Сховати наголоси
Освітлювати знайдене
Знайдено 23 статті
Запропонувати свій переклад для «стоп»
Шукати «стоп» на інших ресурсах:

- Російсько-український народний сучасний словник 2009– Вгору

Друг
1) друг, (
мн.) друзі (р. друзів), други (р. другів); товариш, приятель, (пол.) кумпель; (о женщинах) приятелька, подруга, другиня, друга;
2) (
кратк. форма от местоим. другой):
друга любить – себя не щадить – дав би (виколупав би) свого здоров я для милого приятеля, якби можна (Пр.);
друг дороже денег – вірний приятель – то найбільший скарб (Пр.);
друг друга… – один (одна, одно) одного (одну, одне); (про багатьох) одні одних; (иногда) один (одна, одно) другого (другу, другого…);
друг другу – один (одна, одно) одному (одній, одному); (про багатьох) одні одним;
друг за друга – один (одна, одно, одне) за одного (за одну, за одне); (иногда) один (одна, одно, одне) за другого (задругу, за друге);
друг за другом – один (одна, одно, одне) за одним (за одною, за одним); один (одна, одно, одне) по одному (по одній, по одному); (про багатьох) один по одному;
друг о друге – один (одна, одно, одне) про (за) одного (одну, одного); кожний (кожна, кожне) про (за) кожного (кожну, кожне);
друг против друга – один (одна, одно) проти одного (одної, одного); (иногда) навпроти себе;
друг с другом – один (одна, одне) з одним (з одною, з одним); між (поміж) себе; (иногда) з собою;
друг у друга – один (одна, одно, одне) в одного (в одної, в одного);
друзья познаются в беде; друзья познаются в несчастье – у біді пізнавай приятеля (Пр.); при горі та в лиху годину пізнаєш вірну людину (Пр.); друзі пізнаються в біді (Пр.);
закадычный друг – друзяка, кревний друзяка, (вульг.) закантика;
не бросай друга в несчастье – хто друга (приятеля) лишить у пригоді, той не варт і по світі ходити (Пр.);
не имей сто рублей, а имей сто друзей – грошей мало – не біда, як є друзів череда (Пр.);
нема грошей – то й дарма, аби добрий кум або кума (Пр.); хоч грошей не гурт, зате приятелі всюди – й там і тут (Пр.); не май сто кіп у полі, май друзів доволі (Пр.); не май багато (багацько) грошей, май багато приятелів (добрих друзів) (Пр.); не так те багатство, як вірнеє братство (Пр.);
не мил свет, когда друга нет – без вірного друга велика туга (Пр.);
новых друзей наживай, а старых не утрачивай – для приятеля нового не пускайся старого (Пр.); задля приятеля нового не кидай старого (Пр.);
они стоят друг друга – вони варті один одного;
отличаться друг от друга – відрізнятися один від одного;
скажи мне, кто твой друг,– и я скажу тебе, кто ты – скажи мені, з ким ти товаришуєш,– то я скажу, хто ти [є] (Пр.);
старый друг лучше новых двух – над друга старого нема [в світі] нікого (Пр.); для приятеля нового не кидайся (не пускайся) старого (Пр.); старий хліб кращий (ліпший, луччий) як новий (Пр.).
[Без вірного друга великая туга (Пр.). Діти одної матери, рідні брати стояли навпроти себе (С.Єфремов). Один по однім тихо роки встають у спомині моїм (М.Чернявський). — Він просто друг, — заперечила Розі. Якби вона знала, скільки в мене друзів, то, можливо, зрозуміла б, який це комплімент (К.Манкович, перекл. Ґ.Сімсіона). Друзі і совість бувають у людини доти, поки вони не потрібні (Ґ.Лауб). 1. — Друг начальника не той, хто йому сраку лиже, а хто вчасно свою підставити може! 2. Мужик сидить у барі і кидає чарку за чаркою. Друг підходить: — Що трапилося? — Дружина від мене пішла до мого найкращого друга… — Стоп… Я ж твій найкращий друг. — Був… Тепер — він. 3. — І не треба мені брехати, що ти ночував у своїх друзів! Я в них ночувала, тебе там не було!].
Обговорення статті
Подлый
1) падлю́чий, падлю́чний, падлю́цький, пі́длий, підло́тний, ни́ций;
2) (
стар. сословн. термин) посполи́тий, про́стий;
3) (
низкого качества, устар.) пі́длий, нікче́мний;
4) (
несчастный, убогий, устар.) мізерний:
делаться, сделаться подлым – спі́длюватися, спі́длитися, підліти, спідліти, падлю́читися, спадлю́читися;
подлое дело – безче́сна (ница, негідна) спра́ва;
сделавшийся подлым – спідлений, спідлілий;
становление подлым – спідління.
[Поприво́зили найпідлі́шого кра́му (АС). В цім папірці стояло, що Бунчук, згідно з його попереднім щиросердним зізнанням, мав у спілці з Косіором убити члена ЦК ВКП(б) СССР, а тепер секретаря КП(б)У, товариша Микиту Хрущова. Даремно Бунчук опирався, не можучи розлучитися з такою прекрасною жар-птицею, яка несподівано влетіла йому до рук, — слідчий його «переконав», що було саме так, як написано ось в цьом папірці, а все попереднє — то була підла спроба обдурити органи революційної законності. І Бунчук підписав (І.Багряний). Найогидніші очі — порожні, Найгрізніше мовчить гроза, Найнікчемніші душі вельможні, Найпідліша — брехлива сльоза (В.Симоненко). Мов шашіль, точить думка підла: «Весь світ — марнота і мана, Шпана чи лицар — честь одна: Гризуться всі за пайку їдла! І відцурається жона, І друг продасть за копу срібла. Весь світ гармонії і світла Не вартий мерзлого лайна» (І.Світличний). На дні падлючої моєї істоти билася рваними кінцями думка, кінці якої не вдавалося звести докупи (О.Ульяненко). Сучасний Ірод, дрібний і підлий. І такі ж його слуги, дрібні і підлі (Л.Костенко). Пішло-поїхало, думав Дмитро, цікаво, якої нації цей підлий кельнер, занадто дурний як на жида, стоп, треба казати євреї, а не жиди, вони ж теж, курва дошка, союзнички, тобто не зовсім союзнички, а гей би співгромадяни, бо ж висловили лояльність до України і навіть послали один полк добровольців на Східній фронт у складі Українського війська. До речі, добре воюють (В.Кожелянко). Від падлючих російських куль в сиру землю лягають діти (Анастасія Дмитрук). — Та, мабуть, спідлений наш вік не годен тішитись тим добром, що зазнавали часи минулі, коли мандровані рицарі брали на себе повинність і обов’язок царства боронити, цноту дівочу захищати, сиріт недорослих спомагати, гордопишних поскромляти, а смиренномудрих винагороджати… (М.Лукаш, перекл. М.Сервантеса)].
Обговорення статті

- Російсько-український словник складної лексики С. Караванський, 2012 (чернетка) Вгору

ОСТАНА́ВЛИВАТЬ (увагу) зосере́джувати;
останавливать взгля́ды на чём ли́пнути очи́ма до чого;
останавливать кровотече́ние, тамува́ти кров;
останавливающий що /мн. хто/ спиня́є тощо, зви́клий тамува́ти, зда́тний спини́ни, (авто) автосто́пер, прикм. сто́порний, зупи́нний, гальмівни́й, блокува́льний, тамува́льний, для зупи́нення, складн. -спи́нний [останавливающий кровь кровоспи́нний], стоп- [останавливающий кран стоп-кра́н];
останавливающий взгляд на з очи́ма, уп’я́тими на;
останавливающий внима́ние зосереди́вши ува́гу;
останавливающий кровь /останавливающий кровотече́ние/ таму́чий, зда́тний спини́ти кров, кровоспи́нний;
останавливающий свой вы́бор на спини́вшися на;
останавливаемый зупи́нюваний, припи́нюваний, спи́нюваний;
ПОХИЩА́ТЬ образ. по́тай полони́ти /викрада́ти, забира́ти/, фаміл. бра́ти на гоп-сто́п, (молоду) е. умика́ти;
похища́ющий що /мн. хто/ викрада́є тощо, зви́клий викрадати, зда́тний ви́красти, викра́да́ч, краді́й, прикм. викрада́льний, ім. від ПОХИТИТЕЛЬ;
похища́емый кра́дений, викра́даний, по́тай поло́нений;
похища́емая полоня́нка.
СПЛАВ (дія) то́плення, сто́плення, (метал) укр. стоп.
УГО́Н ще відгі́н, (літака) ще запі́рва́ння, фаміл. гоп-сто́п;
угон автомоби́ля автокра́дство;
угон самолёта авіопіра́тство;
в угоне вкра́дений, ви́кра́дений, як присл. укра́дено, ви́кра́дено.
УГО́НЩИК викрада́ч, краді́й, (авта) автокра́д, (літака) авіопіра́т, піра́т, запі́рва́ч, образ. гоні́й /краді́й/ на гоп-сто́п.
УГОНЯ́ТЬ (літак) бра́ти на гоп-сто́п;
угоня́ющий 1. що /мн. хто/ жене́ тощо, зви́клий /стил. перероб. ста́вши/ гна́ти, гото́вий / зму́шений/ погна́ти, гоні́й, 2. що викрада́є тощо, наста́влений викрада́ти, рі́шений ви́красти, за́йня́тий ви́краденням /автокра́дством, авіопіра́тством/, ім. від УГОНЩИК, краду́чий на гоп-сто́п;
угоняющийся/угоня́емый 1. го́нений, виго́нюваний, відго́нюваний, 2. кра́дений, викра́даний, бра́ний на гоп-сто́п;
УГНА́ТЬ (літак) збереж. гал. запірва́ти, запорва́ти;
угна́вший ОКРЕМА УВАГА див. ще УГОНЩИК, стил. перероб. взя́вши на гоп-сто́п.
УПО́РНЫЙ (упертий) затя́тий, (непохитний) кам’яни́й, (опір) запе́клий, (кулак) тех. сто́порний, складн. стоп- [упо́рный винт стоп-ґви́нт];
упо́рный кула́к стоп-кула́к.

- Російсько-український словник 1930р. (О. Ізюмов) Вгору

Сплав
1) (
металлов) стоп, -пу;
2) (
леса) сплавля́ння, -ння.

- Російсько-український словник технічної термінології 1928р. (І. Шелудько, Т. Садовський) Вгору

Стоп! – стій!
Композиция – компози́ція;
• к., антифрикционный сплав
– протитертьови́й стоп (-пу).
Сплав (состав) – стоп (-пу);
• с. (по реке
) – спла́в (-ву);
• с. по реке (
процесс) – сплавля́ння, спла́влення;
• с. антифрикционный
– с. протитертьови́й;
• с. висмутовый
– с. бісмуто́вий;
• с. доэвтектоидный
– с. доевтекто́їдний;
• с. железониккельный
– с. залізонікле́вий;
• с. караванный
– сплав карава́нний;
• с. монетный
стоп моне́тний;
• с. эвтектический
стоп евтекти́чний.

- Російсько-український словник з інженерних технологій 2013р. (Марія Ганіткевич, Богдан Кінаш) Вгору

стоп стоп,-пу (назва покажчика сигналу для зупинення механізму, транспорту, руху)
с.-кран стоп-кран,-на (пристрій у вагонах для негайного зупинення поїзда, трамвая)
с.-сигна́л стоп-сигна́л,-лу
с.-сте́ржень стоп-стри́жень,-жня
Моне́ль-мета́лл Моне́ля сто́п, моне́ль,-ля (нікельовий)
раство́р 1. хем. ро́зчин,-ну (однорідна фізико-хемічна система, в якій одна речовина рівномірно розподілена в іншій)
2. ро́зчин,-ну (отвір, що утворюється при відчиненні двостулкових вікон, дверей)
3. ро́зхил,-лу (циркуля)
р. алеба́стровый ро́зчин алеба́стровий
р. аммиа́чный ро́зчин амо́няковий
р. бели́льный ро́зчин біли́льний
р. быстросхва́тывающийся ро́зчин швидкотужа́вни́й
р. внедре́ния ро́зчин прони́кнення
р. во́дный ро́зчин во́дний
р. вя́жущийся ро́зчин зв’язни́й
р. жи́рный ро́зчин товщеви́й [масни́й]
р. известко́вый ро́зчин вапня́ний, гаму́р,-ру, ти́ньк,-ку
р. ки́слый ро́зчин ки́слий
р. кла́дочный ро́зчин мурува́льний
р. колло́идный ро́зчин коло́їдний
р. концентри́рованный ро́зчин-концентра́т
р. ма́точный ро́зчин ма́тірний (розчин кристалізаційний)
р. насы́щенный ро́зчин наси́чений
р. незамерза́ющий ро́зчин незамерза́льний
р. пересы́щенный ро́зчин переси́чений
р. твёрдый ро́зчин тверди́й, стоп
р. титро́ванный ро́зчин титрова́ний [уста́лений]
р. то́щий ро́зчин пісни́й
р. цеме́нтный ро́зчин цеме́нтний [цементо́вий]
р. штукату́рный ро́зчин тинько́вий [тинькува́льний]
р. щёлочно́й ро́зчин лу́жний
сплав 1. мет. то́плення; сто́плення; стоп,-пу
2. спла́влення, сплав,-ву (лісу по річці)
с. алюми́ниевый стоп алюмі́нієвий
с. антикоррозио́нный стоп антикорозі́йний
с. антифрикцио́нный стоп антифрикці́йний [протитертьови́й]
с. быстроре́жущий стоп швидкорі́зальний
с. жаропро́чный стоп жароміцни́й
с. жаросто́йкий стоп жаростійки́й
с. жароупо́рный стоп жаротривки́й
с. кислотоупо́рный стоп кислототривки́й
с. лёгкий стоп легки́й
с. лёгкопла́вкий стоп легкото́пкий
с. лито́й стоп вили́ваний
с. ма́гниевый стоп ма́гнієвий
с. магни́тный стоп магне́тний
с. ме́дный стоп мі́дний
с. металлокерами́ческий стоп металокерамі́чний
с. нержаве́ющий стоп неіржавки́й [нержаві́йний]
с. ни́келевый стоп ні́келевий
с. сверхлёгкий стоп надлегки́й
с. сверхпроводя́щий стоп надпровідни́й
с. сверхтвёрдый стоп надтверди́й
с. свинцо́вый стоп плю́мбієвий [олив’я́ний]
с. со́довый розто́п со́довий (для топлення металів)
с. сурьмя́ный стоп сти́бієвий
с. твёрдый стоп тверди́й
с. термомагни́тный стоп термомагне́тний
с. типогра́фский стоп друка́рський
с. тита́новый стоп тита́новий
с. тугопла́вкий стоп важкотопки́й
с. ферромагни́тный стоп феромагне́тний
с. цветно́й стоп кольоро́вий
с. эвтекти́ческий стоп евтекти́чний
цинк-ме́дный (сплав) цинк-мі́дний (стоп); лату́нь,-ні; мо́сяж,-жу

- Словник українсько-російський 1927р. (А. Ніковський) Вгору

Стоп, р. сто́пу и сто́пливолигатура, сплав металлов.

- Російсько-український словник військової термінології 1928р. (С. та О. Якубські) Вгору

*Сплав (металлов) — стоп, -пу.

- Вебсловник жіночих назв української мови 2022р. (Олена Синчак) Вгору

ріе́лторка, ріе́лторок, ріє́лторка, ріє́лторок; ч. ріе́лтор, ріє́лтор
фахівчиня зі сфери нерухомості. [Рієлторка агентства нерухомості «Авеню» Катерина Кужель каже, у березні, коли почався карантин, активність покупців та продавців знизилась. (gre4ka.info, 07.09.2020). Рієлторка Наталія Свистун прийшла на акцію з плакатом «Стоп порушенню конституційних прав». (Суспільне.Тернопіль, 17.06.2020). Як розповіла рієлторка Олена Малєнкова, такої ситуації не було ніколи – вона унікальна, оскільки міграція людей припинилася по всьому світу. (Громадське радіо, 03.04.2020). Десь знайшла номер цієї ріелторки Христини. (Високий замок, 2019). Ріелторка Лариса Мусійчук, яку ми попросили оцінити прокурорське майно, каже, що зараз будинок коштує близько 17 мільйонів гривень. (Версії, 2016). Ти її знаєш, це Люся Гаркуша, ріелторка. (Костянтин Матвієнко «Час настав», Вінниця, 2011).]
фанта́стка, фанта́сток; ч. фанта́ст
1. жінка з дуже розвиненою фантазією. [От фантастка! Опівдні була вождем Чорних Стоп, а ввечері вже має чоловіка-космонавта. (Адам Багдай «Пірати співучих островів», пер. Олексій Федосенко, 1970). Олена Теліга. Поетка, фантастка, реалістка й ідеалістка в одній подобі. (Улас Самчук «На білому коні», 1965).]
// та, хто захоплюється фантазуванням, не зважаючи на реальну дійсність.[. Старий граф частенько заходить до молодої принцеси і, коли виходить од неї, не знає, в кого був: у королеви, в черниці, в засушеної старої дівки, в молодесенької наївної фантастки, в архаїчної героїні. (Володимир Винниченко «Сонячна машина», 1924). Бачиш, яка я фантастка, романтичка. (Іван Франко «Сойчине крило», 1905).]
2. мисткиня, яка у своїх творах зображує фантастичні сюжети. [Вікторія Четвертак: «У конкурсі брали участь письменниця-фантастка, авторка комп’ютерних ігор, акторка театру…». (Суспільне.Новини: Регіони. Житомир, 13.04.2020). Модератором була відома письменниця-фантастка, художниця Ярина Каторож, яка представила автора. (Винниківський вісник, 23.09.2019). Урсула Кребер-Ле Ґуїн – відома американська письменниця-фантастка, літературна критикиня та перекладачка фантастики. (ТСН, 09.09.2019). Натомість залюбки грає в шахи і читає оповідання фантастки Урсули Ле Гуін «Правила імен» та «Шкатулка, в якій була темрява». (Високий замок, 2006).]
Словник української мови: в 11 томах, Т. 10, 1979, с. 562.

Запропонуйте свій переклад