пла́вний; П. спуск курка — пла́вне спуска́ння курка́.

- Словарь росийсько-український 1893–1898рр. (М.Уманець, А.Спілка.) Вгору

Спускъ = 1. спуска́ння, спуск. — Спуск води з ставу. 2. спуск, масть (переважно з воску і оливи). 3. спуск, парува́ння. 4. ми́лость, ла́ска, поми́лування, по́пуск. — Онъ спу́ску не дастъ= не да́сть спу́ску, пона́дки, не да́сть собі в ка́шу наплюва́ти.
Вы́тягать, ся, вытя́гивать, ся, вы́тянуть, ся = витяга́ти, ся, розтяга́ти, ся, ви́тягти, ся. — Ой дам я вам, рибалочки, рубля золотого, та витягнїть миленького хоч трошки живого. н. п. — Спуск добре витягає гній з болячки. — Сукно розтягуєть ся. — Мальчикъ вы́тянулся = хлопець ви́ріс, ви́гнав ся. — Два дуби вигнались вище од лин. Лев. — Стоя́ть передъ кѣ́мъ вы́тянувшись = стоя́ти ви́пнувшись, навспи́нячки. — Москаль стояв навспинячки перед командиром. С. Л. — Вы́тянуть фро́нтъ = ста́ти ла́вою, ушикова́ти ла́вою. Кот. С. Ш. — Вы́тянуть кнуто́мъ = опері́щити, опереза́ти, потягти́ батого́м.
На́пускъ = 1. на́пуск (С. З.), на́пад. — Ти, царице, напуск напустила, славне військо запорозське тай занапастила. н. п. — Його й трьома нападами не візьмеш. н. пр. 2. спуск, спуска́ння (на пр. собак з цепу). 3. висо́кі халя́ви.
Опуще́ніе = о́пуск, спуск, опуска́ння, спуска́ння.
Скатъ = 1. ско́чування. 2. спуск, згі́рря, у́біч (С. Ж. З.). 3. стан. — Купив стан колїс. (Д. Прибо́ръ 2.) 4. риба Roja clavata — скат. С. Пар.
Слу́чка = парува́ння, спуск, при́пуск (самця і самицї).

Запропонуйте свій переклад