Сховати наголоси
Освітлювати знайдене
Знайдено 31 статтю
Запропонувати свій переклад для «терпуг»
Шукати «терпуг» на інших ресурсах:

- Російсько-український академічний словник 1924–33рр. (А. Кримський, С. Єфремов) Вгору

Брусо́вкатерпу́г, брусови́к.
Личнё́вка – личкува́льний терпу́г (-га́).
Назу́бок – насіка́ч (-ча́), терпу́г (-га́).
Напи́локтерпу́г (-га́), пил(ь)ни́к (-ка́), напи́лок (-лка).
Драчевой -лок – драче́вий терпу́г.
Подпи́локтерпу́г (-га́), підпи́лок, напи́лок (-лка), підпи́льник, напи́льник, пильни́к. См. Напи́лок.

- Російсько-український словник складної лексики С. Караванський, 2012 (чернетка) Вгору

НАПИ́ЛЬНИК, ба́рхатный напильник шліфува́льний терпу́г.

- Російсько-український словник 1930р. (О. Ізюмов) Вгору

Терпугтерпу́г, -га́, ра́шпиль, (род. ра́шпиля).
Брусовкатерпу́г, -га.
Напильниктерпу́г, -га́, напи́лок, -лка.
Подпилоктерпу́г, -га́, підпи́лок; (большой) ра́шпиль, -ля.

- Російсько-український словник технічної термінології 1928р. (І. Шелудько, Т. Садовський) Вгору

Терпуг (украинизм), рашпильтерпу́г (-га́);
• т. столярный
– т. столя́рський.
Личной напилок – личкува́льний терпу́г (-га́).
Напилок, напильниктерпу́г (-га́).
Напильник, напилоктерпу́г (-га);
• н. двунасечный
– т. двонасічни́й;
• н. диффузионный
– т. дифузі́йний;
• н. драчевой
– т. драче́вий;
• н. квадратный
– т. квадрато́вий;
• н. круглый
– т кру́глий;
• н. личной
– т. личкува́льний;
• н. овальный
– т. заокру́глий;
• н. остроносый
– т. гостроно́сий;
• н. пересеченный
– т. пересі́чений;
• н. плоский
– т. пло́ский;
• н. полукруглый
– т. півкру́глий;
• н. полуличной
– т. півличкува́льний;
• н. проволочный
– т. дротови́й;
• н. пропильной
– т. пропи́лювач (-ча);
• н. саблевый
– т. ша́бельний;
• н. слесарный
– т. слюса́рський;
• н. тонкий
– т. тонки́й;
• н. трехгранный
– т. триру́бий;
• н. тупоносый
– т. тупоно́сий;
• н. шарнирный
– т. суста́вний;
• н. шлифной
– т. шліфува́льний;
• н.-ножевка
– т.-ножі́вка.
Подпилоктерпу́г (-га́).
Саблевый напильниктерпу́г (-га́) ша́бельний.

- Російсько-український словник з інженерних технологій 2013р. (Марія Ганіткевич, Богдан Кінаш) Вгору

напи́льник напи́лок,-лка, терпу́г,-га́ (сталевий різальний інструмент у формі бруска з насічкою, що вживається для обточування металевих та деяких інших виробів)
н. ба́рхатный напи́лок оксами́товий
н. во́гнутый напи́лок угну́тий
н. двунасе́чный напи́лок двонасі́чний
н. иго́льчатый напи́лок голча́стий
н. ножеви́дный напи́лок ножеподі́бний
н. ова́льный напи́лок ова́льний [заокру́глений]
н. ра́шпильный напи́лок ра́шпильний
н. шлифова́льный напи́лок шліфува́льний
подпи́лок підпи́лок,-лка́, терпу́г,-га́ (сталевий різальний інструмент у формі бруска з насічкою)

- Словник українсько-російський 1927р. (А. Ніковський) Вгору

Терпу́г, -га́напилок.

- Правописний словник 1929р. (Г. Голоскевич) Вгору

терпу́г, -га́; -пуги́, -гі́в

- Словарь української мови 1909р. (Б. Грінченко) Вгору

Напи́лок, -лка, м. Напильникъ, терпугъ.
Ра́шкуль, -ля, м. Терпугъ.
Терпу́г, -га́, м.
1) Напильникъ.
2) Инструментъ для сглаживанія концевъ гвоздей внутри сапога. Сумск. у.

- Російсько-український словник військової термінології 1928р. (С. та О. Якубські) Вгору

*Терпугтерпу́г, -га.
*Напильниктерпу́г, -га; Н. бархатный — шліхува́льний терпу́г; Н. драчевойтерпу́г драчови́й; Н. квадратный — квадрато́вий терпу́г; Н. личной — личкува́льний терпу́г; Н. круглый — кру́глий терпу́г; Н. плоский — плеска́тий терпу́г; Н. полукруглый — півкру́глий терпу́г; Н. трехгранный — тристі́нний терпу́г.
*Подпилоктерпу́г, -га.

- Словарь росийсько-український 1893–1898рр. (М.Уманець, А.Спілка.) Вгору

Брусо́вка = терпу́г. С. Ш.
Инструме́нтъ, ты = струме́нт, спра́ва, справи́лля, начи́ння (С. Ж.), пристрі́й, припа́с. — (Бонда́рський): ковела́ (загинати обручі), натяга́ч і наби́вач (натягати і набивати обручі), зате́рач (вирізувати жолобки), ро́змір (замісць циркуля). — (Кова́льський): кова́дло, мо́лот (маленький) — однору́к, (що на йому чоботи підковують) — стоя́чка, (тримати або витяга́ти що) — клїщі, обце́ньки, ле́щата, (виробляти гвіздки) — гвозди́льня, (нарізувати шруби) — клуб, (підковувати чоботи) — стоя́чка. — (Колїсни́цький) : бга́льня (вигинати полози), води́ло (згинати обід), гладїй (виглажувати), ло́патень (провірчувати), на́рвина (держати обід зігнутим), натяга́ч (натягати обід на шпицї), писа́к (вирізувати), різе́ць (обточувати маточину), шми́га (рівняти). — (Коро́бницький): прибі́йниця (дощечка), заби́вня (кілочок), оби́ймиця. — (Кушнїрський): бі́лик (вичищати мезку), вершта́бина і пі́льга (натягати шкуру для вичинки), ключ (розтягати шкуру), ключови́к (вірьовка до сього ключа), штри́ха або штрихо́ль (вичищати шерсть), юхта́рка (вироблювати юхту), (дошка, на котрій розстилаєть ся шкура) — кобили́ця, (для очистки) — ска́фа. — (Тесля́рський): соки́ра, пи́лка, долото́, све́рдел, ришта́к (робити карунки), шпунд. — (Тка́цький): а) верста́ть (див. під сл. Верстакъ), б) мотови́ло, що на його мотають нитки, складаєть ся з ріжків та перехре́стя, в) виту́шка, щоб змотати пряжу на клубки, стоїть на стільчикові, у його вроблений што́мпель, на котрому навхрест два бильця, накінцї їх ко́ники, що на їх надївають півміток, г) осні́вниця, на котрій робить ся основа, вона складаєть ся з ря́ми з кіло́чками, д) пря́дка, складаєть ся з сті́льчика на ніжках, під ним підні́жок, до його прироблено цига́нку, вона другим кінцем чіпляє за верете́но, на стільчику два сто́впчики, між їх ко́лесо, на передньому стовпчику сволочо́к, на кінцї котрого третїй стовпчик, в котрому шкурато́к з дїрочкою, де друге верхнє верете́но, а на йому ви́лка з крючками, потім ска́лка та колїсце́, на котрих шнур, е) ши́нка — дощечка, котрою перекладають нитки в основі, ж) вороти́ло, котрим навивають основу. — (Шевський): клеса́чка (рівняти зморшки), книп, книпе́ць (ніж шевський), копи́л (колодка, на котру натягаєть ся чобіт), крючо́к (дощечка загнута, щоб витягати шкуру), натира́чка або товкма́чка (рівняти закаблуки), обцяни́к (кілочок, котрим забиваєть ся колодка, коли на нїй чобіт), писа́чка (паличка, що нею рисують підошви), прави́ло і стріли́ця (виправляти халяви), ра́шкуль і терпу́г (стирати гвіздки в чоботї), сморщи́на дощечка, котру вставляють в передок чобота, коли він на колодцї), шва́рок, (каміньчик, що ним розглажують закаблуки), ши́ло і шва́йка (проколювати дїрочки), крамни́ця (дошка, що на їй ріжуть ремінь). — (Хірурги́чний): штри́кавка (для проколювання), мацови́лка, про́тичка (д. Зондъ). — (Розмаїтий): виверта́чка (що небудь вивертати), ке́льня (лопатка у мулярів), обце́ньки і рак (виймати гвіздки), копе́ць (довбати мед), пере́чистка (очищати коноплї від кострицї), пробі́й (пробивати дїрки), сїчка́рня (різати сїчку), шатківни́ця (сїкти капусту),. шпи́ця (знїмати кору з берези), щи́па́вка (зривати овощ.).
Назу́бокъ = зуби́ло (терпуг, що ним роблять зубъя на пилках).
Напи́локъ = терпу́г (С. Ш.), терпужо́к, пи́льник, підпи́лок, великий — ра́шпиль.
Подпи́локъ = терпу́г (С. Ш.), терпужо́к, пи́льник, підпи́лок, великий — ра́шпиль.

Запропонуйте свій переклад