Сховати наголоси
Освітлювати знайдене
Знайдено 8 статей
Запропонувати свій переклад для «ськати»
Шукати «ськати» на інших ресурсах:

- Російсько-український академічний словник 1924–33рр. (А. Кримський, С. Єфремов) Вгору

Вошь – во́ша (р. во́ші, мн. во́ші, р. воше́й), соб. – ну́жа́ [Слабу́ люди́ну ну́жа напада́є], ку́зка; (грубо) вошва́.
Во́шка по детски – ку́ка.
Искать вшей в голове, на телеська́ти, ська́тися.
Истреблять вшей в одежде – пру́дити во́ші.
Вошь травяная (тля) – попелю́ха, попельну́ха, росли́нна во́ша (р. -ші), муша́ра (гал.), мши́ця (гал.).
Иска́ть
1) (
стараться найти) шука́ти кого́, що и чого́, за ким, за чим, пошу́кувати, гляді́ти кого́, чого́, за ким, за чим, (гал.) гляда́ти кого́, чого́, що. [Озира́ється по лю́дях, мов шука́ючи кого́ очи́ма (Грінч.). Пого́ня була́ вже в лі́сі, шука́ла за ни́ми (Франко). Коли́ я вам не згожу́, то гляді́ть собі́ кра́щої на́ймички (Коцюб.). Бу́ду я собі́ му́жа гляда́ти (Гол.)].
Ищи́! (собаке) – шука́й (шпуй, шкуй)!
-ка́ть себе беды – напи́тувати (собі́) ли́ха.
-ка́ть блох, вшей у кого (в голове) – ська́ти бліх, во́шей у ко́го, ська́ти кому́ (го́лову), гляді́ти в голові́ кому́.
-ска́ть у себя в голове – ська́тися (в голові́).
От добра добра не и́щут – з до́брого добра́ за и́ншим не шука́ють.
-ка́ть должности (места) – шука́ти поса́ди, (пров.) шука́ти помі́стя.
Ищу́ комнату для холостого – шука́ю (пошу́кую) кімна́ти для нежона́того.
-ска́ть повсюду – шука́ти скрізь, по всіх усю́дах.
-ска́ть правды – дохо́дити (шука́ти) пра́вди.
-ска́ть спасения (в бегстве) – шука́ти порату́нку (втіка́ючи).
-ска́ть счастья – шука́ти (пита́ти) до́лі (ща́стя-до́лі).
-ска́ть предлога (повода) для ссоры – шука́ти при́воду до сва́рки; шука́ти при́ключки (за́чіпки) до сва́рки.
Что вы и́щете? – чого́ ви шука́єте?
-ска́ть убить – шука́ти вби́ти. [И́род Христа́ вби́ти шука́є (Колядка)].
И́щет меня убить (мне повредить) – шука́є сме́рти моє́ї (мені́ шко́ди).
И́щет случая мне повредить – шука́є наго́ди мені́ шко́ду вчини́ти (нашко́дити).
И́щут прислугу за всё – тре́ба служни́ці до всьо́го, (гал.) пошу́кується служни́ці за все, до всьо́го;
2) (
что на ком) пра́вити що в ко́го, з ко́го, доправля́тися чого́ в ко́го, з ко́го. [Ніхто́ не при́йде пра́вить про́центу (Рудч.). А зроби́в яку́ шко́ду робі́тник – судо́м із йо́го доправля́йся та свого́ пра́ва дохо́дь, а сам кара́ти не смій (Єфр.)].
Взял, а потом ищи́ с него – взяв, а тоді́ прав з ньо́го, справу́йся з ним.
На нищем не и́щут – що з го́лого взя́ти.
-ка́ть с кого за обиду – пра́витися на ко́го за обра́зу (за шко́ду).
-ка́ть по суду – пра́вити судо́м.
-ка́ть судом – позива́ти кого́. [Позива́тися я не охо́ча, а коли́ тре́ба, то позива́тиму (Кон.)].
-ка́ть в суде – позива́тися за що з ким, доправля́тися судо́м, справува́тися за що з ким.
-ка́ть судебным порядком с кого – пра́вити через суд з ко́го; дохо́дити чого́; (стар.) од ко́го пра́вно дохо́дити.
-ка́ть судебного удовлетворения – пра́ва проха́ти;
3) (
в ком) запобіга́ти в ко́го чого́. [(У́ряд) запобіга́в їх (коза́цької) по́мочи на Шве́да (Куліш)].
В нём все и́щут – перед ним вся́ке запобіга́є.
-ка́ть милости – запобіга́ти ла́ски чиє́ї и у ко́го.
-ка́ть поддержки – запобіга́ти допомо́ги.
Иско́мый – шу́каний, пошу́куваний. [Шука́ли все люди́ну в люди́ні і ча́сто бли́зько до шу́каного ідеа́лу підхо́дили (Ніков.)].
-мый результат – шу́каний ви́слід.
-мое (мат.) – шу́кане (-ного).
Иска́ться
1) шука́тися, пошу́куватися, гляді́тися, (
гал.) гляда́тися, бу́ти шу́каним и т. д.;
2) (
в голове, друг у друга, у себя) ська́тися, гляді́тися. [Таки́й мені́ пан: у соло́мі спить, а зуба́ми ська́ється (Номис)].
-ться у кого (в голове, в шерсти) – ська́ти в ко́го и кому́ (в голо́ві). [Син твій, ма́ти, в по́лі спочива́є, над ним сиди́ть чо́рний оре́л, в голо́воньці ська́є (Пісня). Су́чка ська́є у свої́х цуценя́т (Звин.)].
Пои́скивать, поиска́ть
1) пошу́кувати, пошука́ти, (
долго) попошука́ти;
2) (
в голове) ська́ти, поська́ти, в го́лову загля́нути.

- Словник українсько-російський 1927р. (А. Ніковський) Вгору

Ська́ти, -ка́ю и ска́тисяискать насекомых (в голове, в волосах, в шерсти).

- Правописний словник 1929р. (Г. Голоскевич) Вгору

ська́ти, ська́ю, ська́єш (в голові́)

- Словарь української мови 1909р. (Б. Грінченко) Вгору

Ська́ти, -ка́ю, -єш, гл. Искать (въ головѣ). Г. Барв. 261. Син твій, мати, в полі, в полі спочиває, над ним сидить чорний орел в головоньці ськає. Нп.

- Словарь росийсько-український 1893–1898рр. (М.Уманець, А.Спілка.) Вгору

Иска́ть = шука́ти, (тихенько або й нишком) — ша́рити, ни́шпорити. – Сив голуб лїтає, голубки шукає. н. п. — Не кидай живого, не шукай мертвого. н. пр. — Милий покидає, иньшої шукає. н. п. — Иска́ть въ головѣ́ = ська́ти. — Лягай, я тобі поськаю. н. к. — Иска́ть въ судѣ́ = позива́ти, ся, пра́вити судо́м, доправля́ти ся. — Била жінка мужика, пішла позивати; присудили мужика ще й жінку прохати. н. п. — Иска́ть кого́ глаза́ми = шука́ти очи́ма, позира́ти. — Позирає навкруги, чи не побачить його. — Иска́ть ми́лости = запобіга́ти ла́ски, підсипа́ти ся, підстила́ти ся, підлабу́знювати ся. — И. о́щупью = шука́ти по́мацки, по́лапки, по́лапцем, ма́цати, мацкува́ти, ша́рити. — Хома не лягав, шарив щось по хатї. Фр. — Иска́ть предло́га = шука́ти за́чіпки, при́ключки. — Він тільки зачіпки шукає, щоб на його напастись. Чайч.

Запропонуйте свій переклад