Сховати наголоси
Освітлювати знайдене
Знайдено 4 статті
Запропонувати свій переклад для «старожитність»
Шукати «старожитність» на інших ресурсах:

- Російсько-український академічний словник 1924–33рр. (А. Кримський, С. Єфремов) Вгору

Да́вность – да́вність; давни́на́; старожи́тність. [Да́вність зе́мська. Освя́чена давнино́ю мо́ва (Куліш)].
Пришедший в да́вность – зада́внений, задавні́лий.
Неизвестной да́вности – безлі́тний. [Безлі́тний дід].
По праву да́вности – пра́вом да́вности.
Дре́вность
1) (
давность) старови́нність, старода́вність, старожи́тність (р. -ности). [Мо́жна й докуме́нтами стверди́ти старода́вність цього́ фа́кту];
2) (
прежнее время) (дале́ка, да́вня) давни́на́, старовина́, предківщи́на, старосві́тчина.
Глубокая -ость – да́вня-преда́вня старовина́. [Це ді́ялося в дале́кій давнині́, за да́вньої давнини́];
3) (
археол.) старовина́, віковщи́на; старожи́тня річ, анти́к. [Збира́є вся́ку старовину́, вся́кі старожи́тні ре́чі. Збира́є анти́ки].

- Російсько-український словник 1930р. (О. Ізюмов) Вгору

Стародавность – старода́вність, старожи́тність, -ности.

- Словарь росийсько-український 1893–1898рр. (М.Уманець, А.Спілка.) Вгору

Старода́вность = старода́вність, старожи́тність.