Сховати наголоси
Освітлювати знайдене
Знайдено 6 статей
Запропонувати свій переклад для «сточище»
Шукати «сточище» на інших ресурсах:

- Російсько-український академічний словник 1924–33рр. (А. Кримський, С. Єфремов) Вгору

Бассе́йн
1) басе́йн, водо́йма, водозбі́р (
р. -о́ру), са́жавка, ко́панка;
2) (
геогр.) басе́йн, водозбі́р, сто́чище. [Доне́цьке сто́чище].
О́бласть
1) край, краї́на;
2) (
переносно) ца́рина, о́бсяг (-гу), круг, ді́лянка, сфе́ра, (гал.) тере́н. [В о́бсягові на́шого мисте́цтва ба́чимо… В ца́рині науко́вій – в научн. о́бласти].
Неизведанные о́бласти – просто́ри.
О́бласть действия – о́бсяг ді́яння.
О́бласть источников – джерело́ви́ще.
О́бласть стока (геол.) – сто́чище, стокови́ще.
В о́бласти чего-л. – ко́ло чо́го. [До́сліди ко́ло старо́го письме́нства (Єфр.)].
Исследование в -сти чего-либо – до́слід над чим.

- Російсько-український словник технічної термінології 1928р. (І. Шелудько, Т. Садовський) Вгору

Бассейн – басе́йн (-ну);
• б. (водоем
) – водо́йма;
• б. (область питания реки
) – сто́чище;
• б. (водохранилище
) – водо́ймище;
• б., дол. отстойник
– глиноусті́йник (-ка);
• б. каменоугольный
– басе́йн кам’яновугі́льний;
• б. накопной
– б. збірни́й;
• б. осадочный
– б. осадни́й;
• б. отстойный
– б.-усті́йник (-ка);
• б. охладительный
– б. охолодни́й;
• б. питающий, реч.
сто́чище живи́льне;
• б. промывной
– б. промивни́й;
• б. сборный
– б. збірни́й;
• б. сливной
– б. зливни́й;
• б. сберегательный
– б. збережни́й;
• б. загниватель,
техн. – водо́йма-загни́вач (-ча).
Речной – річкови́й;
• р. бассейн
сто́чище;
• р. старица
– стари́к (-ка́).

- Російсько-український словник з інженерних технологій 2013р. (Марія Ганіткевич, Богдан Кінаш) Вгору

бассе́йн басе́йн,-ну, водо́йма,-ми, сто́чище,-ща
б. водосбо́рный басе́йн водозбі́рний
б. водосливно́й басе́йн водозливни́й
б. возду́шный басе́йн пові́тря́ний
б. напо́рный басе́йн напі́рний
б. отсто́йный басе́йн відсті́йний
б. пита́тельный басе́йн живи́льний
б. промывно́й басе́йн промивни́й
б. сбо́рный басе́йн збі́рний

- Словник українсько-російський 1927р. (А. Ніковський) Вгору

Сто́чищебассейн.

Запропонуйте свій переклад