Сховати наголоси
Освітлювати знайдене
Знайдено 5 статей
Запропонувати свій переклад для «старшина»
Шукати «старшина» на інших ресурсах:

- Російсько-український словник 1930р. (О. Ізюмов) Вгору

Старшинастаршина́, -ни́.
Генералитет – генераліте́т, -ту, генера́льна старши́на.
Командир – команди́р, -ра, отама́н, -на, старши́на, -ни.
Начальствостарши́на, -ни, нача́льство, -ва, у́ряд, -ду.
Старейшина, см. Старшина.

Запропонуйте свій переклад