Сховати наголоси
Освітлювати знайдене
Знайдено 17 статей
Запропонувати свій переклад для «стояк»
Шукати «стояк» на інших ресурсах:

- Російсько-український академічний словник 1924–33рр. (А. Кримський, С. Єфремов) Вгору

Запя́тник
1) (
слуга, стоящий на запятках) стоя́к (-ка́);
2) (
у лаптя) задо́к (-дка́), за́п’яток (-тка).
Ладо́нь
1) доло́ня. [Бі́ла по́стать сміх і сльо́зи із доло́нь свої́х пила́ (Олесь)].

Как на -ни – як на доло́ні. Бить, хлопать в -ни, см. Бить в ладо́ши (Ладо́ша);
2) (
гладь) рі́внява, гладі́нь;
3) (
гумно) тік, (р. то́ку).
Крытая -до́нь – клу́ня, стодо́ла;
4) (
лемех) лемі́ш (-ша́);
5)
горн. – стоя́н (-на́), стоя́к (-ка́).

- Російсько-український народний сучасний словник 2009– Вгору

Крепёжный – кріпильний, риштувальний;
крепёжная планка – кріпильна лиштва (планка);
крепёжная резьба – кріпильна нарізь;
крепёжная стойка – кріпильний стояк;
крепёжное приспособление – кріпильний пристрій;
крепёжные изделие – кріпильні вироби;
крепёжный болт – кріпильний прогонич;
крепёжный винт – кріпильний ґвинт;
крепёжный фланец – кріпильний фланець, кріпильні криси. Обговорення статті

- Російсько-український словник складної лексики С. Караванський, 2012 (чернетка) Вгору

ШТАТИ́В укр. стоя́к.

- Російсько-український словник технічної термінології 1928р. (І. Шелудько, Т. Садовський) Вгору

Стоякстоя́к (-ка́);
• с. грязевой
– с. шлямови́й;
• с. дверной рамы
– одві́рок (-рка);
• с. нагнетательный
стоя́к нагнітни́й;
• с. разводящий
– с. розгалузни́й;
• с. сливной предохранительный
– с. запобі́жний.
Приемный, -мочный – прийма́льний;
• п. стойка,
горн. – кріпи́льний стоя́к (-ка́);
• п.-отправочный (путь
) – прийма́льно-вирядо́вий.
Стойкастоя́к (-ка́);
• с. боковая
– с. бічни́й;
• с. грабельная
– с. грабе́льний;
• с. для пуска в ход
– с. пускови́й;
• с. коренная (в водослив.
) – с. головни́й;
• с. крепостная (в водослив.
) – с. закріпни́й;
• с. опорная
– с. опо́рний;
• с. плуга
– сто́вба;
• с. п. дугообразная
– сто́вба лукува́та;
• с. подстропильная
стоя́к підкрокво́вий;
• с. приемная,
горн. – с. кріпи́льний;
• с. рулевая
– с. стернови́й;
• с. седельная
– с. сіде́льний;
• с. ступенчатая
– с. східча́стий;
• с. транспортная
– с. транспорто́вий;
• с. угловая
– с. кутови́й;
• с. у. (в наружном угле
) – с. нарі́жний;
• с. фонарная
– с. ліхта́рний;
• с.-наросток
– стояко́ва до́точка.

- Російсько-український словник з інженерних технологій 2013р. (Марія Ганіткевич, Богдан Кінаш) Вгору

стоя́к стоя́к,-ка, штати́в,-ва
с. кустово́й стоя́к кущови́й
с. литнико́вый стоя́к ливнико́вий
с. нагнета́тельный стоя́к нагніта́льний
с. подаю́щий стоя́к подава́льний
с. разводя́щий стоя́к [штати́в] розвідни́й
сто́йка 1. стоя́к,-ка
2. сто́вба,-би (у плузі)
с. амортизацио́нная стоя́к амортизаці́йний
с. верста́чная стоя́к верста́тний
с. жёрсткости стоя́к жо́рсткости
с. жёсткая стоя́к жорстки́й
с. кача́ющаяся стоя́к хитни́й
с. коренна́я стоя́к головни́й
с. крепёжная стоя́к кріпи́льний
с. крепле́ния стоя́к крі́плення
с. опо́рная стоя́к опо́рний
с. отбо́йная стоя́к відбійни́й
с. подде́рживающая стоя́к підтри́мувальний
с. подстропи́льная стоя́к підкро́квовий
с. раздвижна́я стоя́к розсувни́й
с. ра́мная стоя́к ра́мний
с. рессо́рная стоя́к ресо́рний
с. рудни́чная стоя́к копа́льневий
с. с шарни́рными конца́ми стоя́к з сугло́бовими кінця́ми
с. составна́я стоя́к скла́дений
с. ступе́нчатая стоя́к східча́стий
с. углова́я стоя́к кутови́й
с. упо́рная стоя́к упо́рний
с. фикса́торная стоя́к фікса́торний
с. шасси́ стоя́к шасі́
штати́в штати́в,-ва, стоя́к нерухо́мий (підставка, на якій встановлюють і закріплюють кіно- і фотоапарати, геодезичні, астрономічні, лабораторні прилади та хемічний посуд)

- Словник українсько-російський 1927р. (А. Ніковський) Вгору

Стоя́н, -на́, стоя́к, -ка́
1)
стоян;
2)
дверной косяк;
3)
большая деревянная бочка;
4)
стоячий улей;
5) (
раст.) смердючка.

- Словарь української мови 1909р. (Б. Грінченко) Вгору

Стоя́к, -ка́, м.
1) Часть ткацкаго станка. См.
Верстат. Вас. 165.
2) Часть
звіяшок (см.). МУЕ. III. 14.
Стоя́н, -на́, м.
1) Стоянъ въ постройкѣ.
Тепер становлять хати на стоянах, а колись на лежнях. Лебед. у.
2) Дверной косякъ. Лебед. у.
3) Большая деревянная бочка на винокуренныхъ заводахъ. НВолын. у.
4) Стоячій улей. Подол. г.
5) =
Стояк 1.
6) Большая лужа, оставшаяся послѣ разлитія воды?
Понад дунаями вода стоянами. Чуб. V. 329.
7) Раст. =
Смердючка. ЗЮЗО. І. 140. Ум. Стояно́к.

- Російсько-український словник військової термінології 1928р. (С. та О. Якубські) Вгору

*Направляющий — напрямни́й; Н. выступ — напрямни́й ви́ступ; Н. диск — напрямне́ кружа́ло; Н. захват — напрямни́й за́чіп; Н. муфточка — напрямна́ му́фточка; Н. обойма — напрямна́ обі́ймиця; Н. планка — напрямна́ пла́нка; Н. пластинка — напрямна́ платі́вка; Н. полозья люльки — напрямні́ полози́ коли́ски; Н. ребра — напрямні́ ре́бра; Н. скоба — напрямна́ кля́мра; Н. стержень — напрямни́й прут; „Н., стой“ — „Напрямни́й, сті́й“; Н. стойка — напрямний стоя́к; Н. часть — напрямна́ части́на; Н. шпонка — напрямна́ плі́шка; Н. щека — напрямна́ щока́.
*Подвижной — рухо́мий, рухли́вий; П. затвор — рухо́мий замо́к; П. игра — рухли́ва гра; П. лагерь — рухо́мий Та́бор; П. мосток — рухо́мий місто́к; П. муфта — рухо́ма му́фта; П. охранение — рухо́ма охоро́на; П. поршень — рухо́мий то́лок; П. состав — вагови́й склад; П. стойка — рухо́мий стоя́к; П. трубка — рухо́ма тру́бка; П. щит — рухо́мий щит.
*Стойкастоя́к, -ка́, поста́ва, -ви; С. без ружья — поста́ва без ґвинті́вки; С. основная — основни́й стоя́к; С. поршнястоя́к; толоко́вий; С. с ружьем — поста́ва Із ґвинті́вкою; С. с трубкойстоя́к із тру́бкою; гребень стойки — гре́бінь стояко́вий.

- Словник українських наукових і народних назв судинних рослин 2004р. (Ю. Кобів) Вгору

Cichorium intybus L.петро́ві батоги́ (Сл, Ру, Оп; Ав, Чн, Рг1, Ср, Ан, Ln, Жл, Мн2, Mj, Ду, Ів, Mk, Лс2, Ос, Ук, Бк, Рм, Мг, Дми, НесЗАГ), цико́рій ди́кий (Ру, Оп; КрСД); пе́трі́в баті́г (Вх3; Вл, Ан, Кр, Ян1, Ян2, Дб, Ду, Ів, Сл, Mk, Ос, Бк, Коб, СваЗАГ), придоро́жник петрі́в баті́г (Вх1, Вх2, Вх6, Мл), цико́рия (Вх3; Жл, Ум); баті́г (СбБО), батіг довгий (ОсСД), баті́г іва́нів (СбВЛ), батіг петровий (RsВЛ), баті(о)жки (Ан, СмСЛ), батіжки́ пе́трикові (СбПД), батіжки петрові (Вх, Жл, ОсВЛ), батіжки́ петрусе́ві (СбДС), батіжки св. Івана (Вх, Gs, Жл, Вх1ДС), батіжни́к (Вх6, Вх7, Гу, ГбГЦ, ЛМ), батіжник голубий (Км), батіжо́к голуби́й (СбДС), батіжок петрів (Км), бато́ги́ (Ан, Ос, БкСД, СЛ, БУ), батоги́ ада́мові (РмПЦ), батоги́ іва́нові (Сб, ДмиДС), батоги́ тимофі́єві (СлВЛ), батожни́к (МгЗК), бла́ват (СбДС), васильки́ (МгЗК), верпни́к (МгЗК), воло́шка (МгГЦ, ЗК), воло́шка горо́дня (Сл, СбПЦ, ПС), голубі́й (Вх7, Рм, СмПД, ВЛ, ЗК), гонько (Вх7ЛМ), горча́нка (СбДС), дереві́й (Мг, СбЗК), деревни́к (СбВЛ), дидо́р(и)ця (Гв, Жл, Вх1ВЛ), ди́ривінь (СбЗК), желі́зна трава́ (МгЗК), жи́тниця (МгЗК), іван святий (КарДС), кирбачі́ петро́ві (МгЗК), микола́йко (ГбДС), микола́йчики (ГбСТ), мо́лоч кі́нський (СбЗК), мо́лоч си́ній (МгЗК), пере́рва (Жл, См, СбВЛ, ПЗ), подорожник (MkПД), придоро́жник (Во, Жл, Mk, См, МгПД, ЗК), пу́ги (СбПС), пуговник (АнСЛ), ранник (Го2СЛ), серпі(о)вни́к (Шх, Ду, См, Мг, СбСД, ПД, ГЦ, ЗК), серпник (Ан, МгПД, ЗК), си́ній цвіт (МгЗК), синя́вка (См, МгВЛ, ЗК), синя́к (СбСД), сокорі́ (СбСД), сонцегляд (Сл), старівник (Шх, СмВЛ, ГЦ), стоя́к (СбБО), терни́к (MjДС, БУ), терпни́к (Hl, МгБУ, ЗК), тимофі́йка (СбПЗ), хрест петрів (МгЗК), циґо́рія (МгЗК), цико́рій (Ln, Ук, Мг, Сб, ДмиСТ, ПС, БО, ГЦ, ЗК), цикорі(е)й синій (Чн, Го2СЛ), цикорі́ндлик (МгЗК), цико́рія (Вх1, Сл, Mk, Ук, Мг, СбПЦ, ЗК), цікорій (Рг1, Пс, Сл), цуко́рія (ГбДС).

Запропонуйте свій переклад