Сховати наголоси
Освітлювати знайдене
Знайдено 10 статей
Запропонувати свій переклад для «сходини»
Шукати «сходини» на інших ресурсах:

- Російсько-український академічний словник 1924–33рр. (А. Кримський, С. Єфремов) Вгору

Встре́ча – зу́стріч (р. -чи), зустрі́ча (р. -чі), стрі́ча (р. -чі); (случайная) спітка́ння, спо́тичка; (встречание) стріва́ння, стріча́ння.
Встре́ча условленная (свидание) – схо́дини.
При первой встре́че – з пе́ршої зу́стрічи, на́встріч. [Вона́ його́ на́встріч не злюби́ла].
На встре́чу кому, чему – назу́стріч кому́, чому́, устрі́ть кого́, чого́, про́ти, про́тив.
Выйти на встре́чу кому – перестрі́ти кого́.
Любо́вный
1) (
относящ. к любви) любо́вний, лю́босний, коха́ний, зако́ханий, ласк. любе́нький, любе́сенький. [Любо́вні закля́ття (Франко). Пісні́ любо́вні гра́ла (Грінч.). Лю́босний напи́ток (Куліш). Від жалю́ коха́ного (М. Вовч.)].
-ные ласки, радости, утехи – любо́вні ла́ски (вті́хи), лю́бощі, ми́лощі, милува́ння, любува́ння, ласк. милува́ннячко. [Все промину́ло: ми́лощі, лю́бощі, ла́ски ясні́ (Черн.). Мину́лося милува́ннячко (М. Грінч.)].
-ные взгляды – зако́хані по́гляди.
-ные сети – любо́вні сі́ті, любо́вні тене́та.
-ное письмо, послание – любо́вний лист, любо́вна циду́лка.
-ное свидание – любо́вне поба́чення, любо́вні схо́дини (Крим.), любо́вна зу́стріч.
-ные похождения, приключения – любо́вні аванту́ри, приго́ди.
-ные отношения, -ная связь – любо́вні стосу́нки, звязо́к коха́ння.
Вступить в -ную связь – зав’яза́ти любо́вні стосу́нки з ким, злюби́тися, полюби́тися, покоха́тися з ким; срв. Слюби́ться 2.
Осыпать -ными ласками – любува́ти, милува́ти, голу́бити кого́; срв. Ласка́ть. [Він її́ цілу́є, він її́ любу́є (Чуб. V). Не цілу́й, не милу́й, коли́ хи́сту нема́ (Чуб. V)].
-ные песни – любо́вні пісні́, пісні́ коха́ння.
-ное зелье – дання́, да́вання, лю́бощі, коха́н-зі́лля. [Дання́ гі́рше під трути́зни (Номис). Чи ти мені́ лю́бощів дала́? (Чуб. V). Дала́ дівчи́на козако́ві коха́н-зі́лля спи́ти (Пісня)];
2) (
ласковый, дружеский) любо́вний, прихи́льний, ласка́вий, лю́б’язний, при́ятельський.
Встретить -ное отношение – зустрі́ти ласка́ве (прихи́льне, при́ятельське) ста́влення.

- Російсько-український словник складної лексики С. Караванський, 2012 (чернетка) Вгору

ВОСХОЖДЕ́НИЕ ще дря́пання, марш уго́ру, рух уго́ру, схо́дини;
восхождение на го́ру марш на го́ру.
СВИДА́НИЕ ще галиц. схо́дини.
СОБРА́НИЕ ще схо́дини, ві́че, зневажл. збирани́на, збіго́висько, зверт. (зі́брана) грома́да [уважа́емое собра́ние! шано́вна грома́до!], (творів) збі́рка, галиц. зі́брання, (дайджест) зби́ранка.

- Російсько-український словник 1930р. (О. Ізюмов) Вгору

Сходбище схо́дини, -дин.

- Російсько-український словник технічної термінології 1928р. (І. Шелудько, Т. Садовський) Вгору

Сход (при сортировке) – схо́дини (-дин);
• с. (с рельсов
) – схиб (-бу).

- Словник українсько-російський 1927р. (А. Ніковський) Вгору

Схо́дини, -динсходка, собрание.

- Російсько-український словник ділової мови 1930р. (М. Дорошенко, М. Станиславський, В. Страшкевич) Вгору

Сходкасхо́дини (-дин), збір (збо́ру) (Г); с. мирская – сільський збір.

- Словарь української мови 1909р. (Б. Грінченко) Вгору

Схо́дини, -дин, ж. Сходка, собраніе.

Запропонуйте свій переклад