Сховати наголоси
Освітлювати знайдене
Знайдено 6 статей

- Російсько-український академічний словник 1924–33рр. (А. Кримський, С. Єфремов) Вгору

Мыслеотдели́тельный знак, грам. – розділо́вий знак, (тире) ри́ска.

- Російсько-український словник складної лексики С. Караванський, 2012 (чернетка) Вгору

ТИРЕ́ укр. ри́ска.

- Російсько-український словник 1930р. (О. Ізюмов) Вгору

Тире – ри́ска, -ки, ри́сочка, -ки.

- Російсько-український словник технічної термінології 1928р. (І. Шелудько, Т. Садовський) Вгору

Тире, тип. – ри́ска.

- Словник українсько-російський 1927р. (А. Ніковський) Вгору

Ри́ска и ри́сочка – 1) ум. от ри́са;
2)
черточка, тире, дефис.
Ри́ски би́ти – пропалывать свеклу бороздами, полосами.

- Російсько-український словник ділової мови 1930р. (М. Дорошенко, М. Станиславський, В. Страшкевич) Вгору

Препинание: знаки -ния – розділо́ві зна́ки; (Двоеточие) – двокра́пка; (Запятая) – ко́ма; (Знак вопросительный) – знак запита́ння; (Знак восклицательный) – знак о́клику; (Кавычки) – ла́пки; (Квадратные скобки) – ла́мані дужки; клямри; (Многоточие) – крапки, бага́то кра́по́к; (Скобки) – ду́жки; (Тире) – риска; (Точка) – кра́пка; (Точка с запятой) – сере́дник (-ка); (Черточка) – ро́зділка.

Запропонуйте свій переклад