Сховати наголоси
Освітлювати знайдене
Знайдено 23 статті
Запропонувати свій переклад для «сторонник»
Шукати «сторонник» на інших ресурсах:

- Російсько-український академічний словник 1924–33рр. (А. Кримський, С. Єфремов) Вгору

Звукови́к
1) (
уч. пригот. группы) звукови́к, першогру́пник (-на), насм. капшу́к (Київ), марти́н (Одеса), заправля́ник (Гумань);
2) (
сторонник звуковой системы) звукови́к.
И́скренний
1) щи́рий, щиросе́рд(н)ий, (
фамил. щиря́щий), ре́вний, (душевный) серде́шний. [Вона́ люди́на правди́ва, щи́ра, непотайна́ (Н.-Лев.). Хвале́бні ги́мни та щиросе́рдні молитви́ (Дніпр. Ч.). Ви́слухай, Бо́же, ре́вну моли́тву (Куліш)].
Быть -ним с кем – бу́ти щи́рим з ким; бу́ти по пра́вді з ким, до ко́го.
Вполне -ний – щирі́сінький.
-ний друг – щи́рий друг (при́ятель).
-ний поклонник искусства – щи́рий прихи́льник мисте́цтва.
-ний сторонник – щи́рий прихи́льник.
И́скреннейший – найщирі́ший;
2) (
ближний) близьки́й, бли́жній (-нього).
Испове́дник
1) (
сторонник) визна́вець (-вця), спові́дник, побо́рник чого́. [Ара́би – визна́вці ісля́му (Калит.). Визна́вець цих са́мих ідеа́лів (Крим.)];
2) (
исповедывающийся) сповіда́льник, спові́дни́к.
Клевре́т – клевре́т, прибі́чник, спі́льник (у нечи́стій спра́ві); срвн. Приве́рженец, Сторо́нник, Прислу́жник. [Наха́бний офіце́р, ото́й самодержа́вний прибі́чник (Крим.)].
Покло́нник – по[при]кло́нник; прихи́льник; (сторонник) прибі́чник.
-ник Магомета – покло́нник Магоме́та.
-ник родного слова – прихи́льник рі́дного сло́ва.
-ник учёных, науки – вченолю́бець (-бця).
-ник православия – правосла́вник; (влюблённый) зако́ханець (-нця).
Приве́рженец, -ница – прихи́льник, (реже) прихи́лець (-льця), прихи́льниця чия́, кого́, чого́, аде́пт, аде́птка, (сторонник чей) прибі́чник чий, кого́, прибі́чниця чия́. [Були́ у йо́го прихи́льники, були́ й супроти́вники в письме́нстві (Єфр.). Прихи́льник зоологі́чного націоналі́зму (О. Пчілка). Аде́пти символісти́чної шко́ли в пое́зії].
Приспе́шник, -ница
1) помічни́к, -ни́ця, підру́чник, -ниця, підру́чний (-ного), підру́чна (-ної); (
сторонник) прибі́чник, -ниця, поли́гач (-ча), посіпа́ка (общ. р.). [І про́світку ніко́му не даю́ть моско́вські посіпа́ки (Л. Укр.)];
2) (
стар.) ку́хар (-ря), ку́харка, кухова́р (-ра), кухова́рка, пе́кар (-ря), пе́карка.

- Російсько-український народний сучасний словник 2009– Вгору

Империя – (лат.) імперія:
сторонник империи – прихильник імперії, (ирон.) імперець, імперіот.
[Якщо вірити Табачнику (а як йому не вірити!), Російська імперія була справжнім раєм для народів (І.Дзюба). Свого часу тебе навчали, що Римська імперія загинула під ударами рабів і колонів. Ця імперія загине під ударами пияків. Колись вони всі вийдуть на Красну площу і, вимагаючи пива, рушать на Кремль. По них стрілятимуть, але кулі відбиватимуться від їхніх проспиртованих непробивних грудей. Вони зметуть усе (Ю.Андрухович). Росія порівняно з Европою і навіть іншими імперіями (Отоманською, Перською, Монгольською, Китайською, японською) була зоною цивілізаційної пустки (А.Безансон). На відміну від колоніяльних держав Заходу, які гарантували людям своїх титульних народів політичні та економічні свободи, Росія отримала доступ до кола европейських імперій, зберігаючи в себе суспільну систему, в якій мала привілеї російська культура, але не російські громадяни (Е.М.Томпсон). Росія може бути або імперією, або демократією, але не тим та іншим одночасно… Без України Росія перестає бути імперією, з Україною ж, підкупленою, а потім і підпорядкованою, Росія автоматично перетворюється в імперію (З.Бжезинський). Велика імперія, як і великий пиріг, найлегше обгризається з країв (Бенджамін Франклін). Що дрібніші громадяни, то більшою здається їм імперія (С.Є.Лєц)].
Обговорення статті

- Російсько-український словник складної лексики С. Караванський, 2012 (чернетка) Вгору

СТОРО́ННИК (теорії) визнаве́ць.

- Російсько-український словник 1930р. (О. Ізюмов) Вгору

Сторонник – прихи́льник, -ка, прибі́чник, -ка; -ница – прихи́льниця, -ці, прибі́чниця, -ці.

- Словник українсько-російський 1927р. (А. Ніковський) Вгору

Ва́шенець, -нцяваш сторонник, вашинский.
Запальни́й
1)
горючий, воспламеняющийся;
2)
вспыльчивый;
3)
пылкий.
Запальни́й прихи́льник – горячий сторонник.
Москвофі́л, -ла
1)
руссофил;
2) (
гал.) сторонник российской империи в Галиции.
Прибі́чник
1)
приближенный чей, помощник;
2)
сторонник.
Прихи́льник, -ка
1) чий –
человек, расположенный к кому;
2) чого –
сторонник, поборник.

- Російсько-український словник ділової мови 1930р. (М. Дорошенко, М. Станиславський, В. Страшкевич) Вгору

Сторонник, -ница – прихильник (-ка), прихильниця, прибі́чник (-ка), прибі́чниця.
Сочувствующий (сторонник) – прихильний, прихильник (-ка).

- Словарь української мови 1909р. (Б. Грінченко) Вгору

Ва́шенець, -нця, м. Сторонникъ вашей партіи.
Москвофі́л, -ла, м. Сторонникъ великорусскаго языка въ Галиціи. Желех.
Прихи́льник, -ка, м.
1) Человѣкъ расположенный къ кому.
2) Сторонникъ, поборникъ.
Прихильники ґрецької і латинської церкви. К. Кр. 14.

- Словник української мови 1927-1928рр. (Б. Грінченко, вид. 3-тє, за ред. С. Єфремова, А. Ніковського) Вгору

Держа́вник, -ка, м. *2) Сторонник государственности (народа).

- Російсько-український словник військової термінології 1928р. (С. та О. Якубські) Вгору

Сторонник — прихи́льник, -ка, прибі́чник, -ка.

- Словарь росийсько-український 1893–1898рр. (М.Уманець, А.Спілка.) Вгору

Сторо́нникъ = прихи́льник, прибі́чник. — Прихильники славянофильської школи уживають термін „община"... Кн. — Самого Хмельницького не було — він з кількома прибічниками був у Криму. Л. Н. В.

Запропонуйте свій переклад