Сховати наголоси
Освітлювати знайдене
Знайдено 4 статті
Запропонувати свій переклад для «тискомір»
Шукати «тискомір» на інших ресурсах:

- Російсько-український академічний словник 1924–33рр. (А. Кримський, С. Єфремов) Вгору

Бароме́тр – баро́метр, тискомі́р.
-и́ческий – барометри́чний.

- Російсько-український словник технічної термінології 1928р. (І. Шелудько, Т. Садовський) Вгору

Измеритель – вимі́рник (-ка);
• и. автоматический
– самовимі́рник (-ка);
• и. давления
тискомі́р (-ра);
• и. кривой
– кривомі́р (-ра);
• и. об’ема
– обсягомі́р (-ра);
• и. самопишущий
– в. самопи́сний.

- Російсько-український словник з інженерних технологій 2013р. (Марія Ганіткевич, Богдан Кінаш) Вгору

мано́метр мано́метер,-тра, тискомі́р,-ра (прилад для вимірювання тиску рідини, газу або пари)
м. возду́шный мано́метер пові́тря́ний,
м. глуби́нный мано́метер глиби́нний
м. дифференциа́льный мано́метер диференці́йний
м. жи́дкостный мано́метер ріди́нний
м. компрессио́нный мано́метер компресі́йний
м. механи́ческий мано́метер механі́чний
м. поплавко́вый мано́метер поплавце́вий
м. пружи́нный мано́метер пружи́нний
м. регистри́рующий мано́метер реєструва́льний
м. рту́тный мано́метер рту́тний
м. ча́шечный мано́метер ча́шковий
м. электри́ческий мано́метер електри́чний

- Словник українсько-російський 1927р. (А. Ніковський) Вгору

Тискомі́р, -руманометр.