Сховати наголоси
Освітлювати знайдене
Знайдено 19 статей
Запропонувати свій переклад для «спільник»
Шукати «спільник» на інших ресурсах:

- Словарь росийсько-український 1893–1898рр. (М.Уманець, А.Спілка.) Вгору

Акціоне́рная компанія; акціонеръ; акція = спілка, товари́ство: спільник, това́риш; квіто́к на па́йку або в кла́дку в спілцї. – Спілка двох годує. н. пр. — Коли-б більше набрати спільників, то може і пішло-б дїло.
Арте́льщикъ = 1. това́риш, спільник (якої артїлї). 2. ота́ман (артїлї). 3. служа́щий з яко́ї артїлї, в купецькій конто́рі, на вокза́лах то́-що.
Ассоціа́ція = спілка, товари́ство, артїль (гайдама́цька, коза́цька, риба́льська і т. д.) — вата́га, (чума́цька) — ва́лка, (член ассоцияциї) — това́риш, спільник. — Чоловік та жінка — то найкраща спілка. н. пр. — Давайте, каже, до спілки фабрику деревняних виробів зложимо. — Шукайте собі спільників, а я сам буду роботу робити. Фр. — (Див. Акціоне́р. компа́нія.)
Да́чникъ = 1. хуторя́нин. (Слово да́чник, найбільше прикладаєть ся до тих, що зимою живуть у го́родї, а в лїтку на хуторї біля города.). 2. спі́льник, това́риш, хто має свою пайку в спільній не розмежованій дачі), сябе́р, сябро́ (Чернигівщина).
До́льникъ = спі́льник.
Клевре́тъ = това́риш, спі́льник, побі́чник, прибі́чник.
О́бщникъ, ца = спі́льник, сумі́сник, (С. З.), това́риш.
Па́йщикъ, ца = спі́льник, ця. — Брали пиву в спілку! Коли спільник, а не злодюга, так бери своє принародно. Кн.
Полови́нщикъ = полови́ч (С. Жел.), спі́льник з полови́ни. — Ми половичі до того дїла. С. Жел.
Совмѣ́стникъ, ца = 1. сумісник, ця, спільник, ця. С. Л. 2. д. Сопе́рникъ.
Содѣ́йствователь = помога́ч, помішни́к; спі́льник.
Соо́бщникъ, ца = това́риш, ка, спі́льник, ця, прича́стник, уча́стник (С. Ш.).
Сотова́рищъ = това́риш, спі́льник.
Соумы́шленникъ = спі́льник, това́риш і д. Соуча́стникъ.
Соуча́стникъ, ца = уча́стник, ця (С. Ш.), сумі́сник, спі́льник, това́риш, в якому лихому дїлї — поли́гач (Сп.).
Союзни́къ, ца = сою́зник (С. Жел.), спі́льник, сумі́сник, ця. — Жінка не невольниця, а спільниця наша. Кн.
Това́рищъ = 1. това́риш (С. Ш.), зб. — товари́ство (С. Ш.), компа́нець, з малку або по школї — коле́ґа (Под.), і друг разом — панїбра́т (С. З.), в якому дїлї — совмі́сник, сумі́сник, поту́жник, в торговлї — спі́льник. — Піший кінному не товариш. н. пр. — Одъїзжаючи, він шапочку зняв, низенько вклонив ся: прощай, прощай славне товариство! н. п. — Добро своє пропиває, товариство напуває. н. п. — Быть това́рищами = товаришува́ти (С. Ш.), компанува́ти, за панїбра́та бути. – Давай удвох товаришувати, бо мінї самому не щастить. н. о. Ет. зб. 2. в службі — това́риш, помішни́к. — Т. судьи́ — підсу́док. — Т. церко́внаго ста́росты = підтита́рій.
Уча́стникъ, ца = уча́стник, ця (С. Ш.), сумі́сник, ця, суспі́лець, в якому предприємстві — спі́льник, ця (К. Св. п.), в роботї — супря́гач (Сп.), в могоричу — могори́шник, в якому дїлї — приче́тний, приче́тник, в поганому дїлї — поли́гач. Сп. — Один участник сам без другого чинити не можеть. Ст. Л. — І ти причетник у те дїло. Полт. — — Слова суспільцїв того конгресу. Лев.
Членъ = 1. член, громади — громадя́нин, громадя́нець, братства — бра́тчик, спілки – спі́льник, сумі́сник, запорожської Сїчі — сїчови́к, бра́тчик. 2. член, челе́н (С. Жел.). 3. член, артику́л (С. Ш.). Чмо́канье = цмо́кання.